WMD MCD
Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  gospodarka i finanse  >  Current Article

W gminie Zagrodno kroi się gigantyczna inwestycja

Przez   /   23/09/2020  /   10 Comments

Wójt Karolina Bardowska sprowadziła do Zagrodna inwestora, który chce kupić 200 ha po byłym lotnisku w Łukaszowie,  by wybudować tam park przemysłowo-logistyczny z zapleczem: cztero- lub pięciogwiazdkowym hotelem, obiektami rekreacyjnymi, centrum gastronomiczno-handlowym, farmą fotowoltaiczną i wiatrową. Gmina ma szansę na 2,5 tysiąca nowych miejsc pracy, znaczące zwiększenie dochodów i rozwój. Inwestor oczekuje jednak, że radni dadzą mu szybko zielone światło do działania. Z tym może być problem.

Firma Metroplan od ponad 20 lat pomaga w przygotowaniu i realizacji inwestycji przemysłowych na terenie Polski i Europy. Na Dolnym Śląsku angażowała się m.in. w tak prestiżowe przedsięwzięcia jak np. budowa fabryki baterii samochodowych Daimlera w Jaworze czy hal dla zakładów VOSS na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Przemysłowej. Dzisiaj jej przedstawiciele – prezes Michał Brzozowski i wiceprezes Maciej Skowroński – przyjechali na zaproszenie wójt Karoliny Bardowskiej do Zagrodna, by radnym, sołtysom i zainteresowanym mieszkańcom (spotkanie było transmitowane w internecie) zaprezentować koncepcję zagospodarowania terenów inwestycyjnych w Łukaszowie.

Plan Metroplanu

Inwestorzy reprezentowani przez Metroplan chcą kupić od gminy Zagrodno ok. 160 gruntów po poradzieckim lotnisku wojskowym w Łukaszowie pod budynki. Dodatkowo są zainteresowani ok. 60-hektarowym pasem buforowym pomiędzy lotniskiem a miejscowością Podolany, na którym po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego mogłaby stanąć duża farma fotowoltaiczna oraz 4 elektrownie wiatrowe do zasilania parku przemysłowo-logistycznego w energię elektryczną. To w sumie około 200 hektarów ziemi, która dziś w części jest użytkowana rolniczo, w części stanowi nieużytek.

Inwestycja będzie przylegać do drogi wojewódzkiej nr 328 Chojnów – Złotoryja. Działki po jednej stronie jezdni gmina Zagrodno przeznaczyła pod budownictwo jednorodzinne. Na działkach leżących bezpośrednio po drugiej stronie Metroplan planuje postawić dwa budynki centrum gastronomiczno-handlowego z parkingiem samochodowym dla klientów sklepów i restauracji, a tuż za nimi dwie hale modułowe przeznaczone pod hurtownie. Bezpośrednio przy drodze przewidziano też miejsce dla cztero- lub pięciogwiazdkowego hotelu wraz z zapleczem rekreacyjnym dla gości (pole golfowe? basen?). Za hotelem mieścić się ma małe centrum konferencyjne, głównie do użytku firm z parku przemysłowo-logistycznego. Dzięki nasadzeniom drzew i zieleni ozdobnej ta strefa ma zlewać się z krajobrazem i płynnie przechodzić w część przewidzianą dla przemysłu i logistyki.

Rozległy park przemysłowo-logistyczny z 14 modułowymi halami zajmie centralną część terenu. Wiceprezes Maciej Skowroński z Metroplanu dość oględnie – nie ujawniając nazw firm – mówił o inwestorach, którzy chcieliby prowadzić w Łukaszowie swoją działalność. Tą lokalizacją przede wszystkim zainteresowana jest wiodąca firma w branży e-commerce, która już w pierwszym etapie inwestycji będzie oferowała 1200 nowych miejsc pracy (950 dla pracowników magazynowych oraz 250 dla kadry inżynieryjnej, w tym 120 informatyków). W II etapie to zatrudnienie zwiększy się o kolejne 400 osób. Drugą grupę klientów Metroplanu stanowią dwie firmy z branży elektromobilności, które uruchomią łącznie na początek 420, a potem jeszcze 200 nowych miejsc pracy. Trzecia grupa to przedsiębiorcy szukający miejsca na magazyn mrożonek i dystrybucję produktów. Czwarta grupa inwestorów reprezentuje branżę hotelarską.

Za halami, bliżej Podolan, zaplanowano budowę dużej elektrowni fotowoltaicznej oraz postawienie czterech turbin wiatrowych, które będą produkować czystą, zieloną energię elektryczną na potrzeby firm z parku przemysłowo-logistycznego.  Obecny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje dla tego terenu takiej funkcji, dlatego Metroplan liczy, że wójt i rada gminy zechcą dokonać w nim stosownych zmian.

Plusy i minusy

Maciej Skowroński podczas spotkania z radnymi podkreślał, że na terenie parku przemysłowo-logistycznego nie będzie prowadzona żadna ciężka produkcja, wiążąca się z emisją pyłów oraz innych zanieczyszczeń do środowiska, wykorzystaniem chemikaliów czy składowaniem odpadów niebezpiecznych. Najpoważniejsza uciążliwość wiąże się ze zwiększonym ruchem samochodowym w Brochocinie leżącym w połowie drogi między strefą a autostradą A4. Szacuje się, że w pierwszym etapie ruch zwiększy się o ok. 25-30 ciężarówek na dobę, potem o ok. 60-80 ciężarówek na dobę. Problem ten w znacznie mniejszym stopniu będzie dotyczył Łukaszowa, bo inwestor zaplanował taki dojazd do parku przemysłowo-logistycznego, by 80 procent tirów omijało wieś.  Metroplan jest gotów wespół z gminą uczestniczyć w rozmowach z marszałkiem Dolnego Śląska oraz Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei – zarządcą drogi 328 – o rozwiązaniach, które ustrzegą także mieszkańców Brochocina przed skutkami zwiększonego ruchu samochodowego. Do rozważenia jest np. budowa obejścia albo wykupione od właścicieli 3 nieruchomości i poszerzenie drogi oraz ustawienie ekranów akustycznych.

Wartość planowanej w Łukaszowie inwestycji jest liczona co najmniej w dziesiątkach, może setkach milionów złotych. Działki są nieuzbrojone, ale inwestor bierze na siebie budowę całej niezbędnej infrastruktury. Przeprowadzi też badania gruntu pod kątem ewentualnych zanieczyszczeń, niewybuchów, struktury gleby. Jeśli zajdzie konieczność usuwania np. poradzieckiej ropy, będzie negocjował z władzami gminy obniżenie ceny nieruchomości. Ale i tak korzyści dla gminy Zagrodno wydają się niemożliwe do przecenienia. Pierwsza to miejsca pracy – już 1200 w pierwszym etapie inwestycji. Szacuje się, że do budżetu gminy wpłynęłoby 40-45 mln zł za sprzedaż ziemi, a potem co roku ok. 13 mln zł podatków od nieruchomości. Znacząco zwiększyłyby się także przychody z tytułu innych podatków (PIT, CIT) oraz koncesji. Byłyby środki na budowę i remonty dróg, rozbudowę kanalizacji czy inne oczekiwane przez mieszkańców inwestycje. Wzrosłaby wartość nieruchomości w Łukaszowie i okolicach, bo część pracowników z pewnością zechce się pobudować lub osiedlić na terenie gminy. Tym samym gminie przybędzie mieszkańców. Powstrzymany zostanie niekorzystny trend demograficzny objawiający się tym, że młodzi wyjeżdżają za pracą, wioski starzeją się i pustoszeją. Park będzie generował różnorodne miejsca pracy także poza nim. Zmieni się znaczenie gminy Zagrodno na mapie Polski. Za głównym inwestorem Metroplanu stoi duża fundacja, chętnie angażująca się w społeczne projekty, więc samorząd zyskałaby również partnera do wspólnych działań na rzecz lokalnej społeczności.

8-10 lat na realizację

Wójt Karolinie Bardowskiej bardzo zależy, by te zapowiedzi zostały zrealizowane. Uważa, że pojawiła się realna szansa, aby teren po lotnisku zagospodarować z korzyścią dla mieszkańców gminy.

Przedstawiając koncepcję zagospodarowania terenu w Łukaszowie, Metroplan liczy na możliwie szybkie rozpoczęcie prac na listem intencyjnym, w którym gmina i inwestor sformułują wszystkie swoje oczekiwania oraz deklaracje. Na tej podstawie będzie można zrobić kolejny krok. W optymalnym wariancie założono, że do końca roku zostanie ogłoszony przetarg na zakup nieruchomości. Wówczas w 2021 roku Metroplan skupiłby się na komercjalizacji i pracach projektowych, a w 2022 roku ruszyłby pierwszy etap inwestycji. Szacunkowy termin jej zakończenia wypadłby wówczas na lata 2028-2010.

Radni za a nawet przeciw

Z pierwszych reakcji radnych wynika, że na zielone światło z ich strony inwestor być może będzie musiał poczekać dłużej niż myśli. Podczas spotkania z prezesami Metroplanu głos zabierali Franciszek Szklarz, Stanisław Olechowski, Walenty Luszniewski, Jan Kotylak i Jan Łuc. Wszyscy mówili, że koncepcja im się podoba. Ale Walenty Luszniewski jako przewodniczący rady i sołtys Brochocina zapowiedział z góry, że jego zgody na tę inwestycję na razie nie będzie. Boi się nie tylko zwiększonego ruchu samochodowego przez swoją wieś, ale także tego, że gmina nie podoła dodatkowemu zapotrzebowaniu na wodę i odbiór ścieków.

- Braknie wody, zablokują oczyszczalnię ścieków i Brochocin rozjadą kołami ciężarówek – czarno widzi przyszłość Luszniewski. – Tu ładnie się będzie interes kręcił, a mieszkańcy będą cierpieli. To co dostanie gmina, nie pokryje tego, ile ludzie ucierpią.

Chwilę później, po przemyśleniu kontrargumentów, nieco pesymizmu z radnego Luszniewskiego uleciało. – Nie jestem przeciwny inwestowaniu i rozwojowi gminy Zagrodno. Hydrofornię, oczyszczalnię ścieków możemy sami rozbudować, jak będą pieniądze. Gnębi mnie tylko ten odcinek drogi nr 328 przez Brochocin. Zęby podjąć decyzję, musimy mieć gwarancję, że ten problem zostanie rozwiązany.

Wtórował mu radny Franciszek Szklarz: – Jak przetrzymamy sprawę rok czy dwa lata, to nie wyjdziemy na tym źle.

Jan Kotylak uzasadniał te opory: – Koncepcja zagospodarowania terenu bardzo mi się podoba. Trudno jednak na szybko zająć w tej sprawie jednoznaczne stanowisko. Chcemy zabezpieczyć swój interes i interes mieszkańców.

- 43 miliony za grunty szybko zostaną skonsumowane. A hałas nam zostanie – dzielił się swymi rozterkami radny Stanisław Olechowski.

Czas to pieniądz

Prezes Michał Brzozowski delikatnie przestrzegał, że dla inwestora czas ma znaczenie, bo bezpośrednio przekłada się na pieniądze, które mógłby zarobić zamiast tracić miesiące na jałowe rozmowy. Zniecierpliwiona bezowocnymi wysiłkami firma może uznać, że lepiej postawić na inną lokalizację.

Powracające w wypowiedziach z sali malkontenckie tony pozwalają przypuszczać, że wójt Karolinie Bardowskiej nie będzie łatwo doprowadzić tę sprawę do pomyślnego finału. Jednoznacznie za inwestycją brzmiał tylko głos radnego Jana Łuca: – Nasze obawy musimy mieć na uwadze, gdy będziemy pisać list intencyjny. Po to on jest. A inwestować trzeba, bo to robimy dla naszych dzieci – mówił.

Zagrodzieńscy radni zajmą się sprawą inwestycji w Łukaszowie na najbliższej sesji, w piątek. Dadzą zielone światło czy każą czekać? Na pewno napiszemy, więc zaglądajcie na 24legnica.pl.

Zapis spotkania z prezentacją Metroplanu jest dostępny w serwisie Youtube.pl.

FOT. PIOTR KANIKOWSKI

FILM YOUTUBE.PL

    Drukuj       Email

10 komentarze

 1. Anonim pisze:

  Strach w oczach weteranów jest coraz większy że pani wójt coś może się udac

 2. Lech pisze:

  Nikt nie dogodzi tym weteranom.

 3. ? pisze:

  Inwestorzy lubią cisze. Po co od razu do mediow?

 4. sorryboy pisze:

  Taaaa, DAD, jak inwestor wyłoży kasę na 200 hektarów, to na pewno po to, by mu rząd wypłał odszkodowanie za wywłaszczenie z 5 hektarów. Wiecie dlaczego w Zagrodnie nic się nie zmienia? Bo dziadki z rady nie chcą, żeby im samochody po drodze jeździły, obcy wodę wypijali i za oczyszczanie ścieków płacili. Żenada!

 5. Dad pisze:

  Ktoś zapomniał że jeszcze nie podjęto decyzji którędy będzie przebiegać nowe a4!.Tak się śpieszy inwestorowi?.Bardzo ciekawe!.Nie boi się że go wywłaszczą po rozpoczęciu budowy? A może właśnie o to chodzi! Kasa za odszkodowanie była by kosmiczna

 6. max pisze:

  Branża e-commerce czyli Amazon nie mieści się już w Okmianach i szuka nowego miejsca?
  Tylko po co robotom z Amazona 5-gwiazdkowy hotel?

 7. lustrator pisze:

  Nie uwzględnili tylko, że nie będzie zjazdu na A4 przy Chojnowie>>>a takze tego ze akurat wtedy bedzie lało albo bedzie grad.

 8. Ewa pisze:

  Panowie, dajcie sobie spokój z Olechowskimi i Kotylakami. Szukajcie nowej lokali

 9. lustrator pisze:

  ja piernicze to co teraz zrobia te dziadki wiosenne.Skocza z A4 na glowe?

 10. 8M74 pisze:

  Nie uwzględnili tylko, że nie będzie zjazdu na A4 przy Chojnowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


* Wymagany

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also like...

images

Moje trzy grosze. Spóźniony wkurw

Read More →