schronisko
Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  gospodarka i finanse  >  Current Article

W 2022 r. KGHM wypracował 4,8 mld zł zysku

Przez   /   23/03/2023  /   No Comments

KGHM globalny koncern surowcowy, wiodący producent miedzi oraz srebra na świecie, przedstawił raport roczny za 2022 rok. Pomimo zmiennej i niestabilnej sytuacji makroekonomicznej, miedziowa spółka wypracowała wysokie wyniki operacyjne i finansowe, utrzymuje założone poziomy produkcji przy jednoczesnej kontynuacji wysokonakładowych projektów związanych z transformacją energetyczną.

– Ubiegłoroczne solidne wyniki produkcyjne i finansowe, wypracowane w trudnym czasie, pozwalają z optymizmem patrzeć na ten rok i kolejne lata. Mamy ambitne projekty i plany inwestycyjne – założyliśmy rekordowy poziom nakładów inwestycyjnych na 2023 rok. W KGHM w unikalny sposób łączymy efektywność ekonomiczną i finansową z szacunkiem do środowiska naturalnego i partnerskich relacji z interesariuszami – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Wyniki produkcyjne i finansowe

W 2022 roku Grupa Kapitałowa KGHM zanotowała stabilną produkcję miedzi z aktywów krajowych (produkcja górnicza 442,7 tys. ton w urobku, produkcja hutnicza 586 tys. ton) oraz z aktywów zagranicznych (Sierra Gorda 90,8 tys. ton (55 proc.); Robinson 46,8 tys. ton; Carlota 4,1 tys. ton; Franke 2,8 tys. ton*; Zagłębie Sudbury 2,5 tys. ton).

Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej KGHM za 2022 rok wyniosły 33,8 mld zł, czyli o 13,6 proc. więcej niż w 2021 roku. Zysk netto za ubiegły rok wyniósł 4,8 mld zł a skorygowana EBIDTA osiągnęła wartość 8,9 mld zł.

Na koniec 2022 roku wartość skonsolidowanych aktywów Grupy Kapitałowej KGHM wzrosła do kwoty 53,4 mld zł. Z kolei kapitały własne wyniosły 32,2 mld zł. Grupa utrzymała bezpieczny poziom zadłużenia – wskaźnik długu netto/EBITDA w ubiegłym roku wyniósł 0,8 proc.

Polityka klimatyczna

KGHM jest europejskim liderem we wdrażaniu efektywnych niskoemisyjnych technologii z dostępem do najnowszych rozwiązań górniczych i energetycznych. Spółka wdrożyła model biznesowy zapewniający pełny łańcuch tworzenia wartości – od eksploracji, wydobycia i przetwórstwa surowców naturalnych po sprzedaż gotowych produktów. Cały system wdrażany jest z poszanowaniem reguł ESG.

Miedziowy gigant z powodzeniem realizuje założenia Polityki Klimatycznej KGHM. Wykonany został m.in. bilans emisji gazów cieplarnianych zakresu 1, 2 i 3 za 2021 r. dla całej Grupy Kapitałowej. Kontynuowane są projekty dostosowania instalacji technologicznych spółki do wymogów konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych wraz z ograniczeniem emisji arsenu (BATAs). W 2022 roku w oddziałach KGHM oddanych zostało kolejnych 6 instalacji, które znacząco poprawiają jakość powietrza w Zagłębiu Miedziowym.

Podejmowane przez KGHM wysokonakładowe inwestycje proekologiczne mają jeden cel – minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko i otoczenie. Szczegółowe dane z tego obszaru oraz pozostałe informacje niefinansowe są zawarte w Sprawozdaniu Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM.

Lider transformacji energetycznej

Celami KGHM Polska Miedź S.A. jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 30 proc. do 2030 roku oraz osiągnięcie całkowitej neutralności klimatycznej do 2050 roku. Spółka w ciągu najbliższych 7 lat będzie dążyć do zaspokojenia zapotrzebowania na energię w spółce w 50 proc. ze źródeł własnych – w tym OZE. Obecnie praca bloków parowo-gazowych KGHM Polska Miedź S.A. może pokryć do 20 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną.

KGHM dywersyfikując źródła energii elektrycznej w całej Grupie Kapitałowej, stawia również na energię ze słońca, wiatru i wodoru. Spółka buduje elektrownie fotowoltaiczne i kontynuuje projekty w zakresie morskiej energetyki wiatrowej i źródeł wodorowych. Ponadto KGHM jest zaangażowany w rozwój energii atomowej w kraju. W ubiegłym roku miedziowy gigant złożył pierwszy w Polsce wniosek o ocenę technologii małego modułowego reaktora (SMR) do Państwowej Agencji Atomistyki.

Miedziowa spółka będzie też odbiorcą energii z nowej elektrowni słonecznej Żuki w województwie wielkopolskim, to przeszło 5,3 GW z blisko 10 tys. modułów fotowoltaicznych. W 2022 roku KGHM został również sygnatariuszem „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”. W spółce testowana jest innowacyjna technologia z użyciem stopów miedzi i srebra, która znacząco ograniczy straty przesyłu energii elektrycznej.

Inwestycje na plusie

W Grupie KGHM w 2022 roku kontynuowane były projekty eksploracyjne i eksploatacyjne w Polsce oraz w aktywach zagranicznych. Prowadzone są prace koncesyjne na złożach miedzi czy soli potasowych. Rozwijany jest Program Udostępniania Złoża, w ramach którego zakończone zostało głębienie szybu GG-1. KGHM ma w tej chwili najgłębsze w Polsce wyrobisko górnicze. Trwa procedura wyboru wykonawcy do projektu związanego z budową szybu GG-2. Inny ważny projekt inwestycyjny to kontynuacja rozbudowy Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most”. Grupa KGHM konsekwentnie skupia się na rozwijaniu i wzmacnianiu potencjału jej kluczowych pracujących aktywów oraz projektów perspektywicznych w Chile, USA i Kanadzie.

Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Życie i zdrowie pracowników od zawsze zajmują pierwszą pozycję w hierarchii wartości Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Od kilku lat spółka realizuje długoterminową wizję „Zero wypadków z przyczyn osobowych i technicznych, zero chorób zawodowych wśród naszych pracowników i kontrahentów”.

W 2022 r. kontynuowano realizację Programu Poprawy Bezpieczeństwa Pracowników – „Think About Consequences” oraz Programu niwelującego najczęstsze zagrożenia w bezpieczeństwie pracy poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii, w ramach zaktualizowanej strategii spółki.

W ubiegłym roku w KGHM odnotowano znaczące obniżenie liczby wypadków przy pracy, liczonych rok do roku z poziomu 165 do 149 poszkodowanych (spadek o 16 wypadków). Większość zarejestrowanych wypadków przy pracy (ok. 98,7%) miało charakter lekki.

Wskaźnik wynikowy dla KGHM LTIRF (Lost Time Injury Frequency Rate KGHM) w roku 2022 (tj. całkowita liczba wypadków przy pracy w spółce standaryzowana do 1 mln przepracowanych godzin przez pracowników KGHM) ukształtował się na poziomie wartości 5,05. Był mniejszy o 72,8 proc. od wartości zanotowanej w roku 2010, a także o 10,3 proc. mniejszy od wartości zarejestrowanej w roku 2021. Jest to jak dotąd najlepszy wynik w historii KGHM.

Sytuacja makroekonomiczna

Sytuacja geopolityczna związana z bezpośrednią agresją Rosji na Ukrainę oraz wdrożonym systemem sankcji obecnie nie ogranicza działalności operacyjnej KGHM Polska Miedź S.A. i innych spółek z Grupy Kapitałowej.

W KGHM w 2022 roku kontynuowane były prace dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa informacyjno-komunikacyjnego. Dzięki wdrażanym projektom firma zachowuje ciągłość produkcji i wzmacnia działania dotyczące zagrożeń w cyberprzestrzeni.

*kopalnia Franke została sprzedana w kwietniu 2022 r.

Źródło: KGHM Polska Miedź S.A.

RYC. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

    Drukuj       Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


* Wymagany

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also like...

img_9564,klOWfqWibGpC785HlXs

Skrócili niepełnosprawnym drogę do pieniędzy

Read More →