PWSZ rekrutacja
Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  wiedza  >  Current Article

Mogą kształcić inżynierów logistyki i transportu

Przez   /   19/12/2018  /   No Comments

Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy otrzymał od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia – inżynierskich o profilu praktycznym na kierunku Logistyka i transport.
Wcześniej, Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie zaopiniowała wniosek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy o nadanie Wydziałowi Nauk Technicznych i Ekonomicznych uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku Logistyka i transport na poziomie studiów pierwszego stopnia – inżynierskich.

O kierunku

Dzisiejszy inżynier pracujący w branży Transport-Spedycja-Logistyka (TSL) to nie tylko osoba projektująca techniczne aspekty funkcjonowania procesów branży TSL, ale również często menedżer, który posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania, psychologii, prawa gospodarczego, logistyki, transportu, spedycji, ekologii itp.
Studia na kierunku Logistyka i Transport przygotowują do pracy w branży Transport-Spedycja-Logistyka (TSL). Absolwent potrafi projektować techniczne aspekty procesów branży TSL, posiada również wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania, psychologii, prawa gospodarczego, logistyki, transportu, spedycji, ekologii itp.
Absolwent jest w przygotowany m.in. do:
projektowania systemów oraz procesów logistycznych i transportowych,
zarządzania specjalistycznymi funkcjami i procesami (np. w ramach łańcuchem dostaw),
projektowania przestrzeni magazynowej i jej infrastruktury,
stosowania zasad mechaniki i wytrzymałości materiałów oraz zasad dotyczących pozostałych działań inżynierskich,
projektowania i organizacji transportu,
analizowania rozwiązań w zakresie organizacji procesów logistycznych i transportowych, a także wskazywania kierunków rozwoju tych procesów,
obsługiwania programów wykorzystywanych w logistyce i transporcie,
zarządzania zasobami ludzkimi w procesach logistycznych i w transporcie,
analizy i kształtowania ekonomicznej efektywności realizowanych procesów logistycznych i transportowych.

Specjalności:
zarządzanie produkcją i dystrybucją
zarządzanie i inżynieria systemów logistycznych i transportowych
organizacja i zarządzanie w transporcie kolejowym

Perspektywy zawodowe:

Absolwent może pracować jako: menedżer organizacji ruchu transportowego w firmach transportowo-spedycyjnych, inżynier w przedsiębiorstwie zajmującym się transportem, logistyką, spedycją, produkcją, spedytor w firmach spedycyjnych, transportowych oraz produkcyjnych, specjalista do spraw transportu w firmach kurierskich oraz transportowo-logistycznych..
Absolwent kierunku studiów Logistyka i transport jest przygotowany do pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych wymagających wiedzy i umiejętności interdyscyplinarnych z branży Transport-Spedycja-Logistyka. Może pracować w centrach logistycznych i wyspecjalizowanych firmach transportowych, a także w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych i usługowych – w komórkach zajmujących się zaopatrzeniem, produkcją, dystrybucją oraz magazynowaniem.
Ukończenie studiów zapewnia możliwość ubiegania się o zwolnienie z egzaminu związanego z uzyskaniem certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

Praktyki zawodowe:

Uczelnia ściśle współpracuje z doświadczonymi firmami z branży produkcyjnej oraz branży Transport – Spedycja – Logistyka.
Współpraca pozwoli na realizację praktyk w wymiarze min. 600 godz. W programie studiów uwzględniono również element kształcenia dualnego – praktyczne projekty realizowane na rzecz pracodawcy. Projekty uzupełniają praktyki i stanowią kluczowy element przygotowania do zawodu.

Partnerzy:

POL-MIEDŹ TRANS sp. z o o. ,
przedsiębiorstwa produkcyjne Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
operatorzy logistyczni,
firmy świadczące usługi logistyczne,
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Źródło: PWSZ im Witelona w Legnicy

FOT. PIXABAY.COM

    Drukuj       Email
  • Publikowany: 183 dni temu dnia 19/12/2018
  • Przez:
  • Ostatnio modyfikowany: Grudzień 20, 2018 @ 11:14 am
  • W dziale: wiedza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


* Wymagany

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also like...

czerwiec 476

Legnica. Żłobek Happy House przez cały rok

Read More →