Robert
Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  wiadomości  >  Current Article

Ponad 1100 uczniów pisze maturę w Legnicy

Przez   /   06/05/2019  /   No Comments

Dzisiaj, 6 maja o godz. 9.00, uczniowie ostatnich klas liceów ogólnokształcących i techników rozpoczęli egzaminy maturalne. W tym roku dotyczy to łącznie ok. 1.135 uczniów legnickich szkół ponadgimnazjalnych: 623 licealistów, w tym 88 absolwentów niepublicznych liceów ogólnokształcących oraz 512 uczniów techników.

Absolwenci rozpoczynają maturę obowiązkowym egzaminem pisemnym z języka polskiego, następnie we wtorek przystąpią do egzaminu z matematyki. Egzaminy z tych przedmiotów zdawane są na poziomie podstawowym. Dodatkowo absolwenci liceów i techników zobowiązani są przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Obowiązkowe egzaminy w części ustnej z języka polskiego oraz z języka obcego nie mają określonego poziomu‎.

Pisemne egzaminy maturalne potrwają do 23 maja, natomiast część ustna zaplanowana została od 6 do 25 maja. Tegoroczny egzamin maturalny, podobnie jak w ubiegłym roku, odbywa się w nowej formule i obejmuje sprawdzenie poziomu opanowania przez absolwentów wiadomości oraz umiejętności, określonych w wymaganiach podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Każdy absolwent może dodatkowo wybrać maksymalnie 5 innych przedmiotów, które będzie zdawał na poziomie rozszerzonym. Wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi, określonymi przez szkoły wyższe. Uczelnie wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako kryteria w rekrutacji. Absolwenci poznają wyniki egzaminów maturalnych 4 lipca i właśnie w tym dniu odbiorą świadectwa dojrzałości.

Absolwenci, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie będą mogli przystąpić do egzaminu w maju, a uzyskali zgodę dyrektora OKE, odbędą sesję dodatkową egzaminu maturalnego od 3 do 19 czerwca.

Sesja poprawkowa tegorocznej matury ‎przeprowadzona będzie 20 i 21 sierpnia.‎ Dotyczy to tych zdających, którzy przystąpią do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych w maju/czerwcu i nie złożą z wynikiem pozytywnym egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej albo ‎w części ustnej.

Źródło: Urząd Miasta w Legnicy

FOT. URZĄD MIASTA W LEGNICY

    Drukuj       Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


* Wymagany

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also like...

Zakochaj się w Legnicy

“Zakochaj się w Polsce” o zadurzeniu w Legnicy

Read More →