Jasminowa2
Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  gospodarka i finanse  >  Current Article

Sejmik przyjmie zapis o eksploatacji węgla?

Przez   /   27/02/2013  /   No Comments

W czwartek (28.02.2013r., godz. 17.00) we Wrocławiu odbędzie się posiedzenie Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, podczas którego może dojść do podjęcia uchwały w sprawie ?Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020?. Projekt strategii zawiera zapisy o konieczności eksploatacji złóż węgla brunatnego ?Legnica?.

Pomimo konsultacji społecznych i wysyłanych wniosków oraz ustaleń podczas spotkań przedstawicieli subregionu legnicko-głogowskiego urzędnicy przygotowujący projekt strategii postawili na swoim i pozostawili zapisy dotyczące ochrony zasobów energetycznych Dolnego Śląska (pkt. 1.4.31 str. 39, pkt. 3.4.14 str. 41). Nie wprowadzono również zakazu eksploatacji złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy metodą odkrywkową (str. 27).

Bardzo mocno lobbowany przez środowisko węglowców wydaję się również zapis (str. 27) brzmiący: ?Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpywaniem się tych złóż w przyszłości, konieczne jest podjęcie decyzji na szczeblu krajowym dotyczącej eksploatacji złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy.?

Teraz wszystko w rękach radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, którzy powinni wziąć pod uwagę sprzeciw mieszkańców 6 gmin przeciwnych budowie kopalni węgla brunatnego metodą odkrywkową, co zostało wyrażone w ważnych i prawomocnych referendach gminnych w 2009 r.

Pozostawienie spornych zapisów będzie miało wpływ na sytuację kilkudziesięciu tysięcy ludzi i może doprowadzić do niepokojów społecznych na ogromną skalę.

Wójtowie i burmistrzowie gmin znajdujących się na złożu Legnica przesłali do Jerzego Pokoja Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, wszystkich radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz do Jerzego Tutaja Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego i Wojewody Dolnośląskiego pismo z apelem o ponowne przeanalizowanie zapisów w projekcie ?Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020?.

Zdaniem samorządowców ? przedstawicieli 6 dolnośląskich gmin ?Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020? zawierająca zapisy o ochronie i eksploatacji złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy uchwalana jest przedwcześnie, podczas gdy:

- w fazie wstępnej są prace dotyczące wytypowania złóż do objęcia ochroną. Sporządzenie wykazu złóż o znaczeniu strategicznym dla państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania nastąpi do końca 2013 r., po zmianach ustawowych upoważniających właściwych ministrów do wydania rozporządzenia w tej sprawie.

- nie zdefiniowano pojęcia ?ochrona?, tj. rodzaju działań możliwych do prowadzenia na obszarze zalegania węgla brunatnego do czasu rozpoczęcia ich ewentualnej eksploatacji, rodzaju i czasu działalności oraz zabudowy, która na danym terenie będzie dopuszczalna.

Ponadto samorząd województwa winien uszanować wyniki Referendum, w którym mieszkańcy sześciu gmin tego województwa wyrazili stanowczy sprzeciw wobec planów wydobycia węgla brunatnego metodą odkrywkową. Nieuszanowanie werdyktu społecznego, jakim były wyniki referendów spowoduje wzrost napięcia i niepewności co dalszych losów wśród dziesiątek tysięcy obywateli naszych gmin. Wprowadzenie ochrony złoża węgla brunatnego Legnica skutkować będzie zatrzymaniem rozwoju ekonomicznego i społecznego, degradacją istniejącej infrastruktury i zacofaniem cywilizacyjnym gmin. W związku z powyższym dokument Strategii Rozwoju stanie się dokumentem skazującym gminy na powolną zagładę.

Sprawa protestów przeciwko planom uruchomienia kopalni odkrywkowej na złożu ?Legnica? trafiła również do Brukseli. Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego podjęła decyzję o przeprowadzeniu misji śledczej w naszym kraju na terenach, gdzie w 2009 r. odbyły się ważne i prawomocne Referenda. Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego zapowiadają się z taką wizytą na przełomie kwietnia i maja bieżącego roku.

Janusz Łucki
rzecznik Urzędu Gminy Lubin

 

    Drukuj       Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


* Wymagany

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also like...

worker-1953367_1920

6 firm stanęło do przetargu na projekt obwodnicy Legnicy

Read More →