Jawor
Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  wiedza  >  Current Article

PWSZ im. Witelona zaprasza na studia pedagogiczne

Przez   /   16/07/2020  /   No Comments

Chciałbyś prowadzić zajęcia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz zajęcia dydaktyczne z dziećmi w placówkach przedszkolnych i klasach I-III szkoły podstawowej? Czujesz, że Twoim powołaniem jest praca na rzecz dzieci? Jeżeli tak to pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

Jednolite studia magisterskie (pięcioletnie) na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w PWSZ im. Witelona w Legnicy przygotowują do pracy z dziećmi w placówkach przedszkolnych i klasach I-III szkoły podstawowej. Program studiów uwzględnia zajęcia z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, merytorycznego, metodycznego, wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.

Wiedza zdobyta w toku studiów pozwala zrozumieć społeczno-kulturowy kontekst kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi w ich początkowym okresie edukacji. Integralną częścią programu studiów są praktyki zawodowe, które służą nabywaniu umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych niezbędnych w pracy zawodowej.
Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna będzie posiadał wiedzę i kompetencje zapewniające samodzielne przygotowanie, realizację i ewaluację programu nauczania. Nabędzie umiejętności projektowania i prowadzenia badań pedagogicznych, rozpoznawania potrzeb, możliwości i uzdolnień dziecka/ucznia.
Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uzyskuje tytuł magistra i jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I – III szkoły podstawowej).

Możesz też wybrać studia licencjackie (trzyletnie) na kierunku Pedagogika w PWSZ im. Witelona w Legnicy, które pozwalają nabyć podstawową wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, socjologiczną, stanowiącą teoretyczne podstawy działalności edukacyjnej w obszarze kształcenia, wychowania i rozwoju człowieka. Kształcenie obejmuje przedmioty w zakresie treści ogólnych, podstawowych, kierunkowych oraz specjalnościowych.
W trakcie studiów dowiesz się, jak pracować z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi – diagnozować ich potrzeby oraz opracowywać plan działań wspomagający ich rozwój i prawidłowe funkcjonowanie.
Realizujemy program kształcenia o profilu praktycznym, co oznacza, że większość zajęć prowadzona jest w formie: ćwiczeń, warsztatów, praktyk poza uczelnią. Uczestnictwo w nich służy zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych niezbędnych w pracy zawodowej.

Nasze atuty

 • dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną,
 • zajęcia odbywają się w multimedialnych salach wykładowych, ćwiczeniowych, pracowniach specjalistycznych i laboratoriach,
 • posiadamy specjalistyczne pracownie: wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, diagnozy i terapii psychopedagogicznej, muzyczną, a także pracownię multimedialną edukacji wczesnoszkolnej oraz salę do gier i zabaw ruchowych,
 • zapewniamy wysoką jakość kształcenia dzięki kadrze dydaktycznej posiadającej dorobek naukowy i doświadczenie praktyczne w pracy z dziećmi,
 • oferujemy studentom realizację praktyk pedagogicznych w instytucjach i placówkach związanych z kierunkiem studiów oraz wybraną specjalnością,
 • zapewniamy studentom możliwość uczestnictwa w działalności kół naukowych, samorządu studenckiego, wolontariatu.
 • realizujemy program kształcenia o profilu praktycznym, co oznacza, że większość zajęć prowadzona jest w formie ćwiczeń, warsztatów i praktyk poza uczelnią,

Partnerzy

 • współpracujemy z licznymi podmiotami środowiska lokalnego: przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje kultury, a także Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy, Oddziałem Miejskim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy oraz Powiatowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Jaworze.

Źródło: PWSZ im. Witelona w Legnicy

RYC. PWSZ im. WITELONA W LEGNICY

    Drukuj       Email
 • Publikowany: 30 dni temu dnia 16/07/2020
 • Przez:
 • Ostatnio modyfikowany: Lipiec 16, 2020 @ 1:29 pm
 • W dziale: wiedza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


* Wymagany

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also like...

computer-5130405_1920

Mrowie problemów przed nowym rokiem szkolnym

Read More →