BAZA_WYNOS
Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  wiadomości  >  Current Article

NIK skontrolowała PWSZ im. Witelona w Legnicy. Wnioski?

Przez   /   08/04/2021  /   No Comments

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport na temat funkcjonowania czterech publicznych uczelni zawodowych na Dolnym Śląsku. W przypadku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy NIK zwraca uwagę m.in., że uczelnia rozpoczęła realizację budowy Centrum Widowiskowo-Sportowego o wartości 179 mln zł mimo braku zabezpieczenia finansowego na ten cel. 

Kontrola objęła okres od 2018 do 30 września 2020 roku. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli,  w tym czasie doszło do nieprawidłowości przy realizacji dwóch zadań inwestycyjnych. “Z powodu nieprawidłowej oceny możliwości finansowania inwestycji oraz realnych potrzeb studentów w PWSZ w Legnicy stwierdzono niecelowe wydatkowanie kwoty 5170,9 tys. zł na budowę Centrum Widowiskowo-Sportowego. (…) Ponadto w PWSZ w Legnicy, w wyniku błędnego ewidencjonowania w księgach rachunkowych, wysokość poniesionych wydatków w kwocie 3182,1 tys. zł w 2019 r. przekroczyła o 8,8 tys. zł poziom ustalony w planie rzeczowo-finansowym na realizację zadania kompleksowej termomodernizacji budynków A, C, E. ” - czytamy w raporcie opublikowanym na stronie Najwyższej Izby Kontroli.

Poza kwestiami inwestycyjnymi, zastrzeżenia kontrolerów dotyczą: nieprowadzenia audytu wewnętrznego, nieskutecznych mechanizmów kontroli zarządczej, nierzetelnie opracowanego statutu uczelni, braku wymaganych oświadczeń potwierdzających spełnienie ustawowych warunków zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, braku w zasobach biblioteki uczelni wymaganych pozycji literatury, braku windykacji należności oraz naliczania odsetek z tytułu nieterminowego ich regulowania.

Pisząc, że w każdym kolejnym roku akademickim liczba przyjętych i kształconych studentów w państwowych szkołach zawodowych na Dolnym Śląsku sukcesywnie się zmniejszała, Najwyższa Izba Kontroli podkreśla, że ten spadek najmniejszy był w PWSZ w Legnicy W roku 2019/2020 legnicka uczelnia przyjęła 1058 studentów, czyli tylko o 6 mniej niż dwa lata wcześniej. NIK pisze, że stworzone w PWSZ im. Witelona w Legnicy warunki kadrowe są adekwatne do potrzeb, tzn. pozwalają na realizację kształcenia na poszczególnych kierunkach. Docenia próby uatrakcyjnienia oferty, chociaż nie wszystkie uznaje za trafione. “Decyzja o uruchomieniu w roku akademickim 2018/2019 kierunku prawo w PWSZ w Legnicy nie była w pełni uzasadniona z powodu występującej w tym regionie równowagi między popytem a podażą na ten zawód, o czym świadczyła liczba kandydatów, która była czterokrotnie niższa od planu przyjęć na tym kierunku (…) W pierwszym roku jednolitych studiów magisterskich (2018/2019), z zaplanowanej liczby 130, przyjęto jedynie 33 studentów a w kolejnym roku, przy planie 120, przyjęto tylko 31 studentów.” – czytamy w raporcie. PWSZ im. Witelona w Legnicy aktywnie pozyskiwała wsparcie finansowe na doskonalenie jakości kształcenia. “Otrzymane z tego tytułu środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem oraz w celu poprawy jakości kształcenia” - ocenia NIK. 

Dokument zawiera stwierdzenie, że działania legnickiej uczelni pozytywnie wpływają na rozwój lokalnej społeczności, np. poprzez umożliwienie mieszkańcom nieodpłatnego udziału w koncertach, festiwalach, warsztatach czy prelekcjach. Ponadto przy PWSZ działał Uniwersytet Trzeciego Wieku.  Szkoła “podejmowała współpracę z otoczeniem biznesowym oraz bankami i stworzyła oraz przetestowała nowatorski innowacyjny Program Kształcenia dla branży motoryzacyjnej, sfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, a także występowała jako partner w Dolnośląskim Klastrze Edukacyjnym, którego liderem jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.”

Szczegółowy raport NIK jest TUTAJ.

FOT. PIOTR KANIKOWSKI

    Drukuj       Email
  • Publikowany: 6 dni temu dnia 08/04/2021
  • Przez:
  • Ostatnio modyfikowany: Kwiecień 8, 2021 @ 1:01 pm
  • W dziale: wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


* Wymagany

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also like...

jedzieszmysl-36-1024x573

Wyrok utrzymany. 3 lata więzienia za śmierć 2 dzieci

Read More →