Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  gospodarka i finanse  >  Current Article

Skrócili niepełnosprawnym drogę do pieniędzy

Przez   /   12/06/2024  /   No Comments

Od 1 stycznia 2024 roku osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o świadczenie wspierające z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aby je otrzymać, muszą posiadać decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, którą wydaje Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Dzięki współpracy Urzędu Miasta Legnicy oraz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, aby taką decyzję otrzymać osoby z niepełnosprawnością nie będą musiały już jeździć na komisję do Wrocławia. Zamiast tego odbywać się one będą w siedzibie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Zielonej w Legnicy. Dotyczy to nie tylko mieszkańców Legnicy oraz powiatu legnickiego, ale także powiatów ościennych.

 

Informacja ta została podana na konferencji prasowej, w której udział wzięli dr Piotr Sebastian Kozdrowicki, pierwszy wicewojewoda dolnośląski, Maciej Kupaj, prezydent Legnicy, Aleksandra Krzeszewska pierwszy zastępca prezydenta Legnicy, Renata Marcinkowska, przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Urszula Ganske, przewodnicząca Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Urzędu Miasta Legnicy.

- Ogromnie się cieszę, że Legnica będzie pierwszym na Dolnym Śląsku, zamiejscowym punktem Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w celu ustalania poziomu potrzeby wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. A mówimy tu o konkretnych pieniądzach, którymi osoby z niepełnosprawnością mogą pokryć np. koszty opieki. Dlatego pracownicy Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności udzielą pełnych informacji i pomogą w wypełnieniu dokumentów tak, aby jak najwięcej osób mogło to wsparcie otrzymać  – mówi Maciej Kupaj, prezydent Legnicy.

- Z dumą otwieramy pierwszy, zamiejscowy punkt Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności właśnie w Legnicy. Zależy nam, aby cały system zdecentralizować, aby w ten sposób powstała sieć obsługi osób niepełnosprawnych bliżej ich miejsca zamieszkania, aby nie musiały niepotrzebnie pokonywać wielu kilometrów do Wrocławia. W ten sposób będą one mogły być znacznie szybciej obsługiwane – zaznacza dr Piotr Sebastian Kozdrowicki, pierwszy wicewojewoda dolnośląski

Ustalanie poziomu potrzeby wsparcia dla potrzeb świadczenia wspierającego z ZUS

Osoba z niepełnosprawnością, która chce otrzymać świadczenie wspierające z ZUS, musi złożyć wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydaje wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych (w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej). Do wniosku dołącza się wypełniony kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem.

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, składa się do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności:

- w wersji papierowej:
◦ można złożyć osobiście lub
◦ przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław albo
- elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Wniosek w wersji papierowej można również złożyć za pośrednictwem miejskiego zespołu.

Wnioski o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia składa się od dnia 1 stycznia 2024 r.

Poziom potrzeby wsparcia ustala się w wartościach punktowych w skali od 0 do 100.

Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydaje się na okres, na który osoba została zaliczona do osób niepełnosprawnych na podstawie ostatecznego orzeczenia, ustalającego stopień niepełnosprawności, albo orzeczenia, o którym mowa w art. 5 albo art. 62, o których mowa w art. 6b4 ust. 1 pkt 2, jednakże na okres nie dłuższy niż 7 lat.

Świadczenie wspierające przysługuje miesięcznie w wysokości:
1. 220% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 95 do 100 punktów;
2. 180% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 90 do 94 punktów;
3. 120% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 85 do 89 punktów;
4. 80% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 80 do 84 punktów;
5. 60% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 75 do 79 punktów;
6. 40% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 70 do 74 punktów.

Harmonogram, zgodnie z którym świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnością:
• od 1 stycznia 2024 r. – z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 87 do 100 pkt,
• od 1 stycznia 2025 r. – z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 78 do 86 pkt,
• od 1 stycznia 2026 r. – z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 70 do 77 pkt.

Celem świadczenia wspierającego jest udzielenie osobom niepełnosprawnym mającym potrzebę wsparcia pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób. Warto dodać, że przy ustalaniu świadczenia wspierającego z ZUS nie brane jest pod uwagę kryterium dochodowe.

Wniosek o świadczenie wspierające składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://um.bip.legnica.eu/uml/miejski-zespol-do-spraw-orzeka/decyzja-ustalajaca-poziom-potr/32593,Decyzja-ustalajaca-poziom-potrzeby-wsparcia-do-swiadczenia-wspierajacego-z-ZUS.html oraz  pod numerami telefonu WZON: 71 340 68 06 ; 71 340 67 71 ; 71 340 67 65 ; 71 340 67 40 a także na stronie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu.

Źródło: Urząd Miasta w Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA W LEGNICY

    Drukuj       Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


* Wymagany

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also like...

bgk 5

Duża kasa z Unii Europejskiej na rozwój przedsiębiorstw

Read More →