schronisko
Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  wiedza  >  Current Article

Studia podyplomowe z prawa zamówień publicznych

Przez   /   30/03/2021  /   No Comments

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy we współpracy z Kancelarią Prawną Pieróg & Partnerzy z Warszawy uruchamia w tym roku akademickim nowe studia podyplomowe pn. „Prawo zamówień publicznych”.

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z regulacjami prawnymi dotyczącymi zamówień publicznych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz źródłami prawa unijnego w obszarze zamówień publicznych. Ponadto, słuchacze zostaną wyposażeni w praktyczne umiejętności związane z przygotowaniem dokumentacji i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udziałem w postępowaniu i korzystaniem ze środków ochrony prawnej. Studia przygotowują do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i ubiegania się o zamówienia publiczne.
Dużym atutem studiów jest prowadzenie zajęć przez prawników – ekspertów w dziedzinie zamówień publicznych, związanych z jedną z najznamienitszych kancelarii prawnych w Polsce, której założyciel jest niekwestionowanym autorytetem w obszarze prawa zamówień publicznych oraz autorem Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, Wydawnictwo C.H. Beck.
Studia skierowane są osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i umiejętności w zakresie prawa zamówień publicznych, a w szczególności do osób biorących udział w procesie udzielania zamówień publicznych – pracowników administracji rządowej i samorządowej, organów administracji publicznej oraz innych instytucji obowiązanych do stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, a także przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego i ich pracowników odpowiedzialnych za uzyskiwanie zamówień publicznych. Adresatami studiów są także osoby zatrudnione w instytucjach kontrolujących proces udzielania zamówień publicznych oraz wszystkie inne osoby zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych w obszarze zamówień publicznych.
Studia trwają 2 semestry – 162 godziny dydaktyczne. Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej podczas sobotnio-niedzielnych spotkań online (w godz. od 9:00 do 16:00); średnio dwa razy w miesiącu.
Komplet dokumentów należy złożyć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, pokój nr 104 w budynku C, ul. Sejmowa 5A, lub przesłać pocztą z dopiskiem „Studia Podyplomowe” w terminie do 16 kwietnia 2021 r.
O zakwalifikowaniu decyduje kolejność składania dokumentów (do wyczerpania limitu miejsc). Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się minimalnej liczby kandydatów.

Źródło: Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa im. Witelona w Legnicy

RYC. PWSZ im. WITELONA  W LEGNICY

    Drukuj       Email
  • Publikowany: 15 dni temu dnia 30/03/2021
  • Przez:
  • Ostatnio modyfikowany: Marzec 30, 2021 @ 12:10 pm
  • W dziale: wiedza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


* Wymagany

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also like...

Wirtualne Dni Otwartych Drzwi w PWSZ im. Witelona w Legnicy

Ruszają wirtualne Dni Otwartych Drzwi w PWSZ

Read More →