helios_gr
Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  wiedza  >  Current Article

Zdrowie publiczne. Nowy kierunek na legnickiej PWSZ

Przez   /   25/08/2020  /   No Comments

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy uzyskał zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie nowego kierunku studiów – Zdrowie publiczne na poziomie studiów magisterskich.
Nowy kierunek studiów jest adresowany przede wszystkim do absolwentów kierunku Ratownictwo medyczne oraz absolwentów studiów licencjackich z obszarów nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Zdrowie publiczne, studia magisterskie e-decyzja udzielająca pozwolenia PWSZ im. Witelona w Legnicy

O kierunku:

Celem kształcenia na kierunku Zdrowie publiczne, studia II stopnia, jest przygotowanie studenta do profesjonalnego korzystania z narzędzi dotyczących profilaktyki i promocji zdrowia oraz organizacji ratownictwa medycznego i zarządzania kryzysowego. Kształcenie ma charakter praktyczny, a studenci uzyskują wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z zakresu nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu.
W pierwszym roku kształcenia realizowane są przedmioty obejmujące tematykę epidemiologii, zdrowia publicznego, profilaktyki, edukacji zdrowotnej, biologii człowieka, medycyny zapobiegawczej. Po drugim semestrze student wybiera jedną z dwóch specjalności.

Tryb studiów: stacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania studiów: 4 semestry (2 lata)
Tytuł zawodowy: magister
Specjalności:
organizacja ratownictwa medycznego i zarządzanie kryzysowe
promocja zdrowia

Specjalności:

Organizacja ratownictwa medycznego i zarządzanie kryzysowe – specjalność przeznaczona dla absolwentów kierunku Ratownictwo medyczne. W ramach specjalności student podnosi swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie medycznych czynności ratunkowych oraz zarządzania i organizacji pracy jednostek systemu PRM.
Zajęcia praktyczne realizowane są w pracowniach doposażonych w najnowszy sprzęt szkoleniowy, wysokiej wierności fantomy oraz symulator karetki pogotowia. Podczas zajęć praktycznych realizowana jest rozszerzona tematyka dotycząca ratownictwa medycznego w pediatrii, geriatrii, traumatologii oraz u pacjentów niestandardowych.
Promocja zdrowia – specjalność przeznaczona jest dla absolwentów studiów licencjackich z obszarów nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej. W ramach specjalności student nabywa kompetencje merytoryczne i metodyczne z zakresu promocji zdrowia oraz kreatywnego tworzenia autorskich programów profilaktycznych.
Zajęcia z zakresu turystyki zdrowotnej, psychodietetyki, naturoterapii czy profilaktyki uzależnień przygotowują studenta do promowania zdrowego stylu życia, planowania i realizowania edukacji zdrowotnej w różnych grupach wiekowych.

Perspektywy zawodowe:

 • Studia na kierunku Zdrowie publiczne przygotowują do pracy na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych w programach ochrony zdrowia, profilaktyki, a także na stanowiskach administracyjnych w podmiotach leczniczych, placówkach inspekcji sanitarno-epidemiologicznych i jednostkach świadczących usługi zdrowotne.
 • Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:
 • podmiotach leczniczych tj. placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, szpitalach, oddziałach dziennych, hospicjach, zakładach psychiatrycznych, sanatoriach, placówkach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach opiekuńczo-leczniczych, stacjach i punktach krwiodawstwa, prywatnych klinikach, centrach zdrowia i urody,
 • administracji rządowej i samorządowej tj. Ministerstwie Zdrowia, Urzędach Wojewódzkich, Urzędach Miasta i Gminy w Działach Oświaty Zdrowotnej i Zdrowia, Regionalnych Ośrodkach lub Centrach Zdrowia Publicznego, NFZ,
 • Państwowej Inspekcji Sanitarnej (w działach promocji zdrowia, higieny komunalnej, żywienia, epidemiologii, transportu, higieny szkolnej),
 • branży farmaceutycznej,
 • innych jednostkach (sektor edukacyjny, instytucje akademickie i badawcze, media, organizacje pozarządowe),
 • w ramach własnej działalności gospodarczej.

Nasze atuty:

 • autorski program kształcenia, dostosowany do aktualnych potrzeb rynku,
 • nowoczesna i ciągle rozwijająca się baza dydaktyczna, sale wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny, pracownie specjalistyczne do nauki umiejętności praktycznych (pracownia fizjologii wysiłku fizycznego, czynności ratowniczych, pracownia symulacji zespołu ratownictwa medycznego wyposażona w pełnowymiarową karetkę pogotowia ratunkowego),
 • wykwalifikowana kadra dydaktyczna posiadająca doświadczenie praktyczne, będąca gwarancją profesjonalnego i wszechstronnego przygotowania do pracy w zawodzie,
 • zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane w placówkach szkolenia praktycznego pod okiem wyspecjalizowanej kadry,
 • wspieranie aktywności studentów poprzez działalność w Studenckich Kołach Naukowych (działalność naukowa, edukacyjna oraz społeczna).

Partnerzy:

 • szpitale i kliniki na terenie województwa dolnośląskiego,
 • publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia świadczące podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną,
 • placówki oświatowe (szkoły i przedszkola),
 • służby mundurowe: Straż Pożarna, Straż Graniczna, Policja,
 • fundacje oraz lokalne przedsiębiorstwa działające w obszarze promocji zdrowia.

Źródło: PWSZ im. Witelona w Legnicy

FOT. PIXABAY.COM

    Drukuj       Email
 • Publikowany: 460 dni temu dnia 25/08/2020
 • Przez:
 • Ostatnio modyfikowany: Sierpień 25, 2020 @ 2:07 pm
 • W dziale: wiedza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


* Wymagany

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also like...

KD_maszynista_kokpit

Legnica. Koleje Dolnośląskie wykształcą maszynistów

Read More →