schronisko
Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  wiadomości  >  Current Article

Wójt Zagrodna straciła mandat? To nieprawda

Przez   /   27/07/2022  /   6 Comments

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody dolnośląskiego oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 2 grudnia 2020 r. W obu uznano, że uchwała Rady Gminy Zagrodno z 29 maja 2020 r. w sprawie pozbawienia Karoliny Bardowskiej mandatu wójta jest nieważna. Co to oznacza?

Przeciwnicy Karoliny Bardowskiej otwierają szampana. Zdecydowanie przedwcześnie. Uchwała NSA nie oznacza – jak podekscytowani piszą na swym forum – że wójt Zagrodna została “w trybie natychmiastowym odwołana”. Powoduje wyłącznie powrót do punktu wyjścia czyli sytuacji z 29 maja 2020 r.

Rada Gminy Zagrodno podjęła wówczas na sesji uchwałę w sprawie odwołania Karoliny Bardowskiej ze stanowiska wójta. Za pretekst wykorzystano fakt, że po wygraniu wyborów wójt nie pozbyła się w ustawowym terminie nadmiaru udziałów w spółce Vox Logistics. Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne dawała na to trzy miesiące. Karolina Bardowska dopełniła tego wymogu z nieznacznym, kilkutygodniowym, opóźnieniem, które wynikało z wycofania się oferenta z transakcji. Uchwała pozbawiająca ją mandatu została uznana przez wojewodę dolnośląskiego za nieważną. Jego zdaniem, “stwierdzenie wygaśnięcia mandatu wójta byłoby sankcją nadmierną i nieproporcjonalną w stosunku do okoliczności i wagi dokonanego naruszenia”. W uzasadnieniu swego rozstrzygnięcia nadzorczego wojewoda zwracał  też uwagę na złamanie procedury, jakiego dopuściła się Rada Gminy Zagrodno podejmując sporną uchwałę. Chodziło mu o to, że wbrew przepisom przed głosowaniem rada nie umożliwiła pani wójt złożenia wyjaśnień. Radni złożyli zażalenie na niekorzystane dla nich rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. 2 grudnia 2020 r. WSA oddalił ich skargę “jako bezzasadną”. W tej sytuacji radni zaskarżyli wyrok WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 30 czerwca 2022 r. NSA uchyliło wyrok WSA i rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody sprzed 2 lat.

Teraz uchwałą Rady Gminy Zagrodno z 29 maja 2020 r. w sprawie pozbawienia Karoliny Bardowskiej mandatu wójta zajmie się Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. Dwa lata temu w ustawowym terminie 7 dni Karolina Bardowska zaskarżyła ją do WSA. Ponieważ w międzyczasie pojawiło się rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody dolnośląskiego eliminujące sporną uchwałę z obrotu prawnego, WSA nie miał powodu zajmować się skargą wójt Zagrodna. Postępowanie zawiesił. Po wyroku NSA odwiesi je i rozpatrzy argumenty pani wójt. Nawet jeśli wyrok okazałby się dla Karoliny Bardowskiej niekorzystny, wójt nie straci mandatu, będzie bowiem mogła odwołać się od niego do NSA.

FOT. PIOTR KANIKOWSKI

    Drukuj       Email

6 komentarze

 1. Danka pisze:

  Panie Piotrze dziękuję za wyjaśnienie sprawy, oby ta sprawa zakończyła sie pozytywnie dla Pani Wójt a zarazem dla nas .Jestem obserwatorem pracy Pani Wójt i to co tak młoda osoba nie mająca doświadczenia w pracy samorządowej robi i zrobiła zasługuje na wielki szacunek. Tylu cwaniaków od samego początku jej rządów rzucało w nią kamieniami mimo to ona się nie poddała i poprawia wizerunek naszych miejscowości zdobywa środki na inwestycje .Dziekuję ,że mamy taką Wójt i wcale nie tęsknię za ponurą przeszłością .Trzymam kciuki i kibicuję za sukces.

 2. DO ABCD Ok – skarga została wniesionaq w terminie 7 dni.

 3. ABCD pisze:

  Panie redaktorze, proszę doczytać art. 493 kodeksu wyborczego, tam jest jasno określony termin 7 dni. Pozdrawiam

 4. deny pisze:

  Tu nie było żadnego naruszenia miernoto.
  Leżysz i kwiczysz.

 5. DO ABC: Zgodnie z art. 101 ustawy o samorządzie gminnym, każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może – po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia – zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego. Skarga powinna być wniesiona w terminie 30 dni od dnia, w którym skarżący został zawiadomiony o odmowie usunięcia naruszenia prawa (uchwała SN z z dnia 8 czerwca 1995 r., sygn. akt III AZP 9/95). Jeżeli organ gminy nie zajął stanowiska wobec wezwania do usunięcia naruszenia prawa, bieg terminu do wniesienia skargi rozpoczyna się od dnia następnego po dniu, w którym upłynął maksymalny termin ustanowiony na mocy art. 35 k.p.a. do załatwienia sprawy (uchwała NSA z dnia 4 maja 1998 r., FPS 1/98)

 6. abc pisze:

  „ Dwa lata temu, w ustawowym terminie 30 dni od podjęcia, Karolina Bardowska zaskarżyła ją do WSA” Ustawowy termin to 7 dni od dnia doręczenia uchwały, rozpatruje się skargę w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


* Wymagany

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also like...

obraz_2022-08-10_120001752

Noc na zamku Grodziec – pod rojem perseidów

Read More →