AGEM new
Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  gospodarka i finanse  >  Current Article

Samorządy łączą siły, by walczyć ze smogiem

Przez   /   15/04/2019  /   No Comments

Podpisanie Umowy Partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji” , to zwieńczenie kilkutygodniowe, wytężonej pracy samorządów z powiatów polkowickiego i głogowskiego.

Inicjatorem Partnerstwa był burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki, który zaprosił do współpracy m.in. Prezydenta Głogowa Rafaela Rokaszewicza. Wstępne deklaracje działań obu samorządowców na rzecz pozyskania środków unijnych z przeznaczeniem na ograniczanie niskiej emisji, zachęciły kolejne gminy, które kolejno dołączały do pracy nad tym przedsięwzięciem. Tym samym zwiększały się realizację programu.

Oprócz Polkowic, powiat polkowicki reprezentują w partnerstwie gmina Przemków i gmina Radwanice. Gminie Miejskiej Głogów towarzyszą natomiast następujące gminy powiatu głogowskiego: gmina wiejska Głogów, gmina Jerzmanowa, gmina Kotla oraz gmina Żukowice. Razem Partnerstwo tworzy zatem osiem jednostek samorządu terytorialnego z naszego regionu.

Prace nad projektem zapoczątkowane zostały przyjęciem przez poszczególne gminy uchwał w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa. Uzgodniono, że liderem projektu będzie gmina Polkowice, a za cel przedsięwzięcia przyjęto umożliwienie uzyskania przez mieszkańców dofinansowania w formie grantów na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych – jedno i wielorodzinnych, zlokalizowanych na terenie gmin wchodzących w skład partnerstwa.

Wypracowany przez partnerów projekt zostanie zgłoszony w naborze wniosków o dofinansowanie zadań ze środków unijnych w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI”.

Całkowita wartość projektu to 11.962.403,43 zł, a wnioskowane dofinansowanie – 10.168.042,89 zł. Łączna kwota dofinansowania funduszu grantów z przeznaczeniem dla mieszkańców (grantobiorców) to 9.234.000 zł.

Jeśli projekt zostanie wybrany do realizacji, granty będą udzielane na przedsięwzięcia realizowane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, dotyczących wymiany dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Wartość udzielanego grantu to 85 proc. kosztów kwalifikowalnych, lecz nie więcej niż 35 tys. zł. Planuje się zmodernizować w ten sposób łącznie co najmniej 269 szt. źródeł ciepła, co powinno przełożyć się na roczny spadek emisji PM 10 o 6,81 ton, oraz roczny spadek emisji PM 2,5 o 5,29 ton. Dzięki temu szacuje się uzyskać redukcję emisji CO2 na poziomie 1272 ton równoważnika CO2.

Otrzymane wsparcie (granty) mieszkańcy będą mogli przeznaczyć na wymianę wysokoemisyjnych1 źródeł ciepła na:
a) podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej lub
b) instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła) lub
c) instalację kotłów spalających biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe.
d) ogrzewanie elektryczne (kable/maty grzejne, kotły elektryczne, piece akumulacyjne itp.), pod warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE.
Dodatkową atutem przedsięwzięcia jest fakt, że wszystkie wyżej wymienione inwestycje będą mogły być uzupełnione o coraz bardziej popularne instalacje OZE (np. na potrzeby pozyskiwania ciepłej wody użytkowej lub produkcji energii elektrycznej, np. fotowoltaiki).

Źródło: Urząd Gminy w Polkowicach

FOT. URZĄD GMINY W POLKOWICACH

    Drukuj       Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


* Wymagany

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also like...

spolki_z_gk_kghm_obnizaja_taryfy_za_cieplo_w_glogowie

Cud przed wyborami: ciepło w Głogowie potanieje

Read More →