Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  gospodarka i finanse  >  Current Article

Zagrodno. Na złość wójt radni nie pomogą mieszkańcom

Przez   /   01/05/2021  /   41 Comments

W najbliższych latach nie będzie remontu zniszczonego chodnika w centrum Zagrodna, remontu drogi Uniejowice – Grodziec ani budowy chodnika w Grodźcu. Rada Gminy w Zagrodnie sprzeciwiła się wydawaniu pieniędzy na te cele. Zagłosowała też za oddaniem w dzierżawę na 29 lat 200 hektarów tworzących Gminną Strefę Ekonomiczną w Łukaszowie. Rada nie chce nawet wiedzieć, ile można by zyskać na sprzedaży tego gruntu.

Wójt Karolina Bardowska przedłożyła radnym uchwałę wprowadzającą zmiany w budżecie na rok 2021. Zaproponowała w niej przeznaczenie 508 tys. zł na remont starego, chodnika przy drodze wojewódzkiej w Zagrodnie (od skrzyżowania przy ośrodku zdrowia do sklepu Dino na osiedlu) oraz 137 tys. zł na opracowanie projektu wykonawczego na remont powiatowej drogi Uniejowice – Grodziec wraz z przebudową drogi przez Grodziec i budową chodnika w tej wsi.

Droga Uniejowice-Grodziec

Pomysł wójt Karoliny Bardowskiej polega na tym, aby przy okazji remontu drogi z Uniejowic do Grodźca zrobić chodnik i kanalizację burzową przez wieś, która jest turystyczną wizytówką gminy. Na razie została wykonana koncepcja, która wykazała, że jest to technicznie możliwe, i zebrała istotne wskazówki dla projektanta. Następnym krokiem miał być projekt. Uczestnicący w sesji jako gość starosta złotoryjski Wiesław Świerczyński mówił, że w dającej się przewidzieć perspektywie czasowej powiat nie będzie w stanie z własnych środków zrealizować tego zadania. Ale gdyby dysponował projektem na drogę Uniejowice – Grodziec, to mógłby wystąpić o rządową dotację z Funduszu Dróg Samorządowych oraz o środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wtedy przy wsparciu finansowym gminy po roku 2023 inwestycja byłaby możliwa do realizacji.

Według opozycyjnych radnych, skoro droga należy do powiatu złotoryjskiego, to niech sobie starosta sam ją robi. Wójt argumentowała, że choć byłaby to inwestycja na cudzym majątku , to warto się w nią zaangażować, bo z drogi Uniejowice – Grodziec korzystają przede wszystkim mieszkańcy gminy Zagrodno. Ponadto w ubiegłym roku wypracowano nadwyżkę w wysokości 1,9 mln zł, której część (137 tys. zł) można by spożytkować na wykonanie projektu. To nie pierwszy przypadek w historii, kiedy gmina Zagrodno zainwestowałaby pieniądze w nie swój majątek. Tak powstał chociażby chodnik w Olszanicy, przy czym zaangażowanie finansowe gminy w tamtą inwestycję na drodze wojewódzkiej było znacznie większe, zwłaszcza w zestawieniu z dwa razy mniejszym wówczas budżetem. Karolinę Bardowską wspierali w dyskusji radny Jan Łuc oraz radny Paweł Kalinowski, który zauważył, że jeśli rada odmówi tych pieniędzy, to pewnie za jego życia zawsze już będzie się jeździć do Grodźca po dziurach.

 Chodnik w Zagrodnie

U boku wójt Karoliny Bardowskiej o remont chodnika przy drodze wojewódzkiej w Zagrodnie walczyła na sesji radna Ewa Sitko. Mieszkańcy chodzą do ośrodka zdrowia, szkoły, banku spółdzielczego, sklepów, apteki, posterunku policji po dziurach. Chodnik ma około 40 lat. Jego stan utrudnia lub wręcz uniemożliwia korzystanie z niego niepełnosprawnym osobom na wózkach inwalidzkich oraz rodzicom z wózkami dziecięcymi. Gmina jest w posiadaniu projektu na remont chodnika i mogłaby jeszcze w tym roku ogłosić przetarg, znaleźć wykonawcę i zrealizować to zadanie. Stać ją na to. Ale większość radnych zgodziła się ze Stanisławem Olechowskim, że skoro droga należy do województwa, to należy naciskać na Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei, aby oni się tym zajęli, i czekać. Bóg wie ile, bo kawałek chodnika w Zagrodnie na pewno nie jest priorytetem na liście marszałka.

Kto przeciw, kto za

Przeciwko zmianom w budżecie umożliwiającym realizację zaproponowanych inwestycji zagłosowało 10 radnych (Walenty Luszniewski z Brochocina, Tomasz Herbut z Zagrodna, Jan Kotylak z Zagrodna, Bartosz Kunecki z Uniejowic, Danuta Kuźniar z Modlikowic, Stanisław Olechowski z Olszanicy, Helena Pawlus z Uniejowic, Anna Senko z Radziechowa, Piotr Siwak z Łukaszowa i Franciszek Szklarz z Zagrodna). Za byli tylko Izabela Grabka z Wojciechowa, Paweł Kalinowski z Olszanicy, Paweł Keklak z Olszanicy, Jan Łuc z Grodźca i Ewa Sitko z Zagrodna.

200 hektarów w Łukaszowie

Miesiąc temu radni nie zgodzili się na sprzedaż w przetargu 6 działek (ponad 200 hektarów) gruntów składających się na Gminną Strefę Ekonomiczną w Łukaszowie. O zezwolenie na poszukiwanie nabywcy na ten teren wnioskowała wójt Karolina Bardowska, wskazując, że poza ok. 44 mln zł z transakcji przyniosłoby to gminie od kilku do kilkunastu milionów złotych stałego dochodu w każdym następnym roku. Byłyby pieniądze na inwestycje dla mieszkańców: drogi, chodniki, kanalizację.

Na tę sesję radni sami napisali i wprowadzili pod obrady uchwałę, która – po zrealizowaniu – zablokowałaby sprzedaż tego gruntu aż do roku 2050. Radni próbują zmusić wójt Karolinę Bardowską do ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie ponad 200 hektarów w Łukaszowie na okres 29 lat. Radny Stanisław Olechowski liczy, że uda się znaleźć dzierżawcę, który na 6 działkach Gminnej Strefy Ekonomicznej wybuduje wielką farmę fotowoltaiczną. Mówi, że “aby można było ściągnąć konkretnego inwestora pod konkretną inwestycję” zaproponowano tak długi okres dzierżawy.

Stanisław Olechowski wmawiał ludziom, że taka uchwała jest potrzebna, by rozwiać obawy mieszkańców Łukaszowa i Brochocina, że po sprzedaży działek a terenie gminnej strefy ekonomicznej nabywca wybuduje tam spalarnię opon lub wysypisko śmieci. Olechowski prawdopodobnie zapomniał, że to on z resztą rady wprowadza do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapisy określające, jaki rodzaj działalności na danym terenie może być prowadzony. Spalarnia w Łukaszowie mogłaby powstać tylko, jeśli rada gminy zezwoli w planie na lokowanie tu spalarni.

Na absurdalne uzasadnienie projektodawcy uchwały o dzierżawie wskazywała również wójt Karolina Bardowska: – Dlaczego wyklucza pan możliwość, że przyjdzie Niemiec, wydzierżawi ten grunt na 29 lat i zbuduje tam spalarnię? Skoro sprzedaż tej ziemi oznacza realną groźbę powstania tam spalarni czy wysypiska śmieci, to dlaczego nie dzierżawa? – pytała wójt Stanisława Olechowskiego.

Radny Jan Łuc apelował, aby nie podejmować pochopnie decyzji, która na lata pozbawi gminy szansy na intensywny rozwój. Podczas sesji zaproponował, aby zlecić sporządzenie analizy i symualcji finansowej, co pozwoli porównać potencjalne dochody z dzierżawy ponad 200-hektarowego terenu w Łukaszowie z potencjalnymi dochodami ze sprzedaży tej nieruchomości. Wniosek formalny Jana Łuca o sporządzenie tego rodzaju kalkulacji został odrzucony głosami 10 radnych (Walenty Luszniewski z Brochocina, Tomasz Herbut z Zagrodna, Jan Kotylak z Zagrodna, Bartosz Kunecki z Uniejowic, Danuta Kuźniar z Modlikowic, Stanisław Olechowski z Olszanicy, Helena Pawlus z Uniejowic, Anna Senko z Radziechowa, Piotr Siwak z Łukaszowa i Franciszek Szklarz z Zagrodna). Rada nie jest zainteresowana odpowiedzią, co w tym przypadku ma większy ekonomiczny sens: sprzedaż czy dzierżawa ziemi.

Za uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 29 lat 200 hektarów gruntów w Łukaszowie zagłosowała ta sama dziesiątka radnych, tj. Walenty Luszniewski z Brochocina, Tomasz Herbut z Zagrodna, Jan Kotylak z Zagrodna, Bartosz Kunecki z Uniejowic, Danuta Kuźniar z Modlikowic, Stanisław Olechowski z Olszanicy, Helena Pawlus z Uniejowic, Anna Senko z Radziechowa, Piotr Siwak z Łukaszowa i Franciszek Szklarz z Zagrodna. Przeciwny był tylko Paweł Kalinowski z Olszanicy. Jan Łuc z Grodźca i Ewa Sitko z Zagrodna wstrzymali się od głosu. Pozostali radni nie wzięli udziału w głosowaniu.

Uchwała wyraża wyłącznie zgodę rady na dzierżawę, nie stanowi zobowiązania dla wójt Zagrodna. Stanisław Olechowski próbował jednak wywierać na Karolinę Bardowką presję, by jak najszybciej ogłosiła przetarg. Wójt znalazła się w sytuacji bez dobrego wyjścia. Nie może sprzedać działek w Łukaszowie za grube miliony, bo nie zgodziła się na to rada. Jeśli wydzierżawi je za dużo mniejsze pieniądze zgodnie z wolą rady, to gmina do 2050 roku straci szansę na pozyskanie atrakcyjnego inwestora oraz znaczące zwiększenie dochodów do budżetu. Jeśli nic nie zrobi, za rok radny Stanisław Olechowski rozliczy ją, że 200 hektarów nie przynosi żadnych zysków. To pułapka zastawiona na Karolinę Bardowską, ale jej skutki odczują wszyscy mieszkańcy gminy Zagrodno.

Grodziec. Poślizg na górce

Miesiąc temu radni nie byli skłonni zagłosować nad przejęciem od powiatu złotoryjskiego do budowy niewielkiego fragmentu terenu na podzamczu w Grodźcu, by zrobić odwodnienie i porządną drogę dla mieszkańców zalewanych drogą spływającą z zamkowego wzgórza. Nie ufali wójt Karolinie Bardowskiej ani radnemu Janowi Łucowi, którzy kilkadziesiąt minut przekonywali ich, że to niezbędna inwestycja. Chcieli zobaczyć ten teren na własne oczy. W końcu pojechali do Grodźca, zobaczyli, rozmawiali z mieszkańcami i okazało się, że problem  faktycznie jest tak poważny, jak mówili w marcu wójt Bardowska i radny Łuc. Zgoda na wydatkowanie pieniędzy w tym miejscu została wczoraj udzielona jednogłośnie.  Upór radnych oznaczał dla mieszkańców tylko stratę czasu. Dziś trwałby już przetarg na tę inwestycję.

Piotr Kanikowski

FOT. PIOTR KANIKOWSKI

 

    Drukuj       Email

41 komentarze

 1. lustrator pisze:

  jako ze zalew twojej informacji nie pozwola posbierac mi mysli to po kolei czytaty jako ze wiem ze po takiej nocy dochodzisz do siebie. Piszac duzymi powodujesz ze mi mienkna kolana i zaczne sie gubic i wtedy wychodzisz na wiesniaka prostaka, a wtedy piszemy POLACY I POLKI.Ale wiesniak sprytny juz z doswiadczeniem pisze….POlacy i POlki oraz POpaprancy, POspolity,POspolstwo. To tak tak na poczatek reszta jak dojdziesz do siebie.

 2. do lustrator pisze:

  przykre ze sa osobniki ktore ublizaja sugeruja popelnic samobojstwo sprzedaja sie za 100 moze 300 a zarzucaja to innym i odwazni sa po drugiej stronie kabla a moze tak przyznasz sie jestes wiesniakiem i sam lepisz dziury dziury w twojej glowicy nic nie zalata i to juz ostatnia riposta bo pantofelek niereformowalny zycze powodzenia w wylewaniu swoich frustracji

 3. lustrator pisze:

  na poczatek czytaty.Poczatkujacym wiesniakom bardzo czesto pomaga pisanie duzymi!!!

 4. lustrator pisze:

  no no cala noc i takie NIC? Beda z ciebie wiesniaki.

 5. do lustrator pisze:

  co powinienes zrobic to napisales nizej tylko zrob to sam a nie proponujesz komus ale osobniki ktore lecza kompleksy obrazaniem innych tak wlasnie sie zachowuja a jezeli uwazasz ze wiesniaki nazewnictwi lustratora sami powinni latac dziury to juz maja material na wypelnienie

 6. lustrator pisze:

  slusznie wiesniaku ale kazdy wiesniak sie na to bierze jak leszcz.

 7. do lustrator pisze:

  lekko wiesniaku

 8. lustrator pisze:

  ze zaśmiecasz dobre artykuły pana Piotra swoimi chamskimi wywodami>>>>>a rosumiem masz misje obrony Pana Redaktora.Doceniam ale nic nie przychodzi letko, nawet taka misja ..czytaty.

 9. Mieszkanie pisze:

  Jak słuchałem jak czyta ten cały Walenty Luszniewski to tragedia kto tego analfabetę wybrał!A pan Kotylak lepiej niech pełni funkcje dyrektora bo pełnienie funkcji radnego słabo mu wychodzi

 10. do lustrator pisze:

  poziom twojej inteligencji jest na poziomie pantofelka nie ubliżajac pantofelkowi szkoda ze zaśmiecasz dobre artykuły pana Piotra swoimi chamskimi wywodami

 11. do lustrator pisze:

  o i jeszcze pomawiasz o przekupstwo brawo brawo moze ty wzieles pieziazki stowe no moze trzysta za glosowanie chyba ze jestes wiesniakiem i nie glosujesz

 12. lustrator pisze:

  mozesz natomiast czytaty jako znajacy problem wiesniactwa niejako przy okazji zadac pytania o tym czy pojda do wyborow jak w miejscu wyborow dostana stowe .No powiedzmy trzysta.

 13. lustrator pisze:

  no patrzajta czytaty.Gdyby nie wiesnaki to nie byloby ciebie.Coz to bylaby za strata.Wiesniaki zwykle nie chodza na wybory czytaty tak wiec mozna szacowac ich ilosc na 50% razem z toba.

 14. do lustrator pisze:

  ale nie o tym artykul jak bedzie o wyborach dam ci link

 15. lustrator pisze:

  frekwencja wyborcza do rady to ok 50% z 5tys zalogi. Faktycznie zainteresowanie okolica za..iste jak mawial Wacek.

 16. lustrator pisze:

  to po co te Redaktorskie wiadomosci skoro czyta je jedyny czytaty to znaczy ty.

 17. lustrator pisze:

  a one nie czytate ??To tlumaczy dlaczego nic nie wiedza o tym dlaczego nie maja drogi.

 18. do lustrator pisze:

  powiedz to w oczy swierczynskiemu a nie kluczysz powiedz do niego wiesniaku ale nie masz odwagi mieszkancom zagrodna mieszkancy mogli by ci wytlumaczyc pewnie co sadza o tobie a starosta sprawe skierowal by do prokuratury

 19. lustrator pisze:

  planujesz jeszcze jakies wypociny czy zajales sie juz badaniem wiesniactwa.

 20. lustrator pisze:

  Moze sam stan na srodku i wykrzycz ze sa w porzadku i nastepnym razem niech wybieraja tak samo .A oni to w du..pie maja . Tak samo jak ciebie.

 21. lustrator pisze:

  nie rozsmieszaj mnie .Wykrzyczane to nie to samo co napisane?? Jak na mnie to kiedys dziury w ziemi mieszkancy sami zasypywali i utwardzali nie oczekujac pomocy .Moze sam stan na srodku i wykrzycz ze sa w porzadku i nastepnym razem niech Tak samo jak ciebie.

 22. do lustrator pisze:

  i wiesz co interesuje mieszkancow.stan na srodku wioski i wykrzycz to glosno chyba ze sie boisz bo odwazny jestes tylko piszac swoje wypociny a moze powiesz to tez staroscie odwagi

 23. lustrator pisze:

  nie sadze zeby ich to interesowalo tak samo jak wiem ze w dupi..e maja te dziure.

 24. do lustrator pisze:

  powiedz to w twarz mieszkancom zagrodna wytlumacz im to co to jest wiesniactwo

 25. lustrator pisze:

  Przecietny wiesniak tak twoerdzisz a moze obrazasz>>>>zeby jednak wiedziec jaki jest ten poziom wiesniactwa mozesz popytac znajomych, babcie, mame,sprzedawczynie, dzieci w szkole kto odpowiada za te wlasnie dziury w chodniku w ktore wpadaja i oglosic tu wlasnie.Ba spytaj nawet samych radnych i to bedzie najciekawsze badanie.

 26. lustrator pisze:

  uz dawno powinni zlikwidowac powiat moze poprosic horodyskiegp jakies referendum.Swierczynski tylko twier>>>spokojna glowa zlikwiduje sie a za wszystko bedzie odpowiadał krol czy kaczynski.Ale radnych tez nie bedzie.On wystarczy za was wszystkich.A samorzady do niczego nie sa mu potrzebne i jak widac ma racje.

 27. lustrator pisze:

  Przecietny wiesniak tak twoerdzisz a moze obrazasz>>>a moze.Wiesniactwo to dosc pospolite jest.U was wiesniakmi sa nawet radni ktorzy wiedza ze jest takie cós jak radni.

 28. Do brawo radni pisze:

  Juz dawno powinni zlikwidowac powiat moze poprosic horodyskiegp jakies referendum.Swierczynski tylko twierdzi ze nie ma pieniedzy to umie powiedziec a jak ktos cos zrobi wtedy owszem przytuli sukces.

 29. Do lustrator pisze:

  Przecietny wiesniak tak twoerdzisz a moze obrazasz

 30. Mieszkaniec pisze:

  Tragedia ten Walenty Luszniewski nie potrafi czytać tragedia ludzie

 31. Krzysztof pisze:

  Ciekawe pod kogo ta uchwała została podjęta na grunty z byłego lotniska? .Pani Wójt nie daj się Pani w to wkręcić. Cały czas nie damy nikomu tych gruntów a nagle sami nawet uchwałę napisali nie konsutując się z Panią Wójt i wydają rozkazy coś to grubymi nićmi szyte. Tyle niejasności w tej uchwale Pan Łuc chciał wyjaśnień ale jego wniosek został odrzucony i cala ekipa nieudaczników uchwaliła jakiś bubel .Żeby naprawić 100 metrów drogi i podjąć stosowną uchwałę kręcili ,przesuwali termin robili wycieczki tak jak by Pani Wójt przedkładając uchwałę radnym coś kłamała,a ile radości mieli z tej wycieczki. Pani Sołtys i pan Radny z Grodżca dziekują im za to a to żadna łaska nie ma za co dziękować jak by nie ich manewry droga już by była robiona.

 32. lustrator pisze:

  w koncu to wy jestescie bohaterami filmu Sami swoi z ktorego sie tak smiejecie..

 33. lustrator pisze:

  no coz koscielne zadupie ma to do siebie ze samo z siebie nie wyjdzie.Moze jak dupe wytrzesie na dziurach to tez to zadupie wyleci.

 34. brawo radni pisze:

  To po co komu taki powiat jak wkład własny dla powiatu na remonty dróg jest marzeniem? Może pora zmienić powiat na legnicki?

 35. DO BRAWO RADNI: Zagrodno nie musi się dokładać. Może następne trzydzieści lat jeździć po dziurach i uciekać po rowach przed samochodami.Jeśli woli unieść się honorem.

 36. lustrator pisze:

  a to czytal radny czy jako bezradny ktos mu pisze teksty?>>>Grodziec, to mógłby wystąpić o rządową dotację z Funduszu Dróg Samorządowych oraz o środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wtedy przy wsparciu finansowym gminy po roku 2023 inwestycja byłaby możliwa do realizacji.

 37. brawo radni pisze:

  Powiat nie ma na projekt i radni z Zagrodna mieliby dać na ten projekt? Tak świetnie radzi sobie ten powiat? Dlaczego Zagrodno ma się dokładać do zadań własnych powiatu? Powiat do czegoś się dokłada?

 38. lustrator pisze:

  no i co NATO gruby? Moze cos stekniesz na przyklad ze nie bedzie drogi bo nie ma oswiadczen Wojt albo jak beda oswiadczenia to beda chodniki.Walnji cós dla mieszkancow to sie posmieja. Przynajmniej to im sie nalezy …. gruby.

 39. czytelnik pisze:

  Panie Piotrze jeszcze Pan nie napisał ,że Pan Olechowski nakazał Pani Wójt posadzić saksofony na tym lotnisku i do 2023 roku uzbierać kupę kasy z lotniska bo będziemy kanalizować gminę .Czy ktoś się nas pytał my wolimy oczyszczalnie przydomowe bo to jest wieś a nie metropolia. Poza tym po co nam kanalizacja jak drogi nie ma ,chodników nie ma żyjemy w błocie po kolana i do sklepu jak idziemy to nogi można połamać ale cóż wybraliśmy takich nieudaczników co nic dla mieszkańców nie chcą zrobić chyba trzeba stąd dać dyla.

 40. lustrator pisze:

  Tyle ze to taki zart.Radni wykorzystuja to ze przecietny wiesniak z gminy Zagrodno nie wie o radnych a wie o Wojt ktora nie chce zrobic remontow a wiec cala odpowiedzialnosc wedlug niego to ta Wojt .Własnie Kazda dziura w drodze to wlasnie ta Wojt a nie biedny bezradny.Zachowanie ziemi to jest pomysl na to ze jak oni beda rzadzic to wtedy sprzedadza ziemie nawet Niemcowi ,sami zarobia i pokaza jak to swietnie rzadza. Ten sam element polityki jaki wlasnie wprowadza PIC za nieswoje pieniadze.To sa biedni radni biedni wlasna glupota i chciwoscia.

 41. lustrator pisze:

  biedni ci radni.A jeszcze biedniejsi mieszkancy tej biednej gminy.To juz historyczna polska zaszlosc gminna.Ale zastanowmy sie tak na moment …Jak zachowaliby sie Niemcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


* Wymagany

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also like...

Bez tytułu

Zagrodno. Nadzwyczajna sesja i co z niej wynikło

Read More →