PWSZ Prezentacje
Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  styl życia  >  Current Article

Konkurs plastyczny dla dzieci i osób dorosłych

Przez   /   06/09/2019  /   No Comments

Stowarzyszenie od serca Faustynka zaprasza placówki i osoby indywidualne do udziału w konkursie plastycznym pt. ‘Świat wartości w oczach dziecka i osoby dorosłej” pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka i sekretarz stanu w ministerstwie edukacji narodowej Marzeny Machałek.

Prace należy nadsyłać w terminie od 2.09 do 10.10.2019 r. na adres ul. Witkiewicza 17, 59 – 220 Legnica. Wystawa odbędzie się dnia 16.10.2019 r.

REGULAMIN

KONKURS PLASTYCZNY I WYSTAWA POD PATRONATEM
SEKRETARZA STANU W MEN MARZENY MACHAŁEK,
RZECZNIKA PRAW DZIECKA
„ŚWIAT WARTOŚCI OCZAMI DZIECKA I OSOBY DOROSŁEJ”
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie od serca „Faustynka”
2. Patronat Sekretarz Stanu MEN Marzena Machałek, Rzecznika Praw Dziecka
3. Konkurs rozpoczyna się 2.09.2019 r. do 10.10.2019 r. Rozstrzygnięcie odbędzie się dnia
16.10. 2019 r.
4. Temat prac konkursowych brzmi: „Świat wartości oczami dziecka i osoby dorosłej”
Podtematy: dobro, wiara, rodzina.
5. W konkursie mogą brać udział dzieci od 5 lat do 12 lat; dorośli
6.Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie max A3, technika dowolna. Przyjmujemy prace płaskie.
2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela lub rodzica.
3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.
4. Każda placówka może wytypować do udziału w konkursie maksymalnie 7 prac.
5. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.
6. Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko, wiek autora pracy, nazwa
i dokładny adres placówki, telefon kontaktowy.
7. Prace należy nadesłać do 10 października na adres:
Stowarzyszenie od serca „Faustynka” ul. Witkiewicza 17, 59 – 220 Legnica, 78-194-26-23.
7.Wyniki konkursu i nagrody: 1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej stowarzyszenia – fecebook Stowarzyszenie od serca „Faustynka”
4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom
5. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.
6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.
7.Złożenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w związku z rozstrzygnięciem konkursu i opublikowaniem wyników- zgodnie z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r.- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także art. 6 ust. 1 RODO w związku z art. 23. ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

8.Uwagi:

1. Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie internetowej stowarzyszenia.
2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
3. Dyplomy i nagrody zostaną odebrane osobiście przez uczestników w dniu wernisażu
i rozstrzygnięcia konkursu. Nie ma możliwości wysyłki pocztowej.
4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

Źródło: Stowarzyszenie od serca Faustynka w Legnicy

FOT. PIXABAY.COM

    Drukuj       Email
  • Publikowany: 142 dni temu dnia 06/09/2019
  • Przez:
  • Ostatnio modyfikowany: Wrzesień 6, 2019 @ 11:54 am
  • W dziale: styl życia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


* Wymagany

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also like...

helios_nmf_maraton_grozy_1360x768_202001_v1

MARATON GROZY w kinie HELIOS

Read More →