Colegium
Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  wiadomości  >  Current Article

Akt oskarżenia w sprawie wybuchu gazu w Ścinawie

Przez   /   28/11/2023  /   No Comments

Brygadzista Illia Ch. i Dawid K., pełniący funkcję kierownika budowy przy kładzeniu gazociągu w Ścinawie, zostali oskarżeni o niedopełnienie obowiązków i nieumyślne spowodowanie wybuchu gazu w Ścinawie w listopadzie 2021 roku. W wyniku ciężkich poparzeń zmarło dwoje lokatorów wysadzonego w powietrze budynku, a inne osoby doznały szeregu obrażeń. 

Prokuratura Okręgowa w Legnicy poinformowała właśnie, że zakończyła śledztwo i skierowała do Sądu Okręgowego w Legnicy akt oskarżenia przeciwko Dawidowi K. i Ilii Ch.

- W dniu 10 listopada 2021 roku pomiędzy godziną 21.00 a 22.00 doszło do wybuchu gazu w budynku wielorodzinnym położonym w Ścinawie przy ul. 1-go Maja 26, a następnie pożaru – relacjonuje ustalenia śledztwa prokurator Lidia Tkaczyszyn, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Legnicy. – W budynku w chwili wybuchu przebywało 5 osób, w tym cztery dorosłe i jedno dziecko, spośród których trzy pokrzywdzone kobiety oraz mężczyzna doznali różnego rodzaju obrażeń termicznych, w związku z czym przewiezieni zostali do specjalistycznych szpitali. Dwie spośród tych osób, tj. mężczyzna i kobieta, którzy doznali poparzeń dużej powierzchni ciała, po kilku dniach od zdarzenia zmarli na skutek niewydolności wielonarządowej w przebiegu ciężkiej choroby poparzeniowej. Trzecia osoba pokrzywdzona doznała oparzeń stanowiących ciężką chorobę realnie zagrażającą życiu, a czwarta pokrzywdzona osoba doznała obrażeń ciała skutkujących naruszenie czynności narządów ciała na okres powyżej dni 7. Budynek, w którym doszło do wybuch gazu, uległ częściowemu zawaleniu, co skutkowało koniecznością jego rozbiórki, a także uszkodzeniu uległy sąsiadujące z nim budynki, w związku z czym doszło do szkód w mieniu.

Wybuch – jak wykazało śledztwo -miał związek z trwającą w owym czasie budową sieci gazowej średniego ciśnienia oraz kładzeniem przyłączy gazowych. Firma, która jako wykonawca miała podpisaną umowę z inwestorem, zajmowała się przyłączami, wykonanie sieci zlecając podwykonawcy. Prokuratura ustaliła, że to ona miała zapewnić nadzór techniczny nad całością prac. To zadanie sprawował oskarżony Dawid K.

Drugi oskarżony – Illia Ch. – wraz z innymi pracownikami wykonywał przyłącze gazowe do budynku, w którym doszło do wybuchu.

- Oskarżony ten był w tej grupie faktycznie brygadzistą, posiadał niezbędne uprawnienia, wydawał pracownikom polecenia, a także decydował o przyjętej metodzie wykonywanych na budowie prac – wyjaśnia Lidia Tkaczyszyn.

W miejscu, gdzie doszło do wybuchu, przyłącze gazowe krzyżuje się z kablami energetycznymi. Pokazywała to dokumentacja, tzn. projekt budowlano-wykonawczy przyłączy gazowych dla Ścinawy-Północ, na którym zaznaczono przebieg zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej. Prokuratura podkreśla, że w miejscach skrzyżowań planowanej sieci gazowej z istniejącym już uzbrojeniem, w tym kablami elektroenergetycznymi, wykopy należało wykonywać wyłącznie ręcznie, ze szczególną ostrożnością. Tymczasem, jak ustalono w śledztwie, do budowy przyłącza gazowego do budynku, w którym doszło do wybuchu, zastosowano metodę bezwykopową -tzw. przecisku sprzętem mechanicznym.

Gdyby te prace były wykonywane ręcznie, tak jak nakazują przepisy, można by było ustalić dokładną lokalizację sieci. Użycie sprzętu mechanicznego typu “kret” doprowadziło do uszkodzenia izolacji zewnętrznej i zniszczenia kabla energetycznego. Powstał łuk elektryczny, który nadtopił rurę osłonową i przyłącze gazowe. W następstwie tych uszkodzeń nastąpił  niekontrolowany wypływ gazu ziemnego do gruntu i budynku mieszkalnego. Potem gaz wybuchł i w budynku momentalnie rozszalał się pożar.

- Prokurator oskarżył kierownika budowy Dawida K. o niedopełnienie obowiązków i nieumyślne sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach w postaci wybuchu gazu, pożaru i zawalenia się budynku z następstwem w postaci śmierci dwóch osób i obrażeń ciała u dwóch kolejnych osób – informuje prokurator Lidia Tkaczyszyn. – Jak wynika bowiem z ustaleń śledztwa, oskarżony ten będąc odpowiedzialnym za nadzór techniczny na budowie sieci gazowej i przyłączy gazowych, nie sprawował należytego kierownictwa i nadzoru nad pracownikami wykonującymi w okresie od 13 do 27 października 2021 roku budowę przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego przy ul. 1-go Maja 26 i dopuścił do wykonania przez pracownika przecisku mechanicznym sprzętem typu „kret” na głębokości, na której były posadowione kable energetyczne, co skutkowało uszkodzeniem kabla energetycznego, a od niego rozszczelnieniem rury osłonowej przyłącza gazowego i niekontrolowanym wypływem gazu do gruntu i budynku, a w następstwie wybuchem gazu i pożarem ze skutkami opisanymi wyżej. Illię Ch. prokurator oskarżył o nieumyślne sprowadzenie podczas budowy przyłącza gazowego zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach w postaci wybuchu gazu i pożaru z następstwem w postaci śmierci dwóch osób oraz obrażeń ciała u dwóch kolejnych osób. Jak wynika bowiem ze zgromadzonych dowodów, oskarżony ten dysponując projektem budowlano-wykonawczym przyłączy gazowych dla Ścinawy-Północ, na którym zaznaczono przebieg zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej, w tym kabli energetycznych, bez właściwego wykonania prac odkrywkowych mających na celu ustalenie dokładnej lokalizacji posadowienia istniejącego uzbrojenia, dokonał przecisku mechanicznym sprzętem typu „kret’ na głębokości, na której posadowione były kable energetyczne, nie zachowując minimalnej odległości 0,2 metra. W wyniku tak wykonanych prac doszło do uszkodzenia kabla energetycznego, a następnie uszkodzenia rury osłonowej przyłącza gazowego i niekontrolowanego wypływu gazu do gruntu, a następnie wybuchu i pożaru budynku wielorodzinnego.

Oskarżeni nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Grozi im od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

FOT. PAWEŁ KOWALSKI/ LEPSZA ŚCINAWA

    Drukuj       Email
  • Publikowany: 89 dni temu dnia 28/11/2023
  • Przez:
  • Ostatnio modyfikowany: Listopad 28, 2023 @ 3:10 pm
  • W dziale: wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


* Wymagany

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also like...

Kolaże1-1024x708

Moje trzy grosze. Kurs na górę lodową

Read More →