BAZA_WYNOS
Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  gospodarka i finanse  >  Current Article

Finanse pod kontrolą – 1,9 mln zł nadwyżki w Zagrodnie

Przez   /   21/04/2021  /   3 Comments

W Biuletynie Informacji Publicznej ukazało się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zagrodno za 2020 rok. Dzięki zrealizowanym dochodom oraz oszczędnościom na wydatkach na koniec 2020 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 1.902.724,93 zł.

Gdy w grudniu 2019 r. Rada Gminy Zagrodno zatwierdzała budżet, prognozowano dochody na poziomie niespełna 25,5 mln zł. Ta kwota wzrosła ostatecznie w ciągu roku do ponad 27,6 mln zł. Wykonanie po stronie dochodów okazuje się jeszcze wyższe: 28,6 mln zł, co stanowi 103,84 proc. planu.
Zwiększenie osiągnięto m.in. dzięki wywalczeniu przez wójt i jej służby zwrotu nadpłaconego podatku VAT za okresy od grudnia 2013 do listopada 2018 r. W poprzedniej kadencji gmina mogła wystąpić o korektę również za lata 2010-1013, ale nie skorzystała z takiego uprawnienia, w związku z czym w tym zakresie doszło do przedawnienia roszczeń. W wykazie zwiększeń dochodów gminy ujęto też m.in. 44 tys. zł odzyskanych odsetek z należności zasądzonych od byłego pracownika gminy w związku z nieprawidłowościami przy budowie wodociągu dla Olszanicy i Grodźca. Poprzedni wójt nie egzekwował tej należności, w związku z czym legnicka prokuratura postawiła go przed sądem.
Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło prawie 26.7 mln zł, co stanowiło 90,62 planu rocznego. Jakie inwestycje gmina realizowała? W październiku zakończyła budowę sieci wodociągowej Konradówka – Wojciechów wraz z przyłączami do budynków. W czerwcu zleciła opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla 7 miejscowości: Zagrodna, Uniejowic, Olszanicy, Modlikowic, Jadwisina, Radziechowa i Grodźca. To zadanie zostanie zrealizowane do dnia 30 czerwca 2021 r. Zainicjowano prace projektowe nad budową nowej komory redukcyjnej na wodociągu Grodziec kolonia – Uniejowice. Instalacja umożliwi zaopatrzenie w wodę miejscowości Uniejowice ze zbiorników wody w Grodźcu.
Gmina przekazała szereg dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie. Dzięki nim ZUG m.in. zakupił i wdrażał radiowy system odczytu wodomierzy. W ramach tego zadania wymieniono 212 wodomierzy w Olszanicy i 93 w Grodźcu. Korzystając ze wsparcia gminy ZUG przeprowadził modernizację studni głębinowej Stacji Uzdatniania Wody w Zagrodnie, przywracając jej wydajność jak dla nowo odwierconych studni. Dokonano też regeneracji studni w SUW Brochocin. W tym przypadku konieczna będzie jednak budowa nowej studni głębinowej. Dokumentacja z 1989 roku zawiera nieprawidłowości, które uniemożliwiły natychmiastowe przystąpienie do prac. Zadanie będzie realizowane w 2021 roku. Na terenie gminy prowadzonych jest szereg prac zmierzajacych do uporządkowania gospodarki wodnej (m.in.montaż zasuw odcinających pozwalających na ograniczenie strat wody podczas zładu, opomiarowanie budynków wielolokalowych).
Zainicjowano prace projektowe nad chodnikami, oświetleniem i kanalizacją przy drodze wojewódzkiej w Zagrodnie. Dokumentacja powinna być gotowa w połowie roku. We współpracy ze starostwem w Złotoryi powstaje też koncepcja przebudowy 3-kilometrowego odcinka drogi powiatowej Uniejowice – Grodziec.
670.4 tys. zł wydano na budowę świetlicy wiejskiej w Łukaszowie. Trwa odbiór obiektu przez nadzór budowlany. Wkrótce mieszkańcy będą mogli korzystać z tej inwestycji. Prowadzono też prace przy świetlicach w innych miejscowościach (wymiana podłogi i stolarki drzwiowej w Wojciechowie, projekt technologii kuchni dla Grodźca, dokumentacja na odwodnienie budynku w Zagrodnie, altany w Brochocinie i Modlikowicach, plac zabaw w Jadwisinie, dokumentacja na place zabaw w Zagrodnie i Modlikowicach oraz strefę street workout w Modlikowicach).
Za 59,8 tys. zł zmodernizowano salę posiedzeń rady gminy, dostosowując ją do aktualnych przepisów. Za 107 tys. zł zmodernizowano centralne ogrzewanie w urzędzie gminy, a za kolejne 92 tys. zł przeprowadzono remont dachu i kominów. W sierpniu zakończyła się wymiana instalacji elektrycznej (za ok. 124,8 tys. zł).
Gmina wydała prawie 93 tys. zł na promocję, w tym na: zakup materiałów promocyjnych oraz promocję gminy na portalach informacyjnych, bieżącą obsługę graficzną, tworzenie materiałów promocyjnych i informacyjnych, breading zarówno samej gminy, jak i instytucji podległych, współpracę z mediami, stworzenie bazy materiałów foto-wideo, organizację eventów.
Jak co roku mocno wspierano ochotnicze straże pożarne, do których na różne potrzeby trafiło ok. 300 tys. zł. To nie tylko finansowanie bieżącej działalności, ale też np. zakup kontenera antywłamanowego dla OSP Brochocin oraz dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczego i wyposażenia dla strażaków OSP Zagrodno.
Zagęszczono oświetlenie uliczne na 30 słupach należących do Tauron oraz zakupiono 6 lamp hybrydowych.
Kontynuowano prace przy budowie sali gimnastycznej w Zagrodnie. Gmina opracowała dokumentację niezbędną, aby aplikować o środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie.Piotr Kanikowski

FOT. PIOTR KANIKOWSKI

    Drukuj       Email

3 komentarze

  1. Roman pisze:

    Jak wójt pokazuje osiągnięcia to co głupio pochwalić ,najlepiej pluć jadem i mścić się bo mi córcię wywaliła a taka mądra była.

  2. neutralny pisze:

    I co z tego radni niech sie cieszą z tych oszczędności bo to dzięki nim one są. I co zamiast chodników , remontów dróg mamy pieniążki na koncie .Mimo iż spełniła Pani marzenia radnych o oszczędzaniu to i tak im się to nie podoba. Więc trzymajmy te oszczędności dla wnuków jeden z radnych o to zabiegał i ma.

  3. lustrator pisze:

    no wal pan panie janik z ta swoja olą znowu o tych sprawozdaniach .Wal pan smialo ale uwazaj na zakrety….

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


* Wymagany

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also like...

Bez tytułu

Zagrodno. Nadzwyczajna sesja i co z niej wynikło

Read More →