Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  wiedza  >  Current Article

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w PWSZ

Przez   /   09/07/2019  /   No Comments

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy otrzymała uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Dzięki temu legnicka uczelnia będzie mogła kształcić przyszłych nauczycieli.

Od 1 października 2019 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kształcenie nauczycieli przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej, będzie realizowane jedynie w ramach jednolitych studiach magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy trwają 5 lat (10 semestrów) i przygotowują do pracy z dziećmi w placówkach przedszkolnych i klasach I-III szkoły podstawowej. Program studiów uwzględnia zajęcia z zakresu przygotowania pedagogiczno-psychologicznego, metodycznego, wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Wiedza zdobyta w toku studiów pozwala zrozumieć społeczno-kulturowy kontekst kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi w ich początkowym okresie edukacji. Integralną częścią programu studiów są praktyki zawodowe, które służą nabywaniu umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych niezbędnych w pracy zawodowej.
Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w PWSZ im. Witelona w Legnicy będzie posiadał wiedzę i kompetencje zapewniające samodzielne przygotowanie, realizację i ewaluację programu nauczania. Nabędzie umiejętności projektowania i prowadzenia badań pedagogicznych, rozpoznawania potrzeb, możliwości i uzdolnień dziecka/ucznia.
Absolwent, który ukończy pięcioletnie studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uzyskując tytuł magistra będzie przygotowany do:
pracy zawodowej na stanowisku nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela w klasach I – III szkoły podstawowej,
podjęcia studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych.
Rekrutacja na ten kierunek, tak jak w przypadku pozostałych potrwa do 30 lipca 2019 roku. Podstawą przyjęcia na kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna są punkty rekrutacyjne przyznawane kandydatowi za przedmioty, z których zdawał egzamin maturalny tj.: 1) język polski; 2) język obcy (nowożytny); 3) jeden z wybranych przedmiotów: biologia, historia, geografia lub wiedza o społeczeństwie.

Zalety studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w PWSZ im. Witelona w Legnicy:

 • studia stacjonarne są bezpłatne,
 • nasza Uczelnia ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu kandydatów na nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego,
 • wysoką jakość kształcenia gwarantuje wykwalifikowana kadra dydaktyczna posiadająca dorobek naukowy oraz doświadczenie praktyczne w pracy z dziećmi,
 • model kształcenia na tym kierunku dostosowany jest do potrzeb i oczekiwań przyszłego pracodawcy,
 • dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną; posiadamy specjalistyczne pracownie: wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, diagnozy i terapii psychopedagogicznej, muzyczną, a także pracownię multimedialną edukacji wczesnoszkolnej oraz salę do gier i zabaw ruchowych,
 • realizujemy program kształcenia o profilu praktycznym, co oznacza, że większość zajęć prowadzona jest w formie ćwiczeń, warsztatów i praktyk poza uczelnią,
 • zawarliśmy wiele porozumień o współpracy z placówkami oświatowymi miedzy innymi z Legnicy i Lubina, w których studenci mogą realizować praktyki zawodowe
 • współpracujemy z licznymi podmiotami środowiska lokalnego: przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze; naszymi partnerami są także: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy, Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze oraz Oddział Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy,
 • nasi studenci mają możliwość uczestnictwa w konferencjach i seminariach naukowych, w działalności kół naukowych, samorządu studenckiego oraz wolontariatu.

Źródło: PWSZ im. Witelona w Legnicy

FOT/RYC. PWSZ IM WITELONA W LEGNICY

    Drukuj       Email
 • Publikowany: 136 dni temu dnia 09/07/2019
 • Przez:
 • Ostatnio modyfikowany: Lipiec 9, 2019 @ 11:21 am
 • W dziale: wiedza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


* Wymagany

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also like...

Policja ćwiczy

Ćwiczenia na lotnisku. Policja rozpraszała agresywny tłum

Read More →