pko
Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  gospodarka i finanse  >  Current Article

W EuCO będzie rekord. Rok 2015 najlepszy w historii firmy

Przez   /   12/11/2015  /   No Comments

Grupa EuCO opublikowała raport za 9 miesięcy 2015 roku. Po trzech kwartałach osiągnęła zysk netto wyższy od wyniku netto w całym 2014 r.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EuCO w okresie 1-3Q 2015:

  • zysk netto wzrósł o 102% i wyniósł 16,5 mln zł – w całym 2014 roku zysk netto wyniósł 15,2 mln zł
  • zysk operacyjny wzrósł o 109% i wyniósł 19,1 mln zł
  • przychody ze sprzedaży wzrosły o 63% i osiągnęły 66,3 mln zł
  • rentowność netto w 1-3Q 2015 wyniosła 25% vs. 20% w 1-3 2014

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EuCO w trzecim kwartale 2015:

  • zysk netto wzrósł o 47% r/r do 4,8 mln zł
  •  zysk operacyjny wzrósł o 55% r/r do 5,8 mln zł
  • przychody ze sprzedaży wzrosły o 49% i wyniosły 21,6 mln zł

- Wyniki opublikowane przez Grupę EuCO są bardzo dobre. Szczególnie chciałbym podkreślić wypracowanie po trzech kwartałach wyniku netto na poziomie wyższym niż w całym 2014 roku. To duży sukces, biorąc pod uwagę, że wynik w ubiegłym roku były na rekordowym poziomie w historii EuCO – mówi Krzysztof Lewandowski, Prezes Zarządu EuCO S.A.

Dwa segmenty działalności EuCO – odszkodowania dochodzone na drodze przedsądowej i odszkodowania uzyskiwane od towarzystw ubezpieczeniowych w trybie sądowym, zanotowały wzrost przychodów i wyników po trzech kwartałach tego roku. Przychody w segmencie przedsądowym zwiększyły się o 131%, a w segmencie sądowym o 11% w ujęciu rok do roku. Na poziomie wyniku operacyjnego, segment przedsądowy po trzech kwartałach zanotował pięciokrotny wzrost wyniku do 7,3 mln zł. Natomiast segment sądowy miał po trzech kwartałach wynik operacyjny na poziomie 8,3 mln zł (+14% rok do roku).

- Duży wzrost wyniku i przychodów w segmencie przedsądowym to efekt zmiany polityki towarzystw ubezpieczeniowych, które w tym roku w przypadku spraw o odszkodowania związane z zadośćuczynieniem po śmierci bliskiej osoby wypłacają odszkodowania na satysfakcjonującym poziomie już na etapie przedsądowym. Nie oznacza to, że będziemy ograniczać kierowanie spraw do sądu, ponieważ nadal jest bardzo dużo spraw spornych, w których wysokie odszkodowanie możemy dla naszego Klienta uzyskać jedynie na drodze sądowej – mówi Krzysztof Lewandowski, Prezes Zarządu EuCO S.A.

Dane operacyjne GK EuCO

Działalność sądowa w Polsce

Na koniec września 2015 r. Kancelaria Radców Prawnych EuCO prowadziła łącznie  6627 spraw sądowych o łącznej wartości przedmiotu sporu (WPS) w wysokości 262,4 mln zł. W porównaniu do stanu na koniec września 2014 r. WPS prowadzonych spraw wzrósł o 4,4%.

Wpływy gotówkowe z tytułu spraw prowadzonych w trybie sądowym w Polsce wyniosły po trzech kwartałach tego roku 90,3 mln zł, co oznacza wzrost o 31% w stosunku do wpływów osiągniętych w tym samym okresie 2014 r.

Działalność przedsądowa w Polsce

W ciągu trzech kwartałów 2015 roku w trybie przedsądowym w Polsce EuCO zgłosiło  14106 spraw, co stanowi wzrost o 33,6% w stosunku do liczby spraw zgłoszonych do towarzystw ubezpieczeniowych po trzech kwartałach 2014 r.

Wpływy gotówkowe z tytułu spraw prowadzonych w trybie przedsądowym w Polsce, wraz z wpływami ze spraw związanych z cesją wierzytelności, wyniosły po trzech kwartałach tego roku 118 mln zł, co oznacza wzrost o 82% w stosunku do wpływów osiągniętych w tym samym okresie roku ubiegłego.

Działalność na rynkach zagranicznych

Dynamiczny rozwój kontynuowała spółka niekonsolidowana, działająca na rynku rumuńskim. W okresie od stycznia do końca września br. EuCO w Rumunii zgłosiło do towarzystw ubezpieczeniowych ponad 981 spraw o odszkodowania w trybie przedsądowym, oraz 185 pozwów sądowych o odszkodowania. Wpływy gotówkowe do EuCO ze spraw już zakończonych w Rumunii wyniosły w trzecim kwartale 1,9 mln zł.

Wybrane skonsolidowane wyniki finansowe GK EuCO

dane w tys. PLN 1-3Q 2015 1-3Q 2014 zmiana 3Q 2015 3Q 2014 zmiana
Przychody ze sprzedaży 66 312 40 697 +63% 21 577 14 509 +49%
Zysk z działalności operacyjnej EBIT 19 087 9 132 +109% 5 829 3 753 +55%
Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 16 463 8 151 +102% 4 774 3 252 +47%
rentowność EBIT 29% 22% + 6 p.p. 27% 26% +1p.p.
rentowność netto 25% 20% +5 p.p. 22% 22% -

 

Źródło: EuCO

RYC. EUCO

    Drukuj       Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


* Wymagany

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also like...

podpisanie

Rusza modernizacja złotoryjskiej oczyszczalni

Read More →