Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  gospodarka i finanse  >  Current Article

Miliony dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej

Przez   /   29/06/2017  /   No Comments

W 23 powiatach i gminach Dolnego Śląska na konkretną pomoc mogą liczyć rodziny i osoby w trudnej sytuacji życiowej. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zakończył właśnie ostatni z ogłoszonych konkursów związanych z rozdysponowaniem unijnych milionów dla powiatowych centrów pomocy rodzinie i ośrodków pomocy społecznej. Ale to nie ostatni konkurs w tym roku.

Miasta, gminy i powiaty mogły skorzystać z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, wspierającego włączenie społeczne.
– To działania dla mieszkańców Dolnego Śląska na rzecz ich integracji zarówno społecznej, jak i zawodowej. Nieważne, czy problemem są choroby nasze albo bliskich, czy może uzależnienia, albo po prostu trudna sytuacja, która nie pozwala na normalne funkcjonowanie. Naszym celem jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu a także procesowi ubóstwa. Mają w tym pomóc fundusze unijne, a jest ich w 2017 r. całkiem sporo, bo ponad 85 mln zł – mówi Iwona Krawczyk, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zakończył ocenę i podjął decyzję o dofinansowaniu projektów w 23 gminach i powiatach, które będą realizowane do połowy 2019 r.
– To kompleksowe projekty, które pomogą Dolnoślązakom w wielu wymiarach. Wsparcia społecznego, czyli bardziej miękka forma pomocy w postaci poradnictwa, czy też pomocy specjalistów. Wsparcie zawodowe, które pozwala na zaproponowanie praktyk zawodowych, staży, zatrudnienie subsydiowane i wspomagane. W ramach wsparcia edukacyjnego proponujemy kursy i szkolenia. Wsparcie zdrowotne to ćwiczenia, rehabilitacja, programy korekcyjno-edukacyjne. Działań jest bardzo wiele i co szczególnie cenne dotyczą one również osób z niepełnosprawnościami. Cieszy mnie fakt, że przekazanie ponad 17 mln zł, uruchomi działania warte blisko 20,5 mln zł. Najważniejsze jest jednak to, że wsparciem objętych zostanie 1.850 osób – dodaje Ewa Grzebieniak, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
***
Subregion jeleniogórski – projekty warte 7,86 mln zł
(dofinansowanie UE – 6,66 mln zł), liczba uczestników – 688

Między innymi

Gmina Bolków – 582,3 tys. zł dotacji z UE na projekt warty 691,6 tys. zł – „Zaprojektuj z nami swoją przyszłość”. Pomoc dla 60 osób z Bolkowa, które dzięki udziałowi w projekcie podniosą lub zmienią posiadane kwalifikacje oraz kompetencje zawodowe, rozwiną umiejętności i kompetencje społeczne, niezbędne na rynku pracy. Będą mogły liczyć również na zasiłki i pomoc w naturze.

Powiat Złotoryjski – 3,81 mln zł dotacji z UE na projekt warty 4,5 mln zł – Projekt „Aktywna integracja w powiecie złotoryjskim” adresowany jest do 252 mieszkańców powiatu, niepełnosprawnych, niezaradnych życiowo, nieaktywnych zawodowo. Osoby te charakteryzują się problemami zdrowotnymi, deficytem kluczowych umiejętności psychospołecznych. W ramach projektu zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne w zakresie dostępności budynku, w którym mieści się Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Projekt będzie realizowany za pomocą kontraktów socjalnych.

Subregion legnicko-głogowski – projekty warte 3,56 mln zł

(dofinansowanie UE – 3,01 mln zł), liczba uczestników – 298

Gmina Chojnów – 934,9 tys. zł dotacji z UE na projekt warty 1,10 mln zł. Projekt „Daj sobie szansę” adresowany jest do 60 mieszkańców gminy Chojnów – niepełnosprawnych, niezaradnych życiowo, mieszkańców wsi, nieaktywnych zawodowo, z brakiem wykształcenia bądź zdezaktualizowanymi kwalifikacjami zawodowymi. Osoby te charakteryzują się problemami zdrowotnymi, deficytem kluczowych umiejętności psychospołecznych. W ramach projektu utworzone będzie m.in. Lokalne Centrum Animacji w Niedźwiedzicach.

Powiat Legnicki – 692,1 tys. zł dotacji z UE na projekt warty 819,6 tys. zł.– „Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim”. Projekt adresowany jest do 64 mieszkańców powiatu legnickiego, niepełnosprawnych, niezaradnych życiowo, nieaktywnych zawodowo, z brakiem wykształcenia bądź zdezaktualizowanymi kwalifikacjami zawodowymi, bądź będących wychowankami pieczy zastępczej. W ramach projektu zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne w dostępności budynku, w którym mieści się warsztat terapii zajęciowej. W ramach działań przewidziano pracę socjalną, utworzenie pracowni gospodarstwa domowego i pracowni ogrodniczej i zatrudnienie terapeutów. Uczestnicy projektu zostaną przygotowani w praktyczny sposób do prac w zawodzie pomocnik ogrodnika, kucharza, piekarza czy pracownika komunalnego.

Powiat Lubiński – 812,8 tys. zł dotacji z UE na projekt warty 960,8 tys. zł. Projekt „Inwestuję w swoją przyszłość” ma przyczynić się do wzrostu aktywności społecznej i zawodowej oraz szans na zatrudnienie 125 osób, korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie. Udział w projekcie zostanie zapoczątkowany indywidualną diagnozą potrzeb i predyspozycji społecznych i zawodowych oraz opracowaniem ścieżek reintegracji dla uczestników projektu.

Powiat Polkowicki – 576,9 tys. zł dotacji z UE na projekt „Aktywni – Zintegrowani!” warty 679,9 tys. zł. Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz szans na zatrudnienie 49 osób, korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach. Udział w projekcie zostanie zapoczątkowany indywidualną diagnozą potrzeb i predyspozycji społecznych i zawodowych oraz opracowaniem ścieżek reintegracji dla uczestników projektu.

Źródło: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

 

    Drukuj       Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


* Wymagany

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also like...

SONY DSC

Doktor Oczko – pierwszy w regionie optyk tylko dla dzieci

Read More →