PWSZ_wirt
Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  styl życia  >  Current Article

Lubisz wojsko? Zgłoś się do Legii Akademickiej!

Przez   /   15/03/2021  /   No Comments

60 uczelni w całym kraju przystąpiło do czwartej już edycji programu Legia Akademicka. Do udziału w IV edycji przystąpiło 47 uczelni publicznych, 9 niepublicznych i 4 wojskowe. W gronie tych uczelni znalazła się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona Legnicy, która odpowiada na zainteresowanie ze stronny studentów.

Zainteresowanym przypominamy, że do programu przystąpić mogą studenci PWSZ im. Witelona w Legnicy, studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich dowolnego roku studiów, posiadający obywatelstwo polskie.
Zapraszamy do udziału w dwóch modułach: module podstawowym oraz module podoficerskim. Rekrutacja trwa do 20 marca 2021 (termin nieprzekraczalny).
Zgłoszenia do programu odbywa się z wykorzystaniem formularza on-line, który jest dostępny na stronie http://www.pwsz.legnica.edu.pl w zakładce Dla Studenta/Legia Akademicka.
Dodatkowo należy złożyć wniosek w sprawie przyjęcia na zajęcia w części teoretycznej programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej. Wniosek należy własnoręcznie, czytelnie podpisać i dostarczyć do pokoju nr 3 budynek A (Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych) lub wysłać na adres: PWSZ im. Witelona w Legnicy ul. Sejmowa 5A, 59 – 220 Legnica z dopiskiem Legia Akademicka. Wniosek musi zostać dostarczony przed dniem 20 marca 2021.
Wszelkie zapytania w sprawie programu Legia Akademicka można kierować na adres e-mail: legiaakademicka@pwsz.legnica.edu.pl
Do Legii Akademickiej, która działa od 2017 roku, do trzech dotychczasowych edycji przystąpiło blisko 13 000 studentów. 7412 z nich złożyło przysięgę wojskową a na pierwszy stopień podoficerski zostało mianowanych 5848 studentów. To realne wsparcie systemu rezerw osobowych Wojska Polskiego. Kolejne tysiące dołączą do tego grona w trakcie tegorocznej IV edycji.


Przygoda studentów z wojskiem zaczyna się na uczelni cywilnej zgłaszającej akces do programu, gdzie na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Edukacji i Nauki realizuje się teoretyczną część ochotniczego szkolenia studentów, obejmującą 30 godzin zajęć. Dotykają one takich zagadnień jak wiedza z zakresu realizacji misji Sił Zbrojnych, otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy elementami systemu obronnego RP (cywilny i demokratyczny nadzór nad siłami zbrojnymi, w tym zwierzchnictwo) oraz umocowania prawnego zależności w ramach Sił Zbrojnych RP (podwładny – przełożony, dyscyplina wojskowa, odpowiedzialność karna i materialna). Od 2019 roku realizowane jest również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej, specjalnie przygotowanej na potrzeby programu przez Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie.
Odbycie i zaliczenie części teoretycznej umożliwia złożenie do komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego dla ich miejsca zamieszkania wniosku o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych. Do 2020 roku realizowano dwa moduły szkoleniowe, z czego każdy trwał trzy tygodnie. Pierwszy z nich, moduł szkolenia podstawowego, kończy się egzaminem i jest przepustką do złożenia przysięgi wojskowej oraz uzyskaniem statusu szeregowego rezerwy. Tym samym zakończenie szkolenia podstawowego dopuszcza do modułu szkolenia podoficerskiego zakończonego egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala, dając status podoficera rezerwy.
W roku akademickim 2020/21 dodatkowo wprowadzono moduł oficerski, mający charakter pilotażowy. Tak jak moduł podstawowy i podoficerski będzie się składał z części teoretycznej oraz praktycznej, w całości realizowanych w okresie wakacyjnym. O oficerskie szlify w Legii Akademickiej będą mogli się ubiegać ci, którzy mają za sobą ukończony moduł podoficerski w trzech poprzednich edycjach oraz studenci, którzy nie uczestniczyli dotychczas w programie, ale są podoficerami rezerwy.

Źródło: PWSZ im. Witelona w Legnicy

RYC. PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY

    Drukuj       Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


* Wymagany

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also like...

hutnicza_zbiorka_krwi_na_60_lecie

Hutnicza krew. Popłynie w Legnicy, Głogowie i Lubinie

Read More →