basen jawor
Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  wiedza  >  Current Article

Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie – z akredytacją

Przez   /   25/07/2016  /   No Comments

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie zaopiniowało wniosek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy o nadanie Wydziałowi Nauk Technicznych i Ekonomicznych uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie na poziomie studiów drugiego stopnia (studia magisterskie) o profilu praktycznym.


W uzasadnieniu Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła przedstawioną koncepcję i program kształcenia, minimum kadrowe, bazę dydaktyczną, w tym zbiory biblioteki oraz opracowanego wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, który może zostać wdrożony również na nowo tworzonych studiach drugiego stopnia na kierunku Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie
Rekrutacja na kierunek Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie będzie prowadzona po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na uruchomienie kierunku.

O kierunku

Dwuletnie studia magisterskie na kierunku Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie przygotowują do pełnienia funkcji menedżersko-specjalistycznych z zakresu finansów oraz zarządzania.
Nowością kierunku jest połączenie dwóch obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, w rezultacie absolwent rozumie i potrafi kształtować zjawiska oraz procesy zarówno finansowe, jak i w sferze zarządzania podmiotem. Wszechstronne przygotowanie absolwenta jest dużym atutem na rynku pracy.

Czego uczymy?

Pierwsze semestry poświęcone są zdobyciu podstaw wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstwa oraz zarządzania nim. Na drugim semestrze studenci wybierają specjalność zgodną ze swoimi zainteresowaniami. W ostatnich trzech semestrach, oprócz zdobywania nowego zasobu wiedzy i umiejętności, piszą prace magisterskie pod opieką doświadczonych promotorów.
Praktyczny charakter prac magisterskich, których tematyka dotyczy problemów występujących w przedsiębiorstwie, to ważny element pozwalający kształcić praktyczne umiejętności absolwenta.

Jak uczymy?

Zajęcia dydaktyczne są prowadzone przez doświadczoną kadrę, w tym nauczycieli akademickich aktywnych zawodowo poza szkolnictwem wyższym, posiadających szerokie doświadczenie praktyczne z zakresu finansów oraz zarządzania.
Duży nacisk kładziemy na zdobywanie umiejętności praktycznych, między innymi poprzez zajęcia warsztatowe oraz rozwiązywanie konkretnych problemów wybranego przedsiębiorstwa w ramach współpracy z przedsiębiorstwami przy realizacji części zajęć.
Powiązanie z rynkiem pracy stanowi podstawę przekazywanych treści oraz umiejętności. Uczymy pracy w zespole, która jest niezbędna we współczesnych firmach.

Specjalności

Finanse i inwestycje przedsiębiorstw – absolwent posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, w zakresie: diagnozy i analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej, planowania i prognozowania finansowego, tworzenia budżetów projektów inwestycyjnych, pozyskiwania środków unijnych, zarządzania inwestycjami oraz ryzykiem, poruszania się na rynku bankowym i ubezpieczeniowym. Umiejętności praktyczne będą także kształtowane przez warsztaty menadżera finansowego.
Zarządzanie i innowacje w przedsiębiorstwie – absolwent uzyskuje pogłębioną wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na skuteczne i efektywne zarządzanie, w tym zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie. W szczególności wiedza i umiejętności praktyczne dotyczą: finansowania innowacji oraz zarządzania nimi, tworzenia strategii innowacji, zarządzania procesami, kompleksowego zarządzania jakością, zintegrowanych systemów zarządzania, koncepcji lean management. Umiejętności praktyczne będą także kształtowane przez warsztaty menadżera projektu.

Źródło: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

FOT. PIXABAY.COM

    Drukuj       Email
  • Publikowany: 1343 dni temu dnia 25/07/2016
  • Przez:
  • Ostatnio modyfikowany: Lipiec 25, 2016 @ 10:22 pm
  • W dziale: wiedza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


* Wymagany

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also like...

child-1073638_1920

Legnica. Szkoły będą pożyczać uczniom komputery

Read More →