basen jawor
Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  styl życia  >  Current Article

Dzisiaj Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Także w Legnicy

Przez   /   20/09/2019  /   No Comments

Dziś o godz. 16 pod Fontanną Neptuna w legnickim Rynku zbiorą się obrońcy klimatu. Legnica jest jednym z 60 miast w Polsce i tysięcy na świecie, w których odbędzie się Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Miliony ludzi na całej ziemi spróbują wymusić na politykach zmiany, które uratują planetę przed nadciągającą katastrofą. 

Dzisiejszy protest w Legnicy będzie miał szczególny charakter. Jego uczestnicy położą się na ziemi, by w tej sposób dobitnie pokazać, jakie skutki będzie miało ignorowanie zmian klimatycznych na świecie. Organizatorzy proszą o zabranie koców lub karimat dla ochrony przed zimnem.

Pogłębiający się kryzys klimatyczny objawia się już upałami, coraz trudniejszym dostępem do wody, suszami, powodziami i gwałtownymi burzami. To – zdaniem organizatorów Strajku – najpoważniejsze wyzwanie, przed jakim stanęła ludzkość w całej swej historii. A dla młodych pokoleń zagrożenie równie realne, jak strach przed atomowym konfliktem w okresie zimnej wojny. Dlatego uczniowie szkół na całym świecie skrzyknęli się, by domagać się od polityków rozsądniejszego gospodarowania zasobami planety i znaczącej redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Data protestu nie jest przypadkowa. Za kilka dni w Nowym Jorku odbędzie się szczyt klimatyczny Organizacji Narodów Zjednoczonych. “Rządzący muszą wiedzieć, że społeczeństwo nie zgadza się, by nasz świat zginął przez ich ignorancję.” – czytamy w deklaracji Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. W Polsce postulaty są skierowane także do rządu Prawa i Sprawiedliwości, który dla doraźnych, partykularnych interesów trwa przy gospodarce opartej na węglu.

Jakie postulaty formułuje Młodzieżowy Strajk Klimatyczny w Polsce?

1. Żądamy prowadzenia polityki klimatycznej w oparciu o aktualne stanowisko nauki wyrażone w najnowszych raportach Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) powołanego przez ONZ.
Oczekujemy, że sugerowane przez środowisko naukowe rozwiązania będą wdrażane niezwłocznie we współpracy międzynarodowej.

2. Wzywamy rząd polski, by oficjalnie uznał katastrofę klimatyczną poprzez ogłoszenie stanu kryzysu klimatycznego. Kwestia kryzysu nie może być przedmiotem ideologicznych sporów – w obliczu katastrofy musimy mówić wspólnym głosem, ponad podziałami.

3. Domagamy się zawarcia kompleksowej i aktualnej wiedzy o mechanizmach kryzysu klimatycznego w podstawie programowej na wszystkich szczeblach edukacji, przy zapewnieniu kadrze nauczycielskiej obowiązkowych szkoleń w tym zakresie.
Jednocześnie edukację klimatyczną w pełnym zakresie swoich kompetencji powinny zapewniać samorządy lokalne.

4. Żądamy by media wzięły na siebie odpowiedzialność za uświadamianie społeczeństwa o bezpośrednich zagrożeniach związanych z kryzysem klimatycznym.
Wzywamy do priorytetyzacji tematu katastrofy klimatycznej w przekazie medialnym oraz posługiwania się językiem odzwierciedlającym wagę problemu.

5. Żądamy przyjęcia przez parlament RP ustawy powołującej ekspercką i niezależną Radę Klimatyczną, której zadaniem będzie opracowanie strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do roku 2040 oraz kontrola realizacji tej strategii.
Ustawa ta musi być stworzona przy aprobacie środowiska naukowego, maksymalnej transparentności i przy szerokich konsultacjach społecznych.

6. Oczekujemy podjęcia natychmiastowych kroków prowadzących do przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji gospodarki w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Wymagamy by respektowano prawa i potrzeby wszystkich których dotkną skutki transformacji, szczególnie osób zatrudnionych w sektorach energetyki, rolnictwa, przemysłu i transportu.

RYC. PIXABAY,  MŁODZIEŻOWY STRAJK KLIMATYCZNY

    Drukuj       Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


* Wymagany

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also like...

pobrany-plik3 (1)

Moje trzy grosze. Poker

Read More →