schronisko
Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  wiadomości  >  Current Article

Sądy uznały winę mężczyzny, który nie nosił maseczki

Przez   /   02/12/2021  /   No Comments

 ”W obliczu dramatycznych skutków epidemii COVID-19 oraz jej dalszej eskalacji, należy przyjąć, że obowiązek zasłaniania ust i nosa wprowadzony został do porządku prawnego z zachowaniem minimalnych standardów konstytucyjnych i powinien być tym samym respektowany i egzekwowany” – stwierdził Sąd Okręgowy w Legnicy w sprawie mężczyzny skazanego za brak maseczki.

Obwiniony przebywał w pomieszczeniu zamkniętym bez maseczki w czasie, gdy obowiązywał wprowadzony rozporządzeniem przepis, nakazujący w takich sytuacjach zasłanianie ust i nosa w związku z zagrożeniem COVID-19. Sąd Rejonowy w Głogowie wyrokiem z 24 czerwca 2021r. uznał go za winnego wykroczenia, ale odstąpił od wymierzenia kary. Mężczyzna nie pogodził się z takim wyrokiem. Złożył apelację do Sądu Okręgowego w Legnicy, wskazując, że przepis, za który został skazany, łamie art. 41 ust.1 Konstytucji oraz art. 31 ust. 3 i art. 92 ust. 1 Konstytucji.

  • art 41 ust. 1 Konstytucji: ”Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie.”
  • art.31 ust. 3 Konstytucji: ”Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.”
  • art 92 ust. 1 Konstytucji: ”Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.”
Ponadto obwiniony przywoływał szereg opinii, z których wywodził, że zasłanianie ust i nosa w obliczu pandemii COVID-19 nie ma sensu.
Sąd Okręgowy w Legnicy uznał apelację za niezasługującą na uwzględnienie. Utrzymał wyrok z pierwszej instancji.
Według sądu, przywołane przez obwinionego opinie o nieskuteczności maseczek nie mają znaczenia dla rozpoznania sprawy, tak samo jak bezpodstawny jest argument, że z czasem rząd zniósł ograniczenie, przeciwko któremu mężczyzna – zdeklarowany przeciwnik noszenia maseczek – się buntował. W uzasadnieniu wskazano, że różne fazy pandemii wymagają stosowania różnych narzędzi w walce z koronawirusem. Dla rozstrzygnięcia sprawy nie mają również znaczenia przywołane w apelacji orzeczenia, które uwalniały sprawców podobnych czynów od odpowiedzialności wykroczeniowej.
W uzasadnieniu wyroku legnicki sąd sporo miejsca poświęcił kwestii rzekomej niekonstytucyjności przepisów, na podstawie których mężczyzna nie stosujący maseczki został uznany za winnego wykroczenia.
“Nie jest trafny zarzut naruszenia art. 42 ust.1 Konstytucji, mającego polegać na tym, że znamiona przypisanego obwinionemu czynu stypizowano w akcie prawnym rangi podustawowej. Przepis art. 116 § 1a k.w. ma bowiem charakter blankietowy i zawiera w swej treści normę sankcjonującą. Nakazy i zakazy, o których w nim mowa (normy sankcjonowane) mogą być natomiast określone w akcie prawnym niższego rzędu. Kwestię zgodności tego rodzaju rozwiązania z ustawą zasadniczą badał Trybunał Konstytucyjny na gruncie art. 54 k.w., który w interesującym zakresie ma tożsamą konstrukcję, jak art. 116 § 1a k.w. W wyroku z 8 lipca 2003 r., sygn. P 10/02, Trybunał stwierdził, że art. 54 k.w. w zakresie, w jakim przewiduje wymierzanie kary za naruszenie przepisów porządkowych zawartych w akcie podustawowym, jest zgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP. Pogląd ten ma pełne zastosowanie do uregulowania z art. 116 § 1a k.w.
Chybione są zarzuty naruszenia art. 31 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 Konstytucji. W obliczu dramatycznych skutków epidemii COVID-19 oraz jej dalszej eskalacji, należy przyjąć, że obowiązek zasłaniania ust i nosa wprowadzony został do porządku prawnego z zachowaniem minimalnych standardów konstytucyjnych i powinien być tym samym respektowany i egzekwowany.”
- czytamy w uzasadnieniu wyroku.
FOT. PIXABAY.COM

 

    Drukuj       Email
  • Publikowany: 57 dni temu dnia 02/12/2021
  • Przez:
  • Ostatnio modyfikowany: Grudzień 2, 2021 @ 3:12 pm
  • W dziale: wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


* Wymagany

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also like...

sad121 (2)

25 lat więzienia dla ojca, który zabił swoje dziecko

Read More →