Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  wiadomości  >  Current Article

Radni z Zagrodna postanowili …wygasić mandat pani wójt

Przez   /   29/05/2020  /   14 Comments

Rada Gminy w Zagrodnie przegłosowała uchwałę o wygaszeniu mandatu wójt Karoliny Bardowskiej. Na tej samej sesji obniżyła jej wynagrodzenie o jedną trzecią i upoważniła komisję rewizyjną do przeprowadzenia kontroli (czytaj: szukania haków) w urzędzie gminy. Konflikt starego z nowym w Zagrodnie eskaluje, ale wójt Bardowska broni nie składa. Uchwały zaskarży.   

Pierwsza po trzymiesięcznej przerwie sesja została przygotowana w atmosferze otwartej wojny pomiędzy przewodniczącym rady Walentym Luszniewskim a wójt Karoliną Bardowską. Wójt nie wzięła w niej udziału, usprawiedliwiając się urlopem. Obrady zaplanowano po godzinach pracy, więc na sali nie było też pracowników urzędu gminy. Z tych powodów dzisiejsza sesja w Zagrodnie przypominała raczej sąd kapturowy niż obrady samorządu.

Radni zaczęli od uzupełnienia porządku obrad o głosowanie nad projektami trzech uchwał wymierzonych bezpośrednio w Karolinę Bardowską.

Będzie kontrola

Projekt pierwszej z nich przedłożył radny Jan Kotylak. Uchwała przeszła później więkością 14 głosów (przy jednym wstrzymującym, Tomasza Herbuta). Upoważnia komisję rewizyjną do przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Gminy w Zagrodnie. W terminie do 10 lipca komisja ma zbadać przede wszystkim gospodarkę finansową gminy, w tym prawidłowość zawierania umów, zleceń, wypłaty odpraw i odszkodowań, wydatki na remonty w urzędzie i na promocję. Radni najwyraźniej nie ufają Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, która w okresie od października do grudnia 2019 roku prowadziła w Urzędzie Gminy w Zagrodnie kompleksową kontrolę i zebrała swoje wnioski w tym dokumencie, nie znalazłszy poważniejszych uchybień. Zdaniem Jana Kotylaka kontrola komisji rewizyjnej jest konieczna ze względu na “autorytarny sposób sprawowania władzy przez wójta, który pozostaje w ciągłym konflikcie z radą gminy i większością radnych”.

Dali po kieszeni

Zgodnie z projktem drugiej uchwały, zgłoszonym przez radnego Bartosza Kuneckiego, rada gminy postanowiła od 1 lipca obniżyć wójt Zagrodna wynagrodzenie o 3 560 zł – z 9 200 zł do 5 640 zł (brutto). W uzasadnieniu uchwały napisano m.in., że Karolina Bardowska “dezorganizuje pracę urzędu gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych”, “doprowadziła do zwolnień doświadczonych i wieloletnich pracowników, zatrudniając nowych, często bez wymaganych kwalifikacji”,  “sprawuje władzę pozostając w ciągłym konflikcie z radą gminy i niektórymi radnymi, utrudniając im wykonywanie mandatu”.

- Takie destrukcyjne działanie wójta wywołuje niezadowolenie nie tylko radnych, ale także mieszkańców gminy, od których coraz częściej docierają głosy o konieczności pozbawienia pani wójt możliwości dalszego sprawowania funkcji włodarza gminy i przeprowadzenia w tej sprawie referendum – czytał uzasadnienie Kunecki. – W ocenie Rady Gminy dotychczasowe wynagrodzenie nie jest współmierne do jakości świadczonej pracy na rzecz rozwoju gminy i jej mieszkańców.

Za obniżeniem wynagrodzenia wójt Karoliny Bardowskiej zagłosowało 10 radnych. 2 było przeciwnych (Izabella Grabka, Paweł Kalinowski). 3 wstrzymało się od głosu (Tomasz Herbut, Paweł Keklak, Ewa Sitko).

Wygasili wójt

Ostatni z trzech odwetowych projektów uchwał zgłosił radny Stanisław Olechowski. W uchwale “stwiedza się wygaśnięcie mandatu Wójta Gminy Zagrodno Pani Bardowskiej Karoliny z powodu naruszenia ustawowych zakazów łączenia funkcji wójta z wykonywaniem funkcji członka zarządu spółki prawa handlowego i zarządzania w ramach pełnionej funkcji tą działalnością gospodarczą i posiadania więcej niż 10 procent udziałów w spółce prawa handlowego”.

O co chodzi? O spółkę Vox Logstics, w której Karolina Bardowska była prezeską i jednym z udziałowców. Prawo zakazuje łączenia funkcji wójta z działalnością gospodarczą. Art. 492 Kodeksu wyborczego w takich przypadkach daje nowym samorządowcom trzy miesiące na usunięcie konfliktu. Aby nie łamać przepisów, Karolina Bardowska jeszcze w listopadzie 2018 r., przed złożeniem ślubowania na wójta gminy Zagrodno,  została przez zgromadzenie wspólników Vox Logistics odwołana z funkcji prezes spółki. W tym samym czasie złożyła wniosek o wykreślenie swojej firmy (Twój Lektor Karolina Bardowska) z Centralnej Ewidencji Działalności Gopodarczej i próbowała sprzedać udziały w spółce Vox Logistics. 28 października 2018 roku zawarła w tej sprawie umowę przedwstępną, która miała być sfinalizowana do 20 lutego 2019 r., co pozwoliłoby jej zmieścić się w zakreślonym przez ustawę terminie. Niestety, kupujący w ostatniej chwili się wycofał. 23 lutego 2019 r. Karolina Bardowska znalazła następnego chętnego i odsprzedała mu udziały, ale przez te perturbacje do sfinalizowania transakcji doszło o 2 miesiące później niż należało. Nowy właściciel Vox Logistics był zobowiązany złożyć wniosek o stosowną zmianę wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym. Prawdopodobnie tego nie zrobił, bo do dziś KRS zawiera nieaktualne dane. Karolina Bardowska wciąż wymieniana jest tam jako prezes spółki Vox Logistics, co w końcu przykuło uwagę radnych z Zagrodna.

Radni, nie znając wszystkich szczegółów, donieśli do wojewody dolnośląskiego Jarosława Obremskiego na wójt Bardowską. 11 maja dostali od niego odpowiedź, że zbadał sprawę i nie widzi podstaw do zakwestionowania legalności mandatu wójt Zagrodna.  “Mając na uwadze, że Pani Karolina Bardowska jeszcze przed złożeniem ślubowania, w związku z objęciem funkcji Wójta Gminy Zagrodno, podjęła działania skutkujące zaprzestaniem prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, odwołaniem z funkcji członka zarządu Vox Logistics sp. z o.o. oraz zbyciem udziałów w tej spółce, to brak ujawnienia zmian wskazanych faktów w Rejestrze Przedsiębiorców KRS, wynikający z braku działań zarządu spółki, nie może przesądzać o zastosowaniu wobec Pani Karoliny Bardowskiej przewidzianej w powołanych wyżej przepisach Kodeksu wyborczego sankcji wygaśnięcia mandatu wójta. To samo dotyczy zbycia przez zainteresowaną udziałów w spółce 2 miesiące po upływie terminu przewidzianego w art. 492 §4 Kodeksu wyborczego, w sytuacji uprzedniego zawarcia umów zobowiązujących do sprzedaży tych udziałów i rezygnacji pierwotnego nabywcy tych udziałów z ich zakupu. W przedmiotowej sprawie stwierdzenie wygaśnięcia mandatu wójta byłoby to sankcją nadmierną i nieproporcjonalną w stosunku do okoliczności i wagi dokonanego naruszenia.” – twierdzi wojewoda dolnośląski.

Radni z Zagrodna znają to stanowisko. Podczas dzisiejszej sesji zwracał na nie uwagę radny Paweł Kalinowski, bezskutecznie domagając się od obecnego na sali radcy prawnego ustosunkowania do argumentów wojewody. Przewodniczący Walenty Luszniewski zignorował jego głos, by ogłosić przerwę i dać  prawnikowi możliwość zapoznania  się z pismem Jarosława Obremskiego a następnie wyjaśnienia wątpliwości. Radny Stanisław Olechowski przekonywał, by nie bawić się w takie ceregiele, bo uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu wójt Karoliny Bardowskiej i tak trafi do wojewody oraz komisarza wyborczego. Na końcu i tak oni będą musieli ocenić, czy jest zgodna z prawem i czy słusznie radni widzą podstawy do usunięcia wójt Zagrodna z urzędu.

Za przyjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójt Karoliny Bardowskiej zagłosowało 10 radnych: Jan Kotylak, Bartosz Kunecki, Danuta Kuźniar, Walenty Luszniewski, Jan Łuc, Stanisław Olechowski, Halina Pawlus, Anna Senko, Piotr Siwak, Franciszek Szklarz. Przeciw była Izabella Grabka. Od oddania głosu wstrzymali się Tomasz Herbut, Paweł Kalinowski, Paweł Keklak i Ewa Sitko.

FOT. URZĄD GMINY W ZAGRODNIE (screen z sesji Rady Gminy Zagrodno)

 

    Drukuj       Email
 • Publikowany: 122 dni temu dnia 29/05/2020
 • Przez:
 • Ostatnio modyfikowany: Maj 30, 2020 @ 9:53 am
 • W dziale: wiadomości

14 komentarze

 1. lustrator pisze:

  slyszalem ze u ciebie tez tylko wóda i baby codzinnnie o czym zona nie wie.

 2. W pisze:

  Brawo radni, mam nadzieję że długo nie potrwa procedura wyrzucenia tej zepsutej kobiety

 3. Janek pisze:

  Zawsze sesje były organizowane w godzinach pracy i pracownicy byli a teraz zdziwienie że ich nie ma skoro są po pracy też mają dom i rodziny. Kolejna sesja bez pomysłu na przyszłośc gminy tylko kłótnia o to jak to im żle.
  Idźcie dalej tłuczeń sypać i krzyki wycinać przy drodze bo o niczym innym nie macie pojecia. Zapomnieliście sobie tylko dietę podnieść za ta ciekawe pracę róbcie to referendum bo szybciej się was pozbędziemy

 4. lustrator pisze:

  fakt, że pracownicy urzędu nie raczyli pojawić się na sesji bo jak to>>.slusznie bo przeciez oni sa kurwa na kazde zyczenie pieprzonej rady ktora sie zbierze jak wszyscy juz wroca z ryb.

 5. bronek pisze:

  A Ja dziękuję Panu redaktorowi za jasną relację z przebiegu tej niby sesji .Bo oglądając sesję można by wywnioskować że Pani Wójt faktyczne działa w spółce niezgodnie z prawem.Ale Pan redaktor ujawnił pismo od wojewody dające zupełnie inny obraz jak to przedstawił Pan Olechowski Pismo to chciał radny Kalinowski przeczytać i rozpatrzeć na sesji ale Pan przewodniczący jego wniosek zignorował ,a radca prawny wzruszył tylko ramionami dlaczego?

 6. Gruby pisze:

  Panie redaktorze żeby artykuł nie był stronniczy mógł Pan chociaż napisać niezaprzeczalny fakt, że pracownicy urzędu nie raczyli pojawić się na sesji bo jak to ujęła Pani sekretarz – Urząd jest czynny do 14.30 więc o 15 już są po pracy i nie przyjdą:) kij tam że na wszystkich stanowiskach kierowniczych w tym UG Panie mają zadaniowy czas pracy – dramat.

 7. lustrator pisze:

  Brawo radni, niecały tydzień temu wójtowa odwołała ze stanowiska dyrektora szkoły mimo że kuratorium oświaty nie znalazlo żadnych podstaw do tego !!!>>>to nieboze nie jest zaden argument.Moze i owszem ale dla idioty..Nie popelnienie zadnego przestepstwa nie powoduje ze w szkole jest dobrze.

 8. Ela pisze:

  Sama śmietanka radnych wygasiła mandat pani wójt czego się boją, że wszystkie machloje wyjdą na jaw, zwłaszcza Pana luszniewskiego ale nie tylko oni mają pomagać ludziom a nie robić w konia mieszkańców gminy, który ze starych wójtów coś zrobił dla gminy wszystkich na zbity pysk wywalić, a co do pani dyrektor wszyscy wiemy że szkoła to jeden wielki burdel zatrudnianie po znajomości, jedna wielka klika czas oddać władzę młodym a nie się cofać.

 9. lustrator pisze:

  jak widac radni bezradni zabieraja glos w sprawach spornych w sprawach bezspornych jak kure..stwo polskie cisza.

 10. DO ANNA: Opisuje Pani sytuację, którą można by potraktować ewentualnie jako poświadczenie nieprawdy w oświadczniu majątkowym. To mógłby być powód wyaśniecia mandatu osoby poświadczającej nieprawdę, o ile sąd po zbadaniu sprawy wydałby prawomocny wyrok potwierdzający popełnienie przestępstwa. W tej sytuacji nic takiego się nie wydarzyło. Nie ma wyroku i nie ma sprawy. Dlatego, jak podejrzewam, na sesji nie było mowy o oświadczeniu pani wójt. Nie ma też na ten temat słowa w uzasadnieniu uchwały. Więc co niby, Pani zdaniem, miałem napisać.

 11. Anna pisze:

  Panie redaktorze – jeszcze Pan nie dopisał, że ten potencjalny chętny kupiec na udziały od świeżo upieczonej wójt wykazał je w swoim oświadczeniu majątkowym, bo tak należało i pani wójt nie musiała, bo jej to “Nie dotyczy”. TAK ona ich nie wykazała, co dodatkowo ja pogrąża.
  Naprawdę nie dziwię się ludziom którzy się nabierają na ładną buzię i piękne słowa tej kobiety, ale dziennikarz powinien być profesjonalny i obiektywny. Może zada Pan sobie trochę trudu i wysłucha argumentów drugiej strony? Do Zagrodna dotarła wielka polityka. Mamy Zagrodowe Wieści i propagandę w necie jak TVP no i rządy autorytarne . Pozdrawiam Pana redaktora!

 12. Ania pisze:

  Bardziej stronniczego artykułu dawno nie czytałam.

 13. Andrzej pisze:

  Brawo radni, niecały tydzień temu wójtowa odwołała ze stanowiska dyrektora szkoły mimo że kuratorium oświaty nie znalazlo żadnych podstaw do tego !!!

 14. lustrator pisze:

  niezaleznie kogo sie chce pozbawic stanowiska to jednak ma znaczenie jak.Tu widac zwykle ku..stwo polskie.I tylko to powoduje juz ze sie chce poprzec Wojta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


* Wymagany

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also like...

vote-3569999_1280

Legnickie Pole. Referendum – do usunięcia rada lub wójt

Read More →