PZU
Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  gospodarka i finanse  >  Current Article

NIK martwi się o węgiel brunatny pod Legnicą

Przez   /   13/07/2018  /   No Comments

Według Najwyższej Izby Kontroli, błędy w planowaniu przestrzennym i działania samorządów gminnych zagrażają możliwości eksploatacji surowców naturalnych. Wśród 48 złóż, których dotyczy ta sytuacja, NIK wymienia złoża węgla brunatnego oraz kruszyw leżące na terenie gmin Lubin, Kunice, Głogów.

Złoże węgla brunatnego  “Legnica” – wymienione w “Polityce energetycznej Polski do 2030 r.” oraz w KPZK 2030 jako wymagające ochrony – zostało zagrożone przede wszystkim przez podjęte na stopniu centralnym decyzje o biegnących na jego powierzchni drogach. NIK-owi chodzi nie tylko o budowę drogi ekspresowej S3, ale również o przebudowie drogi nr 94. “Sposób aktualnego zagospodarowania terenów obejmujących te złoża nie wykluczył potencjalnego ich wykorzystania w przyszłości. Realizacja na tym terenie inwestycji może jednak spowodować ograniczenie takiego wykorzystania.” – czytamy w raporcie NIK-u.

“W opracowaniu Prognoza oddziaływania na środowisko dla Projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023. Tom A42, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wskazała, iż w przypadku drogi ekspresowej S3 i złóż węgla brunatnego uniknięcie kolizji nie jest możliwe, gdyż spowoduje konieczność znacznego odsunięcia drogi ekspresowej od Lubina i Legnicy – ważnych ośrodków miejskich i przemysłowych, które generują znaczny ruch na tej trasie. Takie przeprowadzenie trasy postawi pod znakiem zapytania uzasadnienie budowy tej drogi ekspresowej. W Prognozie oddziaływania na środowisko rozwoju dróg krajowych podano, iż decyzja o eksploatacji przedmiotowych złóż węgla brunatnego nie zapadła, a sama eksploatacja może spowodować szereg istotnych problemów środowiskowych, w związku z czym nie wnioskowano o zmianę planowanej drogi ekspresowej S3. Przebieg drogi S3 gmina odzwierciedliła zarówno w Studium, jak i w MPZP, dla obrębów, na których zaplanowano jej budowę. Wójt gminy w opiniach i uzgodnieniach wniesionych do dokumentacji projektowej drogi S3 nie zawierał uwag dotyczących ewentualnej eksploatacji złóż węgla brunatnego, występujących na obszarze tej inwestycji.”

Dokument akcentuje sprzeczność pomiędzy interesami lokalnej społeczności a potrzebami kraju. Przypomina wyniki referendów lokalnych w gminach LGOM, gdzie zdecydowana większość mieszkańców sprzeciwiła się eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową.

Wśród złóż nieuwzględnionych w Studium wymienia się złoża kruszyw naturalnych na terenie gminy Kunice: „Szczytniki 1”, „Kolonia Pątnów”, „Kunice Pątnów”, „Szczytniki Małe”, „Szczytniki 2” (cztery przyjęte zarządzeniem wojewody).

RYC. NIK

 

 

    Drukuj       Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


* Wymagany

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also like...

playing-card-842037_960_720

Przybywa zatrzymanych w sprawie Gant Development

Read More →