Jawor
Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  wiedza  >  Current Article

Wybierz studia na kierunku Logistyka i transport

Przez   /   06/08/2020  /   No Comments

Inżynier pracujący w branży Transport-Spedycja-Logistyka (TSL) to zarówno osoba projektująca techniczne aspekty funkcjonowania procesów branży TSL jak i często menedżer, który posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania, psychologii, prawa gospodarczego, logistyki, transportu, spedycji, ekologii itp.

Absolwent specjalności inżynieria systemów logistycznych i transportowych posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie zarządzania funkcjami logistycznymi oraz procesami logistycznymi i transportowymi w przedsiębiorstwach świadczących usługi logistyczne i transportowe, w szczególności w odniesieniu do operatorów logistycznych, firm transportowych, firm spedycyjnych, firm kurierskich.

Absolwent specjalności logistyka produkcji i dystrybucji posiada wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie szerokorozumianych technologii transportu kolejowego oraz technologii prac ładunkowych w systemach logistycznych. Posiada wiedzę z obszaru budowy pojazdów szynowych, sterowania ruchem kolejowym z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa, a także modelowania procesów transportowych oraz zasad eksploatacji taboru kolejowego i infrastruktury kolejowej. Posiada umiejętności dotyczące diagnostyki technicznej obiektów i systemów transportu szynowego oraz kształtowania ochrony środowiska w transporcie szynowym.

Absolwent specjalności organizacja i zarządzanie w transporcie kolejowym jest przygotowany do pracy w:

 • przedsiębiorstwach transportu kolejowego, w działach zajmujących się szerokorozumianą logistyką organizacji przewozów i prowadzenia ruchu kolejowego,

 • przedsiębiorstwach komunikacji zbiorowej, które wykorzystują transport szynowy,

 • przedsiębiorstwach przemysłowych i dystrybucyjnych, w działach zajmujących się analizą i organizacją procesów transportowych i logistycznych realizowanych z wykorzystaniem transportu kolejowego,

 • przedsiębiorstwach zarządzających transportem kombinowanym,

 • przedsiębiorstwach konstruujących tabor kolejowy,

 • centrach logistycznych,

 • przedsiębiorstwach spedycyjnych,

 • szkołach ponadpodstawowych jako nauczyciel przedmiotów zawodowych, instytucjach administracji samorządowej i państwowej (Urząd Transportu Kolejowego, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei).

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku studiów Logistyka i Transport jest przygotowany do pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych wymagających wiedzy i umiejętności interdyscyplinarnych z branży Transport-Spedycja-Logistyka. Może pracować w centrach logistycznych i wyspecjalizowanych firmach transportowych, a także w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych i usługowych – w komórkach zajmujących się zaopatrzeniem, produkcją, dystrybucją oraz magazynowaniem.

Absolwent kierunku może być zatrudniony m.in. na następujących stanowiskach:

 • menedżer organizacji ruchu transportowego w firmach transportowo-spedycyjnych,

 • inżynier w przedsiębiorstwie zajmującym się transportem, logistyką,

 • spedycją, produkcją,

 • spedytor w firmach spedycyjnych, transportowych oraz produkcyjnych,

 • specjalista do spraw transportu w firmach kurierskich oraz transportowo-logistycznych.

Nasze atuty

 • uczelnia ściśle współpracuje z doświadczonymi firmami z branży produkcyjnej oraz branży Transport – Spedycja – Logistyka. Współpraca pozwala na realizację praktyk, które studenci odbywają po każdym roku w wymiarze 320 godz.,

 • w programie studiów uwzględniono element kształcenia dualnego – praktyczne projekty realizowane na rzecz pracodawcy. Projekty uzupełniają praktyki i stanowią kluczowy element przygotowania do zawodu, ukończenie studiów zapewnia możliwość ubiegania się o zwolnienie z egzaminu związanego z uzyskaniem certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym,

 • studenci kierunku mogą rozwijać swoje zainteresowania w Kole Naukowym Logistyki i Transportu lub Kole Naukowym Zarządzania Jakością. Studenci mogą uczestniczyć w dodatkowych kursach, seminariach oraz wyjazdach i wycieczkach edukacyjnych.

Partnerzy

 • POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o o.,

 • Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
 • Przedsiębiorstwa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

 • regionalne zakłady produkcyjne,

 • przedsiębiorstwa świadczące usługi TSL.

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny

Profil kształcenia: praktyczny

Czas trwania: 7 semestrów (3,5 lata)

Uzyskany tytuł: inżynier

Specjalności:

 • inżynieria systemów logistycznych i transportowych

 • logistyka produkcji i dystrybucji

 • organizacja i zarzadzanie w transporcie kolejowym – specjalność objęta patronatem POL-MIEDZ TRANS sp. z o o.

Źródło: PWSZ im. Witelona w Legnicy

RYC. PWSZ IM WITELONA W LEGNICY

    Drukuj       Email
 • Publikowany: 83 dni temu dnia 06/08/2020
 • Przez:
 • Ostatnio modyfikowany: Sierpień 6, 2020 @ 12:09 pm
 • W dziale: wiedza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


* Wymagany

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also like...

Zapisz się na bezpłatne kursy online Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych

Bezpłatne kursy online legnickiej PWSZ im. Witelona

Read More →