DPD new
Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  wiedza  >  Current Article

W legnickiej PWSZ trwają e-obrony studentów

Przez   /   20/05/2020  /   No Comments

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy rozpoczęły się egzaminy dyplomowe studentów, które ze względu na panujący okres zagrożenia zakażeniem COVID-19 odbywają się w formie online.

W okresie ograniczenia funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, z powodu zagrożenia zakażeniem COVID-19, wprowadzono możliwe następujące formy egzaminów dyplomowych:
1. egzamin zdalny,
2. egzamin częściowo zdalny,
3. egzamin przeprowadzony na terenie Uczelni z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa.
Decyzję w sprawie wyboru określonej formy egzaminu na danym kierunku lub dla danej grupy studentów podejmuje dziekan. Dziekan jest zobowiązany określić szczegółowe zasady i wymogi, w tym techniczne, przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w każdej formie, poprzez opracowanie dodatkowych procedur.
Przez egzamin zdalny rozumie się egzamin dyplomowy w formie ustnej w ramach synchronicznego kontaktu online, co oznacza, że student oraz członkowie komisji egzaminu dyplomowego uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach. Egzamin zdalny jest przeprowadzany przy wykorzystaniu odpowiedniej aplikacji, ustalonej przez dziekana, z użyciem środków komunikacji elektronicznej, w tym kamery i mikrofonu.
Egzamin częściowo zdalny to egzamin dyplomowy zorganizowany w siedzibie Uczelni, przy czym część jego uczestników bierze w nim udział zdalnie, jednak wszyscy mają ze sobą zsynchronizowany kontakt. Warunkiem koniecznym przeprowadzenia egzaminu częściowo zdalnego jest udział w nim, w siedzibie Uczelni, studenta oraz przewodniczącego. Pozostali członkowie komisji, o których mowa w zarządzeniu mogą w nim uczestniczyć zdalnie. Egzamin częściowo zdalny jest przeprowadzany przy wykorzystaniu odpowiedniej aplikacji, ustalonej przez dziekana, z użyciem środków komunikacji elektronicznej, w tym kamery i mikrofonu. Egzamin przeprowadza się w odpowiednio przygotowanej i wyposażonej sali, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: odpowiedniego dystansu między uczestnikami i środków ochrony osobistej. Student zgłasza się na egzamin dyplomowy na ściśle określoną godzinę, bez narażania na bezpośredni kontakt z innymi studentami.
Z kolei egzamin dyplomowy w siedzibie Uczelni, w pełnym składzie komisji i z udziałem studenta, może być przeprowadzony w razie konieczności zorganizowania egzaminów dyplomowych dla studentów kierunków Pielęgniarstwo i Ratownictwo medyczne, w trakcie zawieszenia zajęć dydaktycznych w Uczelni i/lub braku możliwości zorganizowania egzaminów z części praktycznej na terenie szpitala dla studentów Pielęgniarstwa.
W takiej sytuacji, egzamin dyplomowy organizuje się przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności: odpowiedniego dystansu i środków ochrony osobistej.
Szczegółowe zasady reguluje zarządzenie nr 38/20 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie organizacji egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia zakażeniem COVID-19.

 

Źródło: PWSZ im. Witelona w Legnicy

FOT. ZBIGNIEW GOL/ PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY

    Drukuj       Email
  • Publikowany: 15 dni temu dnia 20/05/2020
  • Przez:
  • Ostatnio modyfikowany: Maj 20, 2020 @ 9:22 am
  • W dziale: wiedza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


* Wymagany

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also like...

matura_2019_foto_archiwalne

W poniedziałek zaczynają się matury. Jak będą wyglądać?

Read More →