AGEM new
Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  gospodarka i finanse  >  Current Article

Po co Legnica bierze największy kredyt w historii

Przez   /   31/12/2018  /   No Comments

Jak informowaliśmy, Rada Miejska Legnicy przyjęła uchwałę o zaciągnięciu 136 mln zł długoterminowego kredytu bankowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu. Według służb prezydenta, to może być koło zamachowe rozwoju legnickich inwestycji na najbliższe lata – kilometry nowych dróg, koniec ze starymi piecami, nowe autobusy dla MPK, rewitalizacja parku i wiele więcej.

To kredyt na bardzo dobrych, niekomercyjnych warunkach, z korzystną marżą. Jego spłata rozłożona zostanie na 25 lat, a rozpocznie się w roku 2024. W Legnicy dofinansowaniem planuje się objąć 20 ważnych inwestycji. Mowa jest o dofinansowaniu, bo środki z EBI mogą stanowić do 50 procent kosztów inwestycji. EBI przyznaje środki jedynie na inwestycje, które realnie mogą poprawić jakość życia mieszkańców.
– Przez szereg miesięcy przedstawiciele EBI wizytowali oraz analizowali budżet Legnicy, wieloletnią prognozę finansową i zgłoszone przez nas projekty. Otrzymaliśmy bardzo wysokie noty, dzięki czemu, teraz możemy pozyskać te środki – podkreśla prezydent Tadeusz Krzakowski.
Z tej formy zwrotnego źródła finansowania skorzystały już takie miasta, jak: Katowice, Zabrze, Dąbrowa Górnicza, Rybnik czy Wałbrzych. W Legnicy łączna wartość nakładów inwestycyjnych, jakie będą mogły być poniesione dzięki kredytowi z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, planowana jest w wysokości 272 mln 720 tys. zł.
Na jakie cele miasto pragnie wykorzystać ponad ćwierć miliarda złotych?
Transport – wartość: 151 507 250,00 zł
1. Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94.
Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym – 27.878.000,00 zł.

2. Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska.
Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym – 13.058.000,00 zł.

3. Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka w Legnicy.
Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej dla istniejących i nowych terenów inwestycyjnych –18.600.000,00 zł.

4. Budowa ul. T. Gumińskiego w Legnicy.
Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego – 4.445.000,00 zł.

5. Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka.
Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym – 17.684.000,00 zł.

6. Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego.
Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego – 69.842.250,00 zł.

Infrastruktura miejska, kultura i turystyka – wartość: 57 149 809,00 zł
1. Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona.
Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, nauki i edukacji – 22.265.000,00 zł.

2. Zagospodarowanie i rewitalizacja placu Słowiańskiego w Legnicy.
Cel: Rozwój przestrzeni publicznych sprzyjających aktywizacji lokalnych społeczności – 15.139.000,00 zł.
3. Rewitalizacja zabytkowego obiektu palmiarni w Legnicy, stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej.
Cel: Rewitalizacja istniejącego obiektu oraz poprawa wizerunku miasta – 5.400.000,00 zł.

4. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej.
Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym – 3.076.000,00 zł.

5. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą.
Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym -1.140.000,00 zł.

6. Rewitalizacja zabytkowego parku Miejskiego w Legnicy.
Cel: Rewitalizacja istniejącego zabytkowego kompleksu zieleni wraz z polepszeniem wizerunku miasta -10.129.809,00 zł.

Szkolnictwo i sport – wartość: 15 047 941,00 zł
1. Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy.
Cel: Modernizacja infrastruktury usług nauki i edukacji z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych – 15.047.941,00 zł.

Opieka zdrowotna i społeczna – wartość: 5 200 000,00 zł
1. Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem – ofiarami przemocy w Legnicy.
Cel: Podniesienie jakości usług społecznych i ochrony zdrowia – 5.200.000,00 zł.

Efektywność energetyczna – wartość: 20 318 500,00 zł
1. Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy”.
Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej – 9.000.000,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa nr 19 w Legnicy al. Rzeczypospolitej 129 – Termomodernizacja budynku szkolnego.
Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych – 2.818.500,00 zł.

3. Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście.
Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego – 8.500.000,00 zł.
Inne – wartość: 23 496 500,00 zł
1. Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych.
Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na lokal socjalny – 6.561.500,00 zł.

2. Zakup czterech autobusów z elektrycznym napędem wraz z budową 1 stacji ładowania.
Cel: Ograniczenie niskiej emisji transportowej w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych – 10.340.000,00 zł.

3. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
Cel: Ratowanie i odzyskiwanie dla mieszkańców zdegradowanych i zagrożonych zniszczeniem obszarów miasta, w tym cennych z uwagi na walory architektoniczne oraz kreowanie wizerunku miasta – 6.595.000,00 zł.
Łączna wartość zadań planowanych do realizacji przy udziale EBI – 272.720.000,00 zł.

Żródło: Urząd Miasta w Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA W LEGNICY

    Drukuj       Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


* Wymagany

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also like...

nowa-rada-357-1024x683

Niemiec: Przenieśmy kładkę z Piastowskiej nad autostradę

Read More →