PWSZ1
Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  wiadomości  >  Current Article

Kończą się wakacje. W poniedziałek znowu szkoła

Przez   /   31/08/2018  /   3 Comments

W Legnicy uroczysta miejska inauguracja nowego roku szkolnego odbędzie się 3 września (poniedziałek) o godzinie 12.00 w Sali Maneżowej Akademii Rycerskiej. Wezmą w niej udział delegacje z pocztami sztandarowymi wszystkich placówek oświatowych oraz prezydent miasta.

W 44 legnickich szkołach publicznych rozpocznie naukę ponad 18.000 uczniów i 2.100 dorosłych słuchaczy. Do przedszkoli przyjęto łącznie 3.592 dzieci, a potrzeby w tym względzie zostały całkowicie zaspokojone. Wskaźnik objęcia wychowaniem przedszkolnym jest bardzo wysoki i wynosi ok. 100 proc.

Kształceniem i wychowaniem zajmować się będzie 1.650 nauczycieli, a ok. 760 osób stanowić będzie kadrę administracyjną i pomocniczą placówek edukacyjnych i wychowawczych.

Z okazji zbliżającej się inauguracji roku szkolnego prezydent Tadeusz Krzakowski wystosował list.

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i Wychowawcy, Pracownicy oświaty!

Wakacje dobiegają końca. Przed nami nowy rok szkolny. Trzeciego września 2018 roku w 44 legnickich placówkach oświatowych, prowadzonych przez miasto, oraz w 75 placówkach niepublicznych, rozlegnie się pierwszy dzwonek. Ponad dwudziestotysięczna grupa dzieci, młodzieży i słuchaczy dorosłych rozpocznie edukację w roku szkolnym 2018/2019.

Nad ich nauką, postępami, rozwojem i bezpieczeństwem czuwać będzie 1.650 nauczycieli, wychowawców i pedagogów, wspieranych przez 760 pracowników administracji i obsługi. Wszyscy, każdego dnia profesjonalnie zaangażowani są w kształcenie i wychowanie młodych legniczan, wraz z tysiącami troskliwie oddanych tej sprawie rodziców.

Legnicka społeczność edukacyjna stanowi najliczniejszą w naszym mieście grupę zawodową, powiązaną poczuciem misji i wyjątkowej odpowiedzialności. Edukacja łączy nas więzami wspólnego celu pracowników oświaty, uczniów i wychowanków oraz tysięcy ich rodziców. Tworzy partnerstwo działań dla dobra procesu kształcenia i wychowania oraz przyszłości młodego pokolenia legniczan.

W tegorocznym budżecie miasta na funkcjonowanie i rozwój oświaty przeznaczone zostało 200 milionów złotych, czyli blisko 40 procent naszego budżetu. Zainwestowaliśmy miliony w poprawę bazy oświatowej, a korzystając z unijnego wsparcia, wyposażamy szkoły w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne i naukowe. Dzięki realizowanym projektom unijnym wyposażyliśmy 47 pracowni do nauki przedmiotów matematyczno–przyrodniczych i informatycznych w publicznych szkołach podstawowych i wygaszanych gimnazjach. 13 szkół podstawowych otrzymało pomoce naukowo-dydaktyczne, sprzęt specjalistyczny i urządzenia multimedialne. Powstało w nich 16 pracowni – matematyczne, przyrodnicze i komputerowa. Z kolei w 8 gimnazjach wyposażono 31 pracowni – komputerowych, biologicznych, fizycznych, chemicznych i geograficznych. Sprzęt i wyposażenie otrzymały 4 licea ogólnokształcące i 7 szkół zawodowych. Wartość tych zakrojonych na szeroką skalę przedsięwzięć to ponad 5 milionów złotych. Ponad 3,5 miliona to środki pozyskane przez miasto z Europejskiego Funduszu Regionalnego.

Jest naszym celem, by Legnica umacniała się jako jeden z najnowocześniejszych ośrodków edukacyjnych Dolnego Śląska. Jestem optymistą, wierzę w kompetencje nauczycieli, w ich misję i pragnienie uczniów osiągania jak najlepszych efektów nauki. Stworzyliśmy społeczności edukacyjnej doskonałe warunki, pozwalające szkołom uzyskiwać satysfakcjonujące wszystkich wyniki w nauce i wychowaniu.

Do najwyższych standardów udało się nam doprowadzić również legnicki system wychowania przedszkolnego. W nowym roku szkolnym dysponujemy większą ilością miejsc w tych placówkach, niż wynosi zapotrzebowanie. Obecnie pozostają jeszcze 54 wolne miejsca. Wskaźnik objęcia najmłodszych dzieci wychowaniem przedszkolnym wyniesie ok. 100 proc. Bardzo niewiele miast może poszczycić się takim osiągnięciem.

Znam piękno, wartość, ale i trudy nauczycielskiej profesji. Głęboko szanuję i doceniam pracę ludzi, którzy poświęcają się kształceniu i wychowywaniu legnickich dzieci i młodzieży. Odsłaniają Państwo przed uczniami nowe horyzonty intelektualnego poznania, wskazują ścieżki ich rozwoju, kształtują postawy etyczne na całe życie. To jest budowanie przyszłości, i tej indywidualnej, i tej wspólnej. Także przyszłości miasta.

Jako prezydent Legnicy edukację uważam za priorytet, za najważniejszą społeczną inwestycję w człowieka. Zdecydowana poprawa warunków kształcenia uczniów, pracy kadry pedagogicznej i administracyjnej, unowocześnianie bazy dydaktycznej i sportowej placówek edukacyjnych i wychowawczych były, są i będą dla mnie przedmiotem wielkiej troski.

Wszystkim uczniom i słuchaczom życzę wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i niezapomnianych chwil spędzonych w gronie kolegów i koleżanek. Niech nigdy nie zabraknie Wam woli, aby realizować swoje pasje, marzenia i rozwijać zainteresowania.

Wszystkim pedagogom życzę zawodowych sukcesów, poczucia dumy z misji, jaką mają do wypełnienia. Doceniam trud, jaki wkładają Państwo w kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży. Wasze wielkie zaangażowanie, zwłaszcza w dostosowaniu legnickiego systemu szkolnego do wymogów wdrażanej reformy oświaty, skutecznie i bezkolizyjnie przeprowadziło całą społeczność edukacyjną przez te głębokie i trudne zmiany. Mają one także swój wymierny wyraz w kosztach finansowych, które wyniosły łącznie ponad 4,6 miliona złotych.

Unowocześniając legnicką oświatę, przyczyniamy się do budowy mądrego i odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego, które jest przyszłością i nadzieją naszego miasta.

Życzę Państwu wytrwałości i optymizmu. Życzę społecznego szacunku i poważania dla Waszej pracy. Niech codzienne obowiązki będą dla Was również źródłem satysfakcji.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczniów i ich rodziców, nauczycieli, wychowawców i pracowników administracji oświatowej.

Źródło: Urząd Miasta w Legnicy

FOT. PIOTR KANIKOWSKI

    Drukuj       Email

3 komentarze

  1. zz pisze:

    Uroczystość wręczenia wyróżnień dla najlepszych uczniów bez udziału społecznego gimnazjum TWP w Legnicy. Wzorowych uczniów skreślił MAGISTRAT !!!!

  2. Anonim pisze:

    Gimnazjum TWP pominięte przy rozdziale stypendiów Prezydenta M. Legnicy dla najzdolniejszych !!!

  3. Uokk pisze:

    W trakcie tej uroczystej inauguracji będą wręczane nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta Legnicy (stypendia) dla najzdolniejszych uczniów legnickich szkół. Niestety, z nieznanych powodów nie otrzymają jej najlepsi uczniowie z gimnazjum TWP. Są szkoły lepsze i gorsze?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


* Wymagany

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also like...

tadeusz sz

Akt oskarżenia dla byłego wójta gminy Zagrodno

Read More →