basen jawor
Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  gospodarka i finanse  >  Current Article

Wójt Zagrodna wywalczyła zwrot 2 mln zł VAT!

Przez   /   20/02/2020  /   No Comments

Ogromnym wysiłkiem, przezwyciężając opór radnych i nie poddając się fali hejtu, wójt Karolina Bardowska i jej pracownicy podejmowali w ubiegłym roku starania o odzyskanie podatku VAT za zrealizowane w ostatnich 5 latach inwestycje. Upór się opłacił. Urząd Skarbowy w Złotoryi zwrócił gminie prawie 2 miliony złotych. Pieniądze posłużą mieszkańcom.

 

We wrześniu 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał rozstrzygnięcie, które umożliwiło gminom odzyskanie wielomilionowych kwot podatku VAT, w szczególności od inwestycji wodno-ściekowych.
Wiele gmin w Polsce skorzystało z tej możliwości i wystąpiło do urzędów skarbowych z wnioskami o stwierdzenie nadpłaty wraz z należnymi odsetkami za okres pięciu lat, tj. od 2010 roku włącznie. Dochody gmin wzrosły niejednokrotnie o kilkanaście milionów złotych.
Służby finansowe gminy Zagrodno uznały jednak, że nie ma sensu ponoszenie dodatkowych obciążeń w celu pozyskania dodatkowych środków do budżetu gminy, choćby miały to być dochody wielomilionowe i choć inwestycje takie były w Gminie Zagrodno realizowane.
Decyzję ówczesnego skarbnika gminy Violetty Piętoń przypieczętował wójt gminy Zagrodno Tadeusz Szklarz, wydając w tej sprawie stosowne zarządzenie.
Karolina Bardowska po objęciu stanowiska wójta gminy Zagrodno podjęła decyzję, że w ramach możliwości spróbuje uratować możliwe do odzyskania środki finansowe z tytułu podatku VAT i m.in. w związku z tym podjęła decyzję o zatrudnieniu dodatkowych osób w tutejszym urzędzie gminy.
Powyższe działanie spotkało się falą niezadowolenia i hejtu skierowanego nie tylko na panią wójt, ale również osoby, które zostały w urzędzie zatrudnione, w tym ze strony radnych gminy Zagrodno.
W grudniu 2018 r. wójt gminy Zagrodno Karolina Bardowska wydała zarządzenie o uchyleniu zarządzenia wójta Szklarza o centralizacji podatku VAT od stycznia 2017 r., niemniej jednak nie mogła cofnąć się w rozliczeniach do 2010 r., gdyż ograniczał ją okres przedawnienia podatku VAT wynikający z ustawy Ordynacja podatkowa, co spowodowało, iż VAT z pięciu lat został bezpowrotnie utracony.
W ramach sprzeciwu na decyzję nowego wójta niemal 90% ówczesnego Referatu Finansów zrezygnowało z pracy w Urzędzie Gminy Zagrodno. Rezygnację złożyła również dotychczasowa skarbnik, piastująca to stanowisko przez wiele lat. Decyzja pracowników odpowiadających za finanse gminy spowodowała, iż nowo zatrudnieni pracownicy zmuszeni zostali do zmierzenia się z zaniechaniami lat ubiegłych, ale również z wprowadzeniem nowych oprogramowań, gdyż dotąd bazowano na archaicznym systemie opartym na DOSie.
W takich warunkach pod znakiem zapytania stanęło odzyskanie podatku VAT, gdyż czynność ta wiązała się ze sporządzeniem rejestrów zakupu VAT i „korekty wieloletniej” za 61 miesięcy, zarówno dla każdej jednostki odrębnie, jak i skonsolidowanych dla całej gminy. Znawcy tematu mają świadomość ogromu pracy.
Aby „obronić” VAT, wójt Karolina Bardowska ogłosiła na BIP, iż poszukuje firmy, która sporządzi rejestry i wnioski o stwierdzenie nadpłaty jednak złożone oferty przekraczały możliwości budżetowe gminy, a radni gminy nie byli zainteresowani zwiększeniem budżetu na tego typu usługi. To usługi, które należą do grupy usług specjalistycznych, albowiem niewielka grupa usługodawców jest w stanie kompleksowo sporządzić przedmiotowe wnioski.
Decyzja pozyskania środków przy współudziale firm zewnętrznych spotęgowała kolejną falę hejtu na aktualnych pracowników Wydziału Finansowo-Podatkowego, jak i samą wójt. Radni gminy Zagrodno wyrażali oburzenie. Radny Bartosz Kunecki na sesji Rady Gminy Zagrodno autorytatywnie stwierdził wręcz, iż należy to do obowiązków aktualnych pracowników, co nie znalazło potwierdzenia w obowiązującym stanie prawnym.
Takie stanowisko radnego Kuneckiego można byłoby rozpatrywać w kategorii nękania pracowników Wydziału Finansowo- Podatkowego, którzy i tak byli już w trudnej sytuacji, aby sprostać obowiązkom wynikającym z przepisów prawa materialnego.
Radni uznali, że to, iż dotychczasowi pracownicy Referatu Finansów zaniechali dochodzenia podatku VAT, jest normą i nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych. To „nowi pracownicy” mają obowiązek „naprawienia po poprzednikach szkody”.
Za nic przy tym radni gminy Zagrodno mieli Kodeks Pracy, czy ustawę o pracownikach samorządowych, albowiem przyzwyczaili się, że mają prawo bezkarnie „atakować Bardowską i jej świtę”.
Sytuacja Karoliny Bardowskiej jako wójta i jako pracodawcy nie była do pozazdroszczenia, ale za punkt honoru postawiła sobie wraz z pracownikami, że do czasu przedawnienia tj. do końca 2019 r. złożą wnioski o stwierdzenie nadpłaty, aby uratować kolejne 5 lat.
Determinacja i ciężka praca popołudniami i w dni wolne od pracy przyniosły efekt w postaci złożenia tuż przed Sylwestrem wniosków wraz z korektami deklaracji VAT 7. Po niespełna miesiącu Urząd Skarbowy w Złotoryi zwrócił na konto Gminy Zagrodno niemal 2 miliony złotych, co triumfalnie ogłosiła wójt Karolina Bardowska na sesji w dniu 31 stycznia 2020 r.
Radny gminy Franciszek Szklarz krzyknął spontanicznie „Szacun”, a radna Ewa Sitko dodała, że należą się brawa. Widać było, iż sukces gminy Zagrodno, a tym samym Karoliny Bardowskiej nie sprawił radości wszystkim radnym – w tym i tym, którzy twierdzili, iż leży im na sercu wyłącznie „dobro gminy i jej mieszkańców” – albowiem nie „zmusili się” do oklasków.
Tak czy inaczej, wójt Karolina Bardowska udowodniła, iż podjęła słuszną decyzję zatrudniając fachowców. Pomimo znoszenia ataków i oszczerstw – w tym „nieudzielenia jej wotum zaufania” przez radnych gminy Zagrodno w czerwcu 2019 r., a także bezpodstawnych zarzutów ze strony przewodniczącego Rady Gminy Zagrodno Walentego Luszniewskiego o sfałszowaniu uchwał i użyciu jego podpisu elektronicznego bez jego wiedzy i zgody, – „uratowała” znaczne środki do budżetu gminy, które niewątpliwie będą wydatkowane na rzecz mieszkańców.

Źródło: Urząd Gminy w Zagrodnie

FOT. URZĄD GMINY W ZAGRODNIE

    Drukuj       Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


* Wymagany

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also like...

wielki-piatek-2013-115-1024x682

Biskup zamyka kościoły na czas mszy. Inna Wielkanoc

Read More →