Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  wiadomości  >  Current Article

Legnicka inauguracja roku szkolnego

Przez   /   04/09/2023  /   No Comments

W pięknym, słonecznym dniu, w murach Akademii Rycerskiej w Legnicy, odbyła się miejska inauguracja roku szkolnego. Uroczystość była nie tylko okazją do powrotu do szkoły, ale także do uhonorowania wyjątkowych uczniów oraz podziękowania nauczycielom za ich pracę. W trakcie uroczystości prezydent Legnicy, Tadeusz Krakowski, wygłosił przemówienie, w którym podkreślił wagę nauki i kształcenia w budowaniu przyszłości miasta.

- Rozpoczynamy nowy rok szkolny, który jest świętem dla naszego miasta. Pierwszy dzwonek zabrzmiał dziś dla prawie 25 tysiący uczniów legnickich szkół.To jest jedna czwarta populacji mieszkańców. Uczniowie będą uczęszczać do ponad 120 placówek oświatowo-wychowawczych zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Oświata jest bardzo ważnym elementem życia naszego miasta. Dziękuję bardzo nauczycielom, pracownikom administracyjnym oraz rodzicom za wysiłek, jaki włożyli w organizację nowego roku. Uczniom natomiast, życzę, aby nadchodzące miesiące były nie tylko czasem wytężonej pracy, ale niosły ze sobą także wiele radości i zadowolenia z rozwoju własnych zainteresowań i uzdolnień. Niech ten nowy rok szkolny przyniesie wam wiele sukcesów i radości – powiedział Tadeusz Krzakowski, prezydent Legnicy.

Jednym z najważniejszych momentów uroczystości było ogłoszenie laureatów stypendiów prezydenta miasta. Z rąk prezydenta Tadeusza Krzakowskiego, 140 wyjątkowych uczniów odebrało te zaszczytne wyróżnienia za swoje osiągnięcia artystyczne, naukowe oraz sportowe. Prezydent osobiście pogratulował każdemu z laureatów i podkreślił, że ich wysiłek i determinacja stanowią inspirację dla wszystkich uczniów.

Podczas tegorocznej inauguracji kilku stypendystów zaprezentowało swoje talenty. Zdolności z dziedzin naukowych zaprezentowali: uczeń Szkoły Podstawowej nr 10 im. Zofii Kossak w Legnicy, który opowiedział o swojej naukowej fascynacji chemią a uczennica Zespołu Szkół Budowlanych w Legnicy przedstawiła interesujące ją zagadnienia z zakresu ekologii. Wrażeń artystycznych dostarczyły stypendystki z Zespołu Szkół Muzycznych, które wykonały koncert na flet i fortepian oraz występ taneczny uczennic I Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy, które przygotowywały się pod okiem nauczycieli Młodzieżowego Centrum Kultury w Legnicy. Dodatkowo uczennica Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy zaprezentowała swoje prace plastyczne i podczas uroczystości wykonała rysunek.

W uroczystości uczestniczyli również radni oraz parlamentarzyści: senator Dorota Czudowska, poseł Ewa Szymańska, poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, poseł Robert Obaz oraz poseł Piotr Borys. List w imieniu marszałek Sejmu Elżbiety Witek odczytał starosta legnicki Adam Babuśka.

Jednorazowe stypendium za rok szkolny 2022/2023 otrzymało w Legnicy 140 uczniów. Miasto przeznaczyło na nie kwotę 96,5 tys. zł. Uczniowie, w zależności od typu szkoły i rodzaju stypendium, otrzymali nagrody w wysokości 550 zł, 700 zł lub 1000 zł. Dodatkowo Gmina Legnica realizuje zadanie publiczne pn. Stypendia motywacyjne dla uczniów romskich w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”. Stypendia przyznawane są uczniom romskim jako forma motywacji do osiągania lepszych wyników w nauce oraz kontynuacji nauki na dalszych etapach kształcenia. Za rok szkolny 2022/23 przyznano 11 stypendiów motywacyjnych, w tym dla 6 uczniów ze szkół podstawowych oraz 5 uczniów ze szkół ponadpodstawowych. Wysokość przyznanych stypendiów uzależniona jest od typu szkoły. Uczniowie szkół podstawowych otrzymają po 500 zł, a szkół ponadpodstawowych po 700zł. Łącznie na ten cel przeznaczono kwotę 6.500zł, w tym 5.525 zł stanowi dotacja celowa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a 975zł to środki z budżetu Miasta.

Źródło: Urząd Miasta w Legnicy
FOT. URZĄD MIASTA W LEGNICY

    Drukuj       Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


* Wymagany

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also like...

concert-2527495_1280

Dni Legnicy: T.Love, VOX, Natalia Szroeder, Pectus…

Read More →