Agem nowy
Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  wiadomości  >  Current Article

Złe powietrze w Legnicy. Umrzemy nim to się zmieni

Przez   /   13/03/2019  /   1 Comment

W latach 2014-2016 jakość powietrza w Legnicy znacząco odbiegała od wymaganych standardów – stwierdza Najwyższa Izba Kontroli. Miasto podejmowało szereg inicjatyw, aby ograniczyć zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi oraz bezno(a)pirenem, ale – w ocenie Izby – były to działania niewystarczające. W tym tempie minie 85 lat zanim legniczanie będą mogli oddychać miejskim powietrzem bez obaw.

Ocena wystawiona Urzędowi Miasta w Legnicy jest niejednoznaczna. Z jednej strony NIK zauważa, że ratusz zrobił inwentaryzację źródeł niskiej emisji i realizował mający ją ograniczyć program wymiany pieców węglowych na bardziej ekologiczne ogrzewanie. Z drugiej raport stwierdza, że pomimo wszystko jakość powietrza w Legnicy nie uległa wyraźniej poprawie i w dalszym ciągu w mieście przekraczane były średnioroczne poziomy docelowe dla benzo(a)pirenu i arsenu. Dni z dobowym stężeniem pyłu zawieszonego PM10 powyżej poziomu 50  μg/m3 przekraczały dopuszczalną ilość.

Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, metale ciężkie, dioksyny i furany. Jego wdychanie może powodować lub pogłębiać choroby płuc i układu krążenia, zawał serca, arytmię, nowotwory, a w ostatecznym rezultacie być przyczyną przedwczesnej śmierci.  Benzo(a)piren jest związkiem silnie rakotwórczym. Jego obecność w powietrzu objawia się podrażnieniem nosa, oczu, gardła oskrzeli. Arsen, który też jest problemem Legnicy (jego stężenie średnioroczne wynosiło 290 procent poziomu docelowego), ma silne właściwości toksyczne i kancerogenne.

Na działania naprawcze w latach 2014-2017 Legnica wydała 110,6 tys. zł (z tego połowę z własnych środków). To za mało. Według Najwyższej Izby Kontroli “skala działań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji ze źródeł powierzchniowych jest ciągle niewystarczająca, aby wystąpiła znaczna poprawa jakości powietrza” w Legnicy. Raport stwierdza wprost: “Dane o uzyskanych w latach 2014-2016 efektach ekologicznych w powyższym zakresie wskazują, że przy dotychczasowym tempie działań naprawczych, osiągnięcie założonych w POP (Programie ochrony powietrza dla miasta Legnica – dop. red.) celów nastąpi za ok. 54 lata i 85 lat w przypadku odpowiednio pyłów zawieszonych PM10 i PM 2,5 i ok. 73 lata w przypadku B(a)P”.

NIK zarzuca władzom Legnicy m.in., że ich system zarządzania kryzysowego nie obejmuje zagrożeń dotyczących zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego oraz przekroczeń w powietrzu substancji niebezpiecznych. Nie ma opracowanych procedur reagowania kryzysowego w takich sytuacjach. Izba zaleciła wyeliminowanie tej nieprawidłowości. We wnioskach z kontroli nakazuje też miastu zintensyfikować działania zmierzające do ograniczenia emisji ze źródeł powierzchniowych, szczególnie poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ogrzewania na paliwo stałe w mieszkaniach i budynkach.

Pełny raport z wynikami kontroli NIK-u jest dostępny TUTAJ.

FOT. PIXABAY.COM

 

 

    Drukuj       Email
  • Publikowany: 67 dni temu dnia 13/03/2019
  • Przez:
  • Ostatnio modyfikowany: Marzec 13, 2019 @ 1:58 pm
  • W dziale: wiadomości

1 komentarz

  1. Peter pisze:

    Pewnie wg Legnickiego oddzialu Ochrony Srodowiska powietrze w Legnicy jest dobre. Wystarczy postawic urzadzenie kontrolujace jakosc powietrza na “swoim” gterenie przy Aleji Rzeczypospolitej, z dala od zanieczyszczonego powietrza, a statystycznie wszystko jest w porzadku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


* Wymagany

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also like...

srebro 129

Legnica błyszczy. Piękna kulminacja Festiwalu Srebro

Read More →