BISA
Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  wiadomości  >  Current Article

NASZ RAPORT. Wszystkie procesy Matki Kurki

Przez   /   11/10/2016  /   8 Comments

Matka Kurka utopił już w sądach ok 60 tys. zł (według jego własnej deklaracji*), lecz chyba na tym nie poprzestanie. Kolejne procesy w toku. Bloger liczy na Ziobro i Jakiego. Wydaje mu się, że przegrywa nie dlatego, że łamie prawo, ale dlatego, że sądy są złe. Dla tych, którzy tracą orientację w tej telenoweli, opracowaliśmy streszczenie poprzednich odcinków.

 

UWAGA! Ten wpis jest na bieżąco aktualizowany o nowe fakty.

1. Rok 2012/2013. Proces karny o obrazę Prezydenta RP tekstem „Polską rządzą dwa ruskie cwele Tusk i Komorowski” (art. 135 § 2 k.k; sygnatura III K 144/12). Prawomocnie zakończony.

Oskarżyciel: (publiczny) Prokuratura Rejonowa w Złotoryi

Oskarżony: Matka Kurka

Wyrok w I instancji: 22 lutego 2013 r., Sąd Okręgowy w Legnicy uznał, że oskarżony dopuścił się zarzuconego czynu i warunkowo umorzył postepowanie na okres próby jednego roku oraz zwolnił Matkę Kurkę od kosztów sądowych. Wyrok został zaskarżony przez blogera. SZCZEGÓŁY TUTAJ

Wyrok po apelacji: 28 maja 2013 r, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu utrzymał zaskarżony przez Matkę Kurkę wyrok w całości i uznał apelację za całkowicie bezzasadną. Ponadto zasądził od Matki Kurki 120 zł kosztów sądowych i zwolnił go z kosztów udzielonej mu pomocy prawnej. Skarb Państwa zapłacił 728 zł za obrońcę z urzędu dla blogera. SZCZEGÓŁY TUTAJ 

Po sprawie: Łamiący prawo tekst wciąż jest dostępny na blogu Matki Kurki, co jego autor z dumą podkreśla. „Jego forma, przekaz i przede wszystkim treść się umacnia” – pisze 13 listopada 2013 r., informując o skierowaniu skargi do Trybunału Europejskiego.

 

2. Rok 2013/2015. Proces karny o zniesławienie (art. 212 k.k.) i znieważenie (art. 216.2 k.k.) Jerzego Owsiaka oraz Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy artykułami „Jerzy Owsiak – król żebraków i łgarzy, złoty melon sekty WOŚP” oraz „Jerzy Owsiak, król żebraków i łgarzy pracuje na nowy tytuł – hiena cmentarna! (sygnatura III K 358/13) Prawomocnie zakończony.

Oskarżyciel: (prywatny) Jerzy Owsiak oraz Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Oskarżony: Matka Kurka

Wyrok w I instancji: 29 września 2014 r., Sąd Rejonowy w Złotoryi uniewinnił oskarżonego od zarzutów o zniesławienie (uzasadniając, że bloger wyrażał tylko swoje opinie). Uznał go za winnego znieważenia Jerzego Owsiaka słowami „hiena cmentarna”, jednak odstąpił od wymierzenia kary Matce Kurce wyjaśniając, że Jerzy Owsiak dopuścił się zniewagi wzajemnej wobec blogera. Zasądził od Kurki 300 zł na rzecz pełnomocnika oskarżyciela prywatnego. Obie strony złożyły apelacje od tego wyroku. SZCZEGÓŁY TUTAJ

Wyrok po apelacji: 26 lutego 2015 r., Sąd Okręgowy w Legnicy ocenił, że apelacja Matki Kurki nie zasługuje na uwzględnienie i jednocześnie uznał część argumentów z apelacji oskarżyciela prywatnego. Zmienił wyrok Sądu Rejonowego w Złotoryi w ten sposób, że uznał blogera za winnego znieważenia Jerzego Owsiaka nie tylko słowami „hiena cmentarna” ale także określeniem „król żebraków i łgarzy” oraz wymierzył mu za to karę grzywny w wysokości 5 tysięcy złotych. SO w Legnicy stwierdził, że SR w Złotoryi popełnił błąd w ustaleniach faktycznych jakoby Jerzy Owsiak dopuścił się zniewagi wzajemnej wobec blogera. Matka Kurka musiał też pokryć 500 zł opłaty sądowej za obie instancje. SZCZEGÓŁY TUTAJ i TUTAJ

Po sprawie: „ (…)hipokryzją byłoby napisać, że drakońska dla mnie kara finansowa nie ma na celu przymknięcia mi gęby. Mam dokładnie takie samo wrażenie, jak część z Was, że intencja “salomonowego” wyroku jest jasna. Sąd pokazał dobitnie, że z ustalonymi w Złotoryi faktami nie da się nic zrobić, ale da się zmienić stawkę za zniewagę WZAJEMNĄ i może to wystarczy, może się zrobi cisza wokół sprawy. Nie ma takiego wyroku i takich pieniędzy, które zamkną mi gębę.” (Matka Kurka w komentarzu na blogu, 26.02 2015).

 

3. Rok 2015/ 2017.  Proces karny o zniesławienie i znieważenie Matki Kurki sformułowaniami użytymi przez Jerzego Owsiaka w wideoblogu oraz liście do sztabów WOŚP z grudnia 2014 roku (art 212 i 216 § 2 kk). Sygnatura akt: II K 389/16 Prawomocnie zakończony.

Oskarżyciel: (prywatny) Matka Kurka

Oskarżony: Jerzy Owsiak

Wyrok I instancji: 8 marca 2016 r., Sąd Rejonowy w Złotoryi całkowicie uniewinnił Jerzego Owsiaka od zarzutu znieważenia Piotra Wielguckiego i obarczył blogera kosztami postępowania. Wyrok został zaskarżony przez Matkę Kurkę. SZCZEGÓŁY TUTAJ

Wyrok po apelacji: 16 czerwca 2016 r., Sąd Okręgowy w Legnicy nakazał Sądowi Rejonowemu wnikliwiej zbadać, czy Jerzy Owsiak dopuścił się znieważenia lub zniesławienia nazywając blogera „nierobem”. Co do reszty zarzutów (4 z 5) utrzymał w mocy wyrok uniewinniający szefa Fundacji WOŚP. SZcZEGÓŁY TUTAJ

Wyrok I instancji: 26 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Złotoryi wypowiedział się na temat piątego zarzutu. Uznał, że Jerzy Owsiak dopuścił się znieważenia Matki Kurki słowem “nierób” oraz zniesławienia go sugestiami, że nie radzi sobie w życiu i ukrywa dochody. Wyznaczył grzywnę w wysokości 5 tys. zł, zasądził od Owsiaka 500 zł opłaty sądowej oraz zwrot Matce Kurce 1/5 kosztów procesowych. Pełnomocnik Jerzego Owsiaka złożył apelację od tego wyroku. SZCZEGÓŁY TUTAJ.

Wyrok II instancji: 7 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Legnicy zmienił wyrok Sądu Rejonowego w Legnicy w ten sposób, że postępowanie przeciwko Jerzemu Owsiakowi warunkowo umorzył na okres 1 roku próby. Zdaniem sądu, Owsiak został sprowokowany wypowiedziami Matki Kurki. Wyrok jest prawomocny. SZCZEGÓŁY TUTAJ

Po sprawie: W swych publikacjach na blogu i Twitterze Matka Kurka wielokrotnie starał się zdyskredytować sędziego wydającego wyrok I instancji, opisywał go jako „sędziego” (w cudzysłowie), małego chłopczyka pełnego kompleksów przebranego w togę. Pisał, że kompromituje nie tylko siebie ale też zawód sędziego i wymiar sprawiedliwości.Sugerował, że może być skologacony z sekretarzem propagandy PZPR o tym samym nazwisku. Stawiał tezę, że jest sędzia jest resortowym dzieckiem i dlatego staje po stronie Owsiaka. Imputował mu złamanie prawa i groził poważnymi konsekwencjami. “Nie mamy w Polsce żadnego sądownictwa, to co mamy to jest kompletnie zdemoralizowane i bezkarne sobiepaństwo.” – pisał Matka Kurka, gdy po wyroku z 7 marca 2017 r. sprawa się  uprawomocniła.

 

4. Rok 2016. Proces cywilny o naruszenie dóbr osobistych szefa WOŚP w tekście „Kilometrówka Owsiaka – za 32,5 tys. z puszek dzieci Dreamlinerem do Nowego Yorku”. Prawomocnie zakończony.

Powód: Jerzy Owsiak

Pozwany: Matka Kurka

Wyrok I instancji: 4 lutego 2016 r., Sąd Okręgowy w Legnicy potwierdził, że Matka Kurka napisał nieprawdę o locie Jerzego Owsiaka do Nowego Jorku i bez sprawdzenia faktów imputował mu popełnienie oszustwa na szkodę Fundacji WOŚP. Sąd nie uwzględnił roszczeń finansowych powoda, ale za naruszenie dóbr osobistych Jerzego Owsiaka bloger został zobowiązany do zamieszczenia kosztownych przeprosin na swoim portalu oraz głównych stronach serwisów Wyborcza.pl i GazetaPolska.pl. Matka Kurka musiał też usunąć łamiący prawo tekst i zapłacić 1320 zł kosztów sądowych. Bloger złożył odwołanie. SZCZEGÓŁY TUTAJ

Wyrok II instancji: 30 czerwca 2016 r., Sąd Apelacyjny we Wrocławiu potwierdził winę Matki Kurki, ale zmodyfikował karę dla blogera. Uznał, że wystarczającym zadośćuczynieniem będą odpowiednie przprosiny na blogu, gdzie dopuścił się do złamania prawa, oraz finansowe zadośćuczynienie. Na mocy tego wyroku Matka Kurka musiał przekazać Jerzemu Owsiakowi 10 tys. zł tytulem zadośćuczynienia oraz prawie drugie tyle kosztów zastępstwa procesowego. Sąd nakazał też usunięcie artykułu. SZCZEGÓŁY TUTAJ

Po sprawie: Bloger zamieścił przeprosiny, ale w taki sposób, by nie rzucały się w oczy odwiedzajacym stronę. Dodatkowo opatrzył je wulgarnym komentarzem („pierdol się”) oraz nagraniem, w którym atakuje Jerzego Owsiaka. „Wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu nie akceptuję i z tak patologicznymi wyrokami zapukam do wszystkich instancji, aż po Strasburg. (…) takie wyroki są czytelnymi wskaźnikami patologii sądownictwa.” – pisał na blogu po przegranej apelcji. Zapowiedział, że wystąpi do Prokuratora Generalnego. „Kosztów patologii w wymiarze sprawiedliwości dłużej ponosić nie zamierzam{ – oglosił. Na Twitterze przypuścił personalny atak na przewodniczącego składu sędziowskiego: („jego ojciec Józef sądził za Stalina i stanie wojennym, on w apelacyjnym, żona w rejonowym”) i pozostałych sędziów („Dwójka za dekorację robiła, w tym jedna delegowana z Sądu Okręgowego”).

 

5. Rok 2015/2016. Proces karny o zniesławienie (art. 212 kk) w komentarzach z portalu Wykop.pl. 

Oskarżyciel: (prywatny) Matka Kurka i PHU Autodomena (firma żony blogera, do której należy portal z jego blogiem).

Oskarżony: internauta o nicku „rineo”, wolontariusz WOŚP, autor komentarzy.

Wyrok I instancji: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej XII Wydział Karny z 25 maja 2016, (sygn. akt XII K 528/15) trzy zarzuty odrzucił, czwarty uznał za przedawniony. Jego zdaniem, rineo w sposób wyczerpujący uzasadnił przed sądem swoje wypowiedzi, Matka Kurka powinien mieć grubszą skoro na swym portalu nie stroni od kontrowersji i ostrych sformułowań. SZCZEGÓŁY TUTAJ

Wyrok II instancji: 25 kwietnia 2017 w sprawie o sygn. akt IV Ka 892/16 Sąd Okręgowy we Wrocławiu IV Wydział Karny Odwoławczy  co do trzech z czterech zarzutów sąd po apelacji utrzymał wyrok I instancji w mocy.  Przy czwartym (ujawnienie danych osobowych w internetowym komentarzu) uznał winę rineo, ale sprawę warunkowo umorzył, gdyż internauta został wcześniej słownie zaatakowany przez Matkę Kurkę.

Wyrok I instancji: Po przeprowadzeniu ponownego postępowania Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej XII Wydział Karny (XII K 234/17) umorzył postępowanie karne ze względu na znikomą szkodliwość społeczną czynu zarzucanego oskarżonemu. Wyrok nie jest prawomocny

Po sprawie: Strony spotkały się we wrocławskim sądzie raz jeszcze, w styczniu 2019 roku, gdyż w wyroku II instancji nie znalazło się postanowienie o kosztach sądowych. Sąd zbadał sprawę i nakazał oskarżycielom prywatnym zwrócić koszty zastępstwa procesowego poniesione przez “rineo”, w związku z wytoczonym mu procesem. To kwota ponad 6,5 tys. zł. Po rozpatrzeniu odwołania Matki Kurki sąd pomniejszył tę kwotę do 1,8 tys. zł.

6. Rok 2016/ 2017. Proces cywilny o naruszenie dóbr osobistych wolontariusza WOŚP w czterech tekstach zamieszczonych na blogu Matki Kurki ( I C 14/15 , apelacja I ACa 191/17). Prawomocnie zakończony.

Powód: internauta o nicku „rineo”, wolontariusz WOŚP

Pozwany: Matka Kurka

Wyrok I instancji: 30 września 2016 r., Sąd Okręgowy w Legnicy uznał pozew w całości i zasądził: usunięcie z portalu czterech tekstów naruszających dobra osobiste rineo, przeprosiny na stronie głównej bloga, wpłacenie na konto Fundacji WOŚP 5 tys. zł zadośćuczynienia oraz zwrot kosztów procesowych w wysokości ok. 2 tys. zł. Wyrok jest nieprawomocny, stronom przysługuje prawo do złożenia odwołania. SZCZEGÓŁY TUTAJ

Wyrok II instancji: 30 marca 2017 r., Sąd Apelacyjny we Wrocławiu potrzymał wyrok I instancji, tzn. nakazał usunięcie z portalu czterech tekstów naruszających dobra osobiste Radosława Iwickiego (“rineo”), przeprosiny na stronie głównej bloga, wpłacenie na WOŚP 5 tys. zł zadośćuczynienia oraz zwrot kosztów procesowych w wysokości ok. 1,7 tys. zł. SZCZEGÓŁY TUTAJ

Po sprawie: Matka Kurka opublikował przeprosiny na samym dole strony i opatrzył je złośliwym komentarzem. “Piotr Stanisław W. pseudonim „MatkaKurka” przeprasza za naruszenie dóbr osobistych Radosława Iwickiego pseudonim  „rineo” , których dopuścił się w publikowanych przez siebie artykułach i wyraża głębokie ubolewanie nad zachowaniem, którego się dopuścił. Powyższe przeprosiny są skutkiem prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego naruszenie dóbr osobistych”.

7. Rok 2016. Proces cywilny o naruszenie dóbr osobistych Jerzego Owsiaka poprzez zamieszczenie i nieusunięcie łamiących prawo artykułów „Jerzy Owsiak – król żebraków i łgarzy, złoty melon sekty WOŚP” oraz „Jerzy Owsiak, król żebraków i łgarzy pracuje na nowy tytuł – hiena cmentarna!” (I C 9/16). Prawomocnie zakończony

Powód: Jerzy Owsiak.

Pozwany: Matka Kurka jako autor tekstów oraz jego żona Izabela F.-W. jako właścicielka portalu

Wyrok I instancji: 24 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Legnicy uznał Piotra W. oraz Izabelę F.-W. winnymi naruszenia dóbr osobistych Jerzego Owsiaka. Piotr W. został zobowiązany do publikacji przeprosin na swoim portalu. Solidarnie z żoną ma też wpłacić 5 tys. zł na konto Fundacji WOŚP. Dodatkowo pokryją koszty zastępstwa procesowego w kwocie 2.410 zł.. SZCZEGÓŁY TUTAJ.

Po sprawie: Matka Kurka z żoną nie próbowali nawet apelacji. Jeszcze zanim wyrok się uprawomocnił Matka Kurka wpłacił na konto Fundacji WOŚP 5 tysięcy złotych. Potem na swoim blogu zamieścił przeprosiny następującej treści: “Ja niżej podpisany, Piotr W, (… tu nazwisko – dop. red.) publikujący pod pseudonimem „MatkaKurka”, przepraszam niniejszym Pana Jerzego Owsiaka – Prezesa Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, za użycie pod Jego adresem znieważających zwrotów naruszających dobra osobiste Pana Jerzego Owsiaka w postaci czci, dobrego imienia i godności osobistej w artykułach mojego autorstwa opublikowanych na stronie http://kontrowe… pt. „Jerzy Owsiak – król żebraków i łgarzy, złoty melon sekty WOŚP” z 10 stycznia 2013 r. oraz „Jerzy Owsiak, król żebraków i łgarzy pracuje na nowy tytuł – hiena cmentarna” z 6 marca 2013 r. Z powodu zaistniałej sytuacji wyrażam ubolewanie i zobowiązuję się zaniechać podobnych działań w przyszłości. Powyższe oświadczenie publikuję w wyniku przegranego procesu sądowego. Piotr W (…) Matka Kurka.”. Złamał jednak nakaz sądu, który w wyroku wyraźnie wskazał,  że przeprosiny mają być pierwszą informacją pokazującą się na stronie. Nad przeprosinami Matka Kurka zamieścił zdanie, o którym nie ma słowa w wyroku: ”Sąd potwierdził, że Matka Kurka pisał prawdę o wyciągniętych melonach, ale kazał przeprosić za przezywanie “Jurka””. Treść tego zdania jest niezgodna z prawdą.

8. Rok 2017.  Proces cywilny o nazwanie Piotra W. “nierobem”  w wideoblogu Jerzego Owsiaka z października 2014 r. 

Powód: Matka Kurka

Pozwany: Jerzy Owsiak

I instancja: 10 października 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że Jerzy Owsiak naruszył dobra osobiste Piotra W. nazywając go “nierobem” i sugerując, że ukrywa swoje dochody. Nakazał Owsiakowi opublikować przeprosiny w wideoblogu na portalu Kreciola.tv. Wszystkie dalej idące roszczenia Matki Kurki oddalił (bloger żądał przeprosin także w innych mediach oraz 25 tys. zł zadośćuczynienia). W tej sytuacji koszty procesu (ok. 4 tys. zł) spadły na Piotra W.

II instancja: 12 czerwca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał wyrok SO w Warszawie  (I ACa 13/19). Jerzy Owsiak musi opublikować na stronie Kreciola.tv oświadczenie: „Przepraszam Pana Piotra W. (tu pełne , posługującego się pseudonimem „Matka Kurka”, za nieprawdziwe sformułowania dotyczące ukrywania przez niego dochodów, a także nieuzasadnione oceny określające go “nierobem” oraz  “murem” (człowiekiem z marginesu społecznego), naruszające jego dobra osobiste w postaci czci i dobrego imienia w filmie opublikowanym w dniu 14 października 2014 r. na stronie www.kreciola.tv. Jerzy Owsiak”. SZCZEGÓŁY TUTAJ. Treść wyroku wraz z uzasadnieniem (w tym omówieniem całego procesu) jest TUTAJ.

9. Rok 2018Proces cywilny o naruszenie dóbr osobistych w komentarzach w portalu Wykop.pl (I C 2018/17)

Powód: Matka Kurka z żoną

Pozwany: internauta o nicku „rineo”, wolontariusz WOŚP

I instancja: 21 września 2018 Sąd Okręgowy we Wrocławiu zobowiązał internautę do przeproszenia Piotra W. oraz Izabeli F.-W. za naruszenie ich dóbr osobistych. Nakazał usunięcie trzech łamiących prawo komentarzy z Wykopu. Zasadził również  od “rineo” 1,5 tys. zł dla żony Matki Kurki. Wyrok jest TUTAJ. Internauta złożył apelację i czeka na jej rozpatrzenie.

II instancja:  Sąd  Apelacyjny we Wrocławiu w październiku 2019 r. potwierdził, że „rineo” jest winny zniesławienia i nakazał zamieszczenie przeprosin oraz wypłatę 1500 zł zadośćuczynienia. “Rineo”. “Rineo” zamieścił oświadczenie o treści: „Przepraszam Piotra W. (tu nazwisko – dop. red.) posługującego się pseudonimem „Matka Kurka”, że w komentarzu z 12 listopada 2014 dostępnym pod adresem http://www.wyko… wyparowalo-3-402-686-10-pln/#comment-24479368 oraz w komentarzach z 09 grudnia 2014 dostępnych pod adresami: http://www.wyko… i ⦁ http://www.wyko… mnie-jak/, które zamieściłem pod pseudonimem „rineo”, naruszyłem jego dobra osobiste w postaci dobrego imienia i czci poprzez użycie pod adresem Piotra W. (…) nieprawdziwych informacji dotyczących: ukrywania dochodów, oszukiwania Czytelników, kupowania, wyłudzania i bezprawnego przetwarza danych osobowych, kradzieży własności intelektualnej i podszywania się pod cudze tożsamości oraz psychicznego nękania kobiety i sugerowania tchórzostwa poprzez zasłanianie się żoną. Powyższe oświadczenie jest skutkiem prawomocnego wyroku Sądu stwierdzającego naruszenie dóbr osobistych. (Tu nazwisko – dop.red.) (rineo).”

* -stan z marca 2019 r.

FOT. PIOTR KANIKOWSKI

    Drukuj       Email
 • Publikowany: 1646 dni temu dnia 11/10/2016
 • Przez:
 • Ostatnio modyfikowany: Październik 25, 2019 @ 8:14 pm
 • W dziale: wiadomości

8 komentarze

 1. Ela pisze:

  Trolle atakują nawet wyroki sądowe. Pokażesz im białe, powiedzą, że czarne. Dziwaki z tych trolli. Biedni, chorzy z nienawiści ludzie.

 2. Anonim pisze:

  On może każdego obrażać ale o nim to już nic nie można nie wiem skąd Owsiak twierdzi że on ze Złotoryi skoro to nie prawda

 3. lustrator pisze:

  swietne Redaktorze bo trzeba to historycznie kompletowac.W całosc.

 4. Anonim pisze:

  Ale ściemy

 5. west pisze:

  Owsiak pokaż faktury …. i cisza.

 6. Anonim pisze:

  Totalny przegryw życiowy który chciał sobie uczynić stały dochód z bycia wrzodem na d… innego człowieka.

 7. Andrzej pisze:

  Jak tam sprawa tej zrzutki na grzywnę? Umorzono?
  Ciekawe też, co z tą sprawą: http://zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/2024

 8. otto pisze:

  Bardzo ładne podsumowanie :D

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


* Wymagany

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also like...

jedzieszmysl-36-1024x573

Wyrok utrzymany. 3 lata więzienia za śmierć 2 dzieci

Read More →