PWSZ Prezentacje
Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  gospodarka i finanse  >  Current Article

Dolnośląskie Delfinki droższe, ale i tak warte polecenia

Przez   /   23/04/2019  /   No Comments

Najwyższa Izba Kontroli  chwali Dolny Śląsk za program budowy małych przyszkolnych pływalni. Delfinki w Chocianowie, Głuszycy, Górze, Twardogórze i Strzegomiu służą dzieciom i młodzieży.  “Na ich powstanie trzeba było jednak czekać prawie rok dłużej niż zakładano. Dodatkowo koszty wybudowania pływalni znacznie przewyższyły pierwotne założenia a ich utrzymanie jest dużo droższe niż prognozowano. – zauważa NIK. 

Przed rozpoczęciem programu na terenie żadnej z pięciu gmin objętych programem nie było publicznych krytych basenów. Na naukę pływania dzieci dowożone do sąsiednich gmin. W Głuszycy nie organizowano tego rodzaju zajęć sportowych w ogóle. W tej sytuacji Samorząd Województwa Dolnośląskiego opracował program mający na celu stworzenie małych przyszkolnych krytych pływalni w 2015 r. pozyskał dofinansowanie z Ministrem Sportu i Turystyki na jego realizację. Budowę pięciu Delifnków zrealizowano we współpracy z zainteresowanymi gminami w latach 2016-2017

Lokalizacja pływalni planowanych i wybudowanych w ramach Programu „Dolnośląski Delfinek”. Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych Ministerstwa Sportu i Turystyki

Zastrzeżenia NIK budzi sposób przygotowania Programu. Część założeń, jak np. kosztorysy budowy pływalni (5 mln zł), były nieaktualne, nawet w trakcie realizacji pierwszej edycji Programu „Dolnośląski Delfinek”, tj. w latach 2016-2017. Mimo to brano je pod uwagę w niezmienionym kształcie również w II edycji Programu, na lata 2017-2018.

“Przygotowując się do realizacji Programu Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (UMWD), kierował się przede wszystkim względami ekonomicznymi. Nie badano przy tym potrzeb społeczności lokalnej – czy mniejsze gabaryty proponowanych pływalni spełnią oczekiwania społeczne. Oparto się w tym względzie na opiniach ekspertów, którzy potwierdzili możliwość wykorzystania tego rodzaju basenów do nauki pływania dzieci i młodzieży, zajęć rekreacyjnych dla dorosłych, a także do prowadzenia rehabilitacji.” – czytamy w raporcie NIK.

Pływalnia projektowana w ramach Programu „Dolnośląski Delfinek” w porównaniu do standardowego przyszkolnego basenu. Źródło: opracowanie własne NIK

Przyszkolne pływalnie miały być tanie w budowie i utrzymaniu. Każda miała kosztować 5 mln zł. Te prognozy nie sprawdziły się. W rzeczywistości budowa każdego z basenów pochłonęła od 30% do 270% więcej niż zakładano (od 6,5 do 13,5 mln zł).

Rzeczywiste koszty budowy pływalni w ramach Programu „Dolnośląski Delfinek”. Źródło: opracowanie własne NIK

NIK zwraca uwagę, że żadna z pięciu gmin nie zdecydowała się na zaprojektowanie przyszkolnej pływalni w wersji podstawowej tj. jedynie z niecką basenową. Chcąc uatrakcyjnić obiekt, podjęte zostały decyzje o rozszerzeniu oferty o elementy rekreacyjne, co w konsekwencji miało wpływ na wzrost kosztów inwestycji. W Chocianowie zdecydowano się na dwie sauny oraz pomieszczenie ze zbiornikiem schładzającym. Największa i najdroższa inwestycja zrealizowana została w Twardogórze, gdzie przyszkolną pływalnię wyposażono również w zespół saunowy oraz dodatkowe miejsca hotelowe.

W ocenie NIK gminy były niejako zmuszone do rozszerzenia swojej oferty rekreacyjnej. Program zakładał bowiem, że pływalnie będą wykorzystywane nie tylko do nauki pływania dla dzieci i młodzieży, ale także będą obiektem rekreacyjnym dla mieszkańców gmin.

“Prawie wszystkie gminy w trakcie realizacji inwestycji doświadczyły problemów z wykonawcami. Ich konsekwencją był m.in. wzrost pierwotnie planowanych kosztów, a także przedłużające się terminy oddania basenów do użytkowania. (…) Ostatecznie I edycja Programu zakończyła się z prawie rocznym opóźnieniem.” – podkreśla NIK.

Rozpoczęcie użytkowania pływalni wybudowanych w ramach Programu „Dolnośląski Delfinek”. Źródło: opracowanie własne NIK

W Chocianowie władze gminy przekazały Delfinka szkole w formie użyczenia zamiast w trwały zarząd. NIK uważa, że to rozwiązanie jest nielegalne.

“Nowo wybudowane przyszkolne pływalnie cieszą się dużym zainteresowaniem. Dowodem tego jest znaczny wzrost liczby uczniów objętych nauką pływania, a także wykorzystywanie tych obiektów na różnego typu zajęcia indywidualne i grupowe przez lokalną społeczność” – podkreśla NIK.

Liczba uczniów objętych pływania przed i po wybudowaniu pływalni w ramach Programu „Dolnośląski Delfinek”. Źródło: opracowanie własne NIK

“Za niepokojące należy uznać jednak dotychczasowe wyniki finansowe pływalni, które pokazują, że mogą one nie być tak tanie w utrzymaniu, jak pierwotnie zakładano.” – czytamy we wnioskach z kontroli . “(…) w trzech skontrolowanych Gminach (Góra, Głuszyca, Chocianów), przychody osiągnięte z tytułu udostępniania pływalni były dużo niższe (nawet trzykrotnie niższe) niż zakładano, natomiast w czwartej gminie (Strzegomiu) były nieznacznie wyższe, jednak ich źródło, prawie w połowie, stanowiły opłaty pobierane od gminnych szkół za wynajęcie pływalni, co było niezgodne z założeniami Analizy funkcjonalno-użytkowej. Ponadto w trzech przypadkach (Strzegom, Głuszyca, Góra) koszty funkcjonowania pływalni również znacznie odbiegały od określonych w tej analizie i były dużo wyższe od prognozy.”

NIK rekomendowała Ministrowi Sportu i Turystyki rozszerzenie programu na inne województwa.

 

 

    Drukuj       Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


* Wymagany

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also like...

KD_impuls

Ponad 14 mln pasażerów pociągów Kolei Dolnośląskich

Read More →