Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  wiadomości  >  Current Article

Legnica zapewni maluchom miejsca w przedszkolach

Przez   /   16/04/2021  /   No Comments

Od 16 do 20 kwietnia rodzice małych legniczan mogą potwierdzić wybór przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane w wyniku naboru kandydatów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W 15 miejskich przedszkolach, dla najmłodszych przygotowano 2.120 miejsc, w tym 150 w oddziałach przedszkolnych 4 szkół podstawowych. Dodatkowo 50 miejsc zabezpieczono w Miejskim Przedszkolu Specjalnym Nr 6 dla Dzieci Słabowidzących i 20 miejsc w Przedszkolu Specjalnym Nr 5 funkcjonującym w Zespole Placówek Specjalnych.

Do 4 marca rodzice dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym składali deklaracje kontynuacji pobytu dzieci w placówce. Oświadczenia takie złożyło 1.435 rodziców dzieci w przedszkolach i 26 dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Ponadto, w wyniku przeprowadzonej rekrutacji, do miejskich przedszkoli zakwalifikowano 460 dzieci, a do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 28.

143 dzieci, biorących udział w rekrutacji, nie zostało zakwalifikowanych do żadnej placówki, mimo że pozostały jeszcze wolne miejsca oraz możliwość zapisania do Miejskiego Przedszkola Nr 13 (75 miejsc) i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nr 1, 4, 10 (71 miejsc).

Jeszcze w maju zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert skierowany do przedszkoli niepublicznych w celu zabezpieczenia opieki przedszkolnej dla wszystkich chętnych. Dzieci skierowane do przedszkoli niepublicznych będą odbywać wychowanie przedszkolne na zasadach określonych dla przedszkoli miejskich. Placówki niepubliczne, które przystąpią do konkursu będą zobowiązane do:

  • realizacji programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego;
  • zapewnienia bezpłatnego czasu nauczania, wychowania i opieki (w wymiarze 5 godzin dziennie);
  • pobierania opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższej niż 1 zł za każdą godzinę ponad podstawę programową;
  • prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli publicznych;
  • zapewnienia liczby uczniów w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającą 25 osób;
  • zapewnienia dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • zatrudnienia nauczycieli posiadających kwalifikacje.

Listy przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli zostaną opublikowane w poszczególnych placówkach w dniu 21 kwietnia 2021 r.

Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w związku z obecną sytuacją epidemiczną i nowymi przepisami wydanymi na podstawie specustawy ws. koronawirusa- dopuszcza się publikację wyników postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów na stronach internetowych placówek prowadzących rekrutację. Nie jest natomiast dopuszczalne publikowanie tych list na portalach społecznościowych czy fanpage´ach tych placówek.

Źródło: Urząd Miasta w Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA W LEGNICY

    Drukuj       Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


* Wymagany

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also like...

Bez tytułu

Zagrodno. Nadzwyczajna sesja i co z niej wynikło

Read More →