Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  rozrywka  >  Current Article

Punkt widzenia młodych. Konkurs z nagrodami

Przez   /   10/10/2019  /   No Comments

Stowarzyszenie Nasze Rio ogłasza konkurs dla dzieci i młodzieży z powiatu złotoryjskiego na pracę literacką lub multimedialną (prezentację, film), w którym łączna pula nagród sięga 4 tysięcy złotych. Szczegóły poniżej.

NAGRODY – łączna pula aż 4 000zł
(bony do wykorzystania w sklepie IT)
w każdym etapie do rozdania po 2000zł
1 miejsce – 500 zł
2 miejsce – 400 zł
3 miejsce – 300 zł
4 miejsce – 200 zł
5 miejsce -100 zł
wyróżnienia – 5x po 100 złCO TRZEBA ZROBIĆ?
napisać tekst lub stworzyć film/prezentację
(indywidualnie, lub w zespole)
i wysłać na następujące adresy:
kontakt@naszerio.pl oraz zlotoryjanie@gmail.com
*** w przypadku filmu/prezentacji jeśli plik będzie za duży można udostępnić go np. na dysku google i wysłać link lub skontaktować się w/w mailem i umówić na bezpośrednie przekazanie plikuKIEDY?
Etap I - “Co robimy po szkole?- Młodzi pasjonaci” do 20.10.2019
Etap II - “Nasze plany na przyszłość” do 29.11.2019r.

O CZYM?
W treści prac powinna się znaleźć odpowiedź na poniższe pytania:
Etap I – “CO ROBIMY PO SZKOLE? -  Młodzi pasjonaci”
- Co lubisz robić? Jakie są Twoje pasje? – Co robisz po lekcjach? Co Twoi znajomi robią po lekcjach?
- Czy istnieją w Twoim otoczeniu miejsca gdzie chodzisz Ty i/lub Twoi znajomi i spędzacie tam swój czas?
- Czego brakuje Tobie w najbliższym otoczeniu?
- Czy korzystasz z oferty zajęć dodatkowych? Jeżeli tak to jakie, kto je organizuje i gdzie się odbywają? Czy oferta zajęć dodatkowych odpowiada na Twoje potrzeby i chęć zgłębiania swojej pasji?
- Czy jest coś co nie pozwala Ci realizować swojej pasji?
- Jakie jest Twoje miejsce marzeń gdzie mógłbyś spędzać swój wolny czas oraz realizować swoje pasje?
Etap II – “Nasze plany na przyszłość”
- Gdzie widzisz się za 10 lat?
- Jakie są Twoje marzenia, które chciałbyś/chciałabyś zrealizować w przyszłości?
- Czy planujesz wyjechać ze swojej miejscowości na stałe?

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczęszczający do szkół na terenie powiatu złotoryjskiego. W obu etapach przewidziane są nagrody w formie bonów podarunkowych na łączną sumę 4000 zł. w sklepie z artykułami IT . Zostaną one wręczone laureatom na spotkaniu podsumowującym projekt- w grudniu 2019.
Serdecznie zapraszamy do udziału!
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Edukacja Przyszłości we współpracy ze Stowarzyszeniem Nasze Rio. Konkurs odbywa się w ramach realizacji projektu finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności w Priorytecie 3 PROO

http://www.zlotoryjanie.pl/artykuly/edukacja/informacje/konkurs-na-prac%C4%99-literacka-lub-multimedialn%C4%85-dla-dzieci-i-m%C5%82odzie%C5%BCy-z-powiatu-z%C5%82otoryjskiego/

Szczegółowe informacje:
REGULAMIN KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyszłości we współpracy ze Stowarzyszeniem Nasze Rio
Konkurs rozpoczyna się 15.09.2019 i trwać będzie do 10.12.2019 r.
Temat prac konkursowych brzmi
Etap I – “Co robimy po szkole?- Młodzi pasjonaci”.
Etap II – “Nasze plany na przyszłość”
W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczęszczający do szkół na terenie powiatu złotoryjskiego.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
Prace konkursowe należy przesłać na adres e-mail: kontakt@naszerio.pl , zlotoryjanie@gmail.com
etap I – do 20.10.2019 r.
etap II – do 29.11.2019 r.
Praca konkursowa ma odpowiadać na pytania:
Etap I – “Co robimy po szkole?- Młodzi pasjonaci”.
Jakie są Twoje pasje? Co lubisz robić?
Co robisz po lekcjach? Co Twoi znajomi robią po lekcjach?
Czy istnieją w Twoim otoczeniu miejsca gdzie chodzisz Ty i/lub Twoi znajomi i spędzacie tam swój czas?
Czego brakuje Tobie w najbliższym otoczeniu?
Czy korzystasz z oferty zajęć dodatkowych? Jeżeli tak to jakie, kto je organizuje i gdzie się odbywają?
Czy oferta zajęć dodatkowych odpowiada na Twoje potrzeby i chęć zgłębiania swojej pasji?
Czy jest coś co nie pozwala Ci realizować swojej pasji?
Jakie jest Twoje miejsce marzeń gdzie mógłbyś spędzać swój wolny czas oraz realizować swoje pasje?
Etap II – “Nasze plany na przyszłość”
Gdzie widzisz się za 10 lat?
Jakie są Twoje marzenia, które chciałbyś/chciałabyś zrealizować w przyszłości?
Czy planujesz wyjechać ze swojej miejscowości na stałe?
Odpowiedzi na pytania mają zostać wplecione w pracę.

Praca konkursowa może mieć postać tekstową lub multimedialną (film, prezentacja).
Pracę mogą przekazać uczniowie pojedynczo lub grupy uczniów.
W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: etap konkursu, imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z mentorem i następnie z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane oraz anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępnianie podmiotom trzecim
Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
Wyniki konkursu i nagrody:
Wszystkie prace konkursowe zamieszczone zostaną na portalu www.zlotoryjanie.pl.
Komisja konkursowa powołana przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, oryginalność.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas spotkania które odbędzie się
etap I – listopad
etap II – grudzień
O terminie i miejscu spotkań uczestnicy zostaną powiadomieni. Informacje o laureatach konkursu zostaną zamieszczone na portalu www.zlotoryjanie.pl
Nagrody: Zarówno w I jak i II etapie konkursu przewidziano nagrody za ogólną kwotę 4000 zł (etap 1- 2 tys. i etap 2 – 2 tys.). Zwycięzcy wytypowani przez Komisję Konkursową otrzymają bony podarunkowe
1 miejsce- 500 zł
2 miejsce – 400 zł
3 miejsce -300 zł
4 miejsce – 200 zł
5 miejsce -100 zł
po 100 zł – wyróżnienia (5 )
Decyzja komisji konkursowej co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
Postanowienia końcowe:
Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas spotkania kończącego etap oraz na portalu www.zlotoryjanie.pl.
Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.zlotoryjanie.pl oraz u mentorów przypisanych do danej szkoły.
Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
Organizator zastrzega sobie prawo do:
zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu,
odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowień regulaminu.

Źródło: Stowarzyszenie Nasze Rio
    Drukuj       Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


* Wymagany

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also like...

słodki dzień dziecka FB

Słodki Dzień Dziecka w Galerii Piastów

Read More →