Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  gospodarka i finanse  >  Current Article

Uwaga, miasto ogłosiło konkursy na dofinansowanie!

Przez   /   29/12/2014  /   No Comments

Urząd Miasta ogłosił konkursy dla organizacji pozarządowych, placówek wychowawczo–opiekuńczych i oświatowych dotyczące dofinansowania ważnych zadań społecznych. Uwaga! Termin składania ofert upływa 2 stycznia 2015 roku.

Pierwszy z konkursów skierowany jest do organizacji pozarządowych i dotyczy :

1. Pomocy społecznej – kwota zaplanowana 60.000 zł,

2. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – kwota zaplanowana 1.190.000 zł,

3. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – kwota zaplanowana 386.500 zł.

Kolejny konkurs skierowany jest do placówek oświatowych, opiekuńczo–wychowawczych, wsparcia dziennego, instytucji, a także osób fizycznych i prawnych działających na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie na 2015 r. kwotę 438.000 zł.

Trzeci konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, a dotyczy działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej raz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zaplanowana kwota na to zadanie to 20 tys. zł.

Realizacja tego zadania wpisana jest w działalność „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno-Profilaktycznego”.

Ogłoszenie o konkursie, szczegółowe warunki konkursu oraz wzory oferty, umowy i sprawozdania są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Legnicy www.legnica.eu w zakładce „Co i gdzie w Urzędzie” – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – Inne informacje.

źródło: UM Legnica

    Drukuj       Email
  • Publikowany: 2098 dni temu dnia 29/12/2014
  • Przez:
  • Ostatnio modyfikowany: Grudzień 29, 2014 @ 4:11 pm
  • W dziale: gospodarka i finanse

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


* Wymagany

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also like...

rpt

W Legnicy debatowali Paweł Tanajno i Michał Huzarski

Read More →