WMD MCD
Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  wiadomości  >  Current Article

Prokurator sprawdza, czy w OZPN Legnica kasa gra

Przez   /   07/10/2020  /   No Comments

Trwają czynności sprawdzające w związku z zawiadomieniem o nadużyciu uprawnień i niedopełnieniu obowiązków przez członków zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Legnicy oraz wyrządzenia znacznej szkody finansowej. – Lada dzień powinna zapaść decyzja o wszczęciu lub odmowie postępowania – mówi prokurator Lidia Tkaczyszyn, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Zawiadomienie, które wpłynęło do Prokuratury Rejonowej w Legnicy 12 sierpnia 2020 r, porusza szereg wątków dotyczących funkcjonowania OZPN Legnica w ostatnich miesiącach. – Zarzutów jest kilka. Sprowadzają się w sumie do wyrządzenia szkody w majątku OZPN. Powiadomiliśmy prokuraturę i czekamy – streszcza Adam Michalik, dyrektor biura Podokręgu Legnica w Dolnośląskim Związku Piłki Nożnej. To on 1 sierpnia alarmował na Facebooku: “Łącznie w ciągu roku zniknął blisko milion złotych”.

Jeśli rzeczywiście doszło do defraudacji, sprawa może zaważyć na przyszłości kilkunastu działaczy z zarządu OZPN ostatniej kadencji, wśród których są m.in. radni z gmin Krotoszyce, Zagrodno i Polkowice. Za nadużycie uprawnień albo niedopełnienie obowiązków na szkodę interesu publicznego lub prywatnego kodeks przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności.

Między DolZPN a działaczami OZPN Legnica od miesięcy trwa otwarta wojna. Jej podłożem stała się uchwała Polskiego Związku Piłki Nożnej z 24 kwietnia 2019 r , w wyniku której okręgowe związki w całej Polsce – jako nienależące do struktury PZPN – straciły możliwość organizacji rozgrywek. Od lipca 2019 to wyłączna domena związków wojewódzkich, takich jak DolZPN. Okręgowe związki piłki nożnej przez tę uchwałę utraciły sens istnienia, więc w całym kraju działacze podejmowali decyzje o ich likwidacji. Najdłużej opierał się zarząd OZPN Legnica. Choć nie mógł już organizować rozgrywek, przez rok trwał jak reduta starych porządków. Rok 2019 zakończył stratą w wysokości 273 tys. zł.  Według zawiadomienia złożonego w prokuraturze, zarząd celowo odwlekał zwołanie walnego zebrania delegatów (przedstawicieli klubów), na którym miała zapaść decyzja o likwidacji OZPN Legnica.

W tym czasie podjął uchwałę o wykluczeniu z członkostwa w legnickim OZPN około 20 klubów, które zalegały z płaceniem składek lub rachunków za usługi. Ich długi wcześniej sprzedał legnickiej firmie windykacyjnej Preventum.

- Zrobił to bezprawnie – mówi dyrektor Adam Michalik. – Firma windykacyjna, strasząc kluby, przystąpiła do egzekwowania długów. Radziliśmy, aby nie ulegać tym naciskom, ale część zdecydowała się zapłacić dla świętego spokoju.

Windykatorom postawili się m.in. działacze Zrywu Kłębanowice. Ich sprawa trafiła jako pierwsza do Sądu Rejonowego w Legnicy, który 22 września 2020 r oddalił roszczenia spółki Preventum. Wyrok potwierdza opinię Michalika, że sprzedaż długów była bezprawna.  Wynika z niego, że przed transakcją Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Legnicy nie dopełnił procedur, do których zobowiązywał go statut. Zgodnie z art. 18.2  “spory majątkowe powstałe w związku z uprawianiem sportu piłki nożnej powinny być poddane do rozstrzygnięcia Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN.” To pierwsza instancja. Dopiero w następnej kolejności, przy braku porozumienia, stronom wolno kontynuwać spór na drodze postępowania cywilnego przed sądem powszechnym.

W maju 2020 roku OZPN Legnica sprzedał swoją siedzibę przy ul. Jordana działkowcom za ok. 540 tys. zł, a na przełomie lipca i sierpnia wszyscy członkowie zarządu i komisji rewizyjnej zlożyli rezygnacje… z powodu pandemii. W tej sytuacji prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski, jako sprawujący kontrolę nad stowarzyszeniami, zwołał na 9 października Walne Zgromadzenie Członków OZPN, na którym ma zapaść uchwała o likwidacji organizacji. Potem likwidator będzie mógł się zająć rozdysponowaniem majątku pozostałego po ostatnim okręgowym związku piłki nożnej w Polsce.

Z oświadczenia majątkowego Marii Kajdan wynika, że jako prezes legnickiego OZPN zarobiła w 2019 r. ponad 84 tys. zł. To o ponad 40 tys zł mniej niż w roku 2018.

FOT. PIOTR KANIKOWSKI

 

    Drukuj       Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


* Wymagany

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also like...

wykres

60 nowych zakażeń w Legnicy. W powiatach też źle

Read More →