schronisko
Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  wiadomości  >  Current Article

Udawali handel aluminium i niklem, by wyłudzać VAT

Przez   /   16/01/2022  /   No Comments

Legnicka Prokuratura Okręgowa informuje o zakończeniu śledztwa w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, która zarabiała na fikcyjnym obrocie aluminium i niklem. Na ławę oskarżonych trafi 7 osób, działających na terenie Legnicy, Poznania, Wrocławia, Torunia i innych miejscowości w Polsce i poza granicami. Na ich przekrętach Skarb Państwa stracił 2,8 mln zł. 

Grupę rozpracowywał Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Legnicy. Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Legnicy. Poza Jerzym S., który był założycielem i przywódcą grupy, zarzutami objęto pięciu innych mężczyzn i kobietę.

- Oskarżeni to prezesi zarządów spółek prowadzonych w celach przestępczych oraz inne powiązane z nimi osoby – precyzuje prokurator Lidia Tkaczyszyn, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Z ustaleń prokuratury wynika, że grupa była aktywna tylko przez trzy miesiące, od marca do czerwca 2015 roku. Oskarżeni zbudowali na terenie Polski sieć firm na potrzeby swojego przekrętu. W tym celu czasem tworzyli nowe spółki, czasem odkupywali udziały w już istniejących. Sprowadzali z terenu Unii Europejskiej transporty niklu i aluminium. Potem spółki z grupy fingowały fikcyjne transakcje tym towarem. Wystawiały poświadczające nieprawdę faktury sprzedaży aluminium lub niklu, a następnie ulegały likwidacji.

Śledztwo wykazało, że transakcje były fikcyjne, bo firmy nie dysponowały własnymi bazami umożliwiającymi rzeczywisty obrót towarem, ani środkami transportu. Nie zatrudniały też żadnych pracowników.

- Jedną z takich spółek, objętą niniejszym śledztwem, była KG Invest sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, założona dla celów przestępczych przez oskarżonych Katarzynę G. i Mariusza G. – opowiada Lidia Tkaczyszyn. – Ta i inne spółki, będące w zainteresowaniu organów ścigania w niniejszej sprawie, stanowiły też swoisty bufor dla uwiarygodnienia działalności gospodarczej podmiotu sprzedającego aluminium i nikiel polskim odbiorcom. Towar bowiem będący przedmiotem tylko fakturowego obrotu był bezpośrednio transportowany z magazynów za granicą do faktycznych odbiorców na terenie kraju, którzy to odbiorcy nie mieli świadomości tego, że sprzedane im aluminium i katody niklu były też przedmiotem fikcyjnego obrotu.

Fałszywe faktury VAT służyły do wypełniania fikcyjnych deklaracji podatkowych, wykazujących zerowe obroty. Działając w ten sposób oskarżeni wprowadzali w błąd właściwe miejscowo organy podatkowe. Uzyskiwali obniżenie podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z poświadczających nieprawdę faktur VAT.

- Część z tych spółek w ogóle nie rozliczała się z podatków i znikała – informuje Lidia Tkaczyszyn. – Dla uwiarygodnienia kontrahentów sprzedających faktycznym odbiorcom metale, w przestępczy proceder zaangażowano podmiot gospodarczy z Torunia, który od dłuższego czasu współpracował z polskimi odbiorcami i gwarantował tym samym ciągłość dostaw. Transporty pomijały „fakturowych” pośredników z Legnicy, Poznania i Torunia.

Oskarżony Jerzy S, kierując tą grupą przestępczą, koordynował ilość aluminium i katod niklu dostarczanych do polskich dwóch odbiorców, nadzorował przepływ dokumentacji rachunkowej i środków finansowych pomiędzy spółkami uczestniczącymi przestępczym procederze, podawał oskarżonym ilość aluminium, katod niklu i ich ceny, które należało ująć w fakturach VAT dokumentujących fikcyjny obrót tymi towarami. Umożliwił w ten sposób posłużenie się przez oskarżonych nieprawdziwymi fakturami.

Z faktur wynika, że wartość brutto metali wynosiła ponad 7,5 miliona złotych oraz około 2 miliony dolarów USA. Podatek VAT należny Skarbowi Państwa od tych transakcji to ponad 2, 8 miliona złotych.

- Korzyścią oskarżonych jako reprezentujących firmy w tym przestępczym procederze był niezapłacony podatek VAT w wysokości 23% od towarów, które faktycznie członkowie tej grupy przestępczej wprowadzili do obrotu, a który rozliczany był bezprawnie przez kolejne podmioty, ustalone jako nabywcy metali – wyjaśnia prokurator Lidia Tkaczyszyn. – Następnie oskarżeni pochodzące z ww. mechanizmu oszustwa podatkowego środki finansowe transferowali za pośrednictwem rachunków bankowych do powiązanych podmiotów, bądź podejmowali w formie gotówkowej, celem ukrycia lub dalszego wykorzystania w przestępczym procederze. W ten sposób oskarżeni doprowadzili do uszczuplenia podatku od towarów i usług VAT na szkodę Skarbu Państwa w łącznej kwocie co najmniej ponad 2,8 miliona złotych.

Prokurator oskarżył Jerzego S. o założenie i kierowanie grupą przestępczą, a pozostałych sześć osób: Katarzynę G., Mariusza G. , Marka C., Jacka P., Marka Ł. i Rafała D. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawianie fikcyjnych faktur dokumentujących czynności sprzedaży aluminium, które faktycznie nie miały miejsca, a zatem o poświadczanie nieprawdy w fakturach, oszustwa podatkowe w stosunku do mienia znacznej wartości oraz udzielanie pomocnictwa do dokonania takich oszustw, pranie brudnych pieniędzy, podrabianie deklaracji podatkowych i posługiwanie się podrobionymi deklaracjami oraz składanie fałszywych zeznań. Oskarżeni uczynili sobie z popełnianych przestępstw stałe źródło dochodu.
Znajomość pomiędzy niektórymi z oskarżonych wynikała między innymi ze wspólnego odbywania przez nich kar pozbawienia wolności. Wśród oskarżonych są osoby karane za udział w zorganizowanych grupach przestępczych.

Jeden z oskarżonych odbywa karę pozbawienia wolności w innej sprawie, a drugi jest tymczasowo aresztowany do innej sprawy. W niniejszej sprawie wobec oskarżonych stosowane są środki zapobiegawcze w postaci: poręczenia majątkowego do kwoty 250.000 złotych, dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju. Na poczet przyszłych kar i roszczeń o naprawienie szkody prokuratorzy dokonali zabezpieczenia majątkowego na udziałach oskarżonych w spółkach prawa handlowego.

FOT. PIOTR KANIKOWSKI

    Drukuj       Email
  • Publikowany: 123 dni temu dnia 16/01/2022
  • Przez:
  • Ostatnio modyfikowany: Styczeń 16, 2022 @ 6:27 pm
  • W dziale: wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


* Wymagany

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also like...

425-135837

Dwulatek nie oddychał – żyje dzięki policjantom z Lubina

Read More →