Robert
Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  wiadomości  >  Current Article

Legnica przygotowuje się na zmiany klimatyczne

Przez   /   09/02/2019  /   No Comments

W styczniu zakończyły się prace nad planami adaptacji do zmian klimatu dla 44 miast Polski, w tym Legnicy. Po raz pierwszy w Europie podjęto w takiej skali działania wzmacniające odporność dużych miast na zagrożenia klimatyczne.


Legnica przystąpiła do projektu już w 2015 roku na podstawie porozumienia z Ministerstwem Środowiska. W roku 2017 uchwałę o przystąpieniu do opracowania Miejskiego Planu Adaptacji (MPA) do zmian klimatu podjęła Rada Miejska Legnicy. Już wkrótce projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu trafi do Rady Miejskiej.
Zidentyfikowano zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz wyodrębniono sektory i obszary najbardziej podatne na te zmiany. Wdrożenie planów adaptacji poprawi bezpieczeństwo, jakość i komfort życia w Legnicy, z perspektywą do 2030 roku.
Budowa błękitno-zielonej infrastruktury, modernizacja systemu odprowadzania i wykorzystania wód opadowych, wsparcie dla służb kryzysowych, wprowadzanie systemów informowania mieszkańców o zagrożeniach, akcje edukacyjne – to tylko nieliczne z działań, które pomogą przystosować miasto do zmieniających się warunków klimatycznych.
To nowatorski projekt Ministerstwa Środowiska, którego głównym celem była ocena wrażliwości i podatności na zmiany klimatu i zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń.
Projekt jest realizowany przez wiodące podmioty w sektorze ochrony środowiska: konsorcjum składające się z Instytutu Ochrony Środowiska (Państwowego Instytutu Badawczego), Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (Państwowego Instytutu Badawczego), Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firmy konsultingowo- inżynierskiej Arcadis. Jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków budżetu państwa.
W ramach prac nad projektem eksperci przeprowadzili liczne analizy i opracowania, a cały proces przygotowania MPA był realizowany we współpracy z władzami miasta oraz przy aktywnym udziale społecznym i zaangażowaniu mieszkańców. Wdrożenie działań zaplanowanych w MPA przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców.
Opracowanie planów działań służących przystosowaniu miasta do zmieniających się warunków klimatycznych i obserwowanego nasilenia występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych to kluczowa część prac na Miejskimi Planami Adaptacji do zmian klimatu. Tworząc listy działań adaptacyjnych uwzględniono także już realizowane działania związane z przystosowaniem do zmian klimatu.
Podstawą do zaproponowania działań adaptacyjnych była analiza i ocena zagrożeń klimatycznych dla miasta wraz z oceną ryzyka, w której uwzględnione zostały prognozowane zmiany klimatu – scenariusze klimatyczne do 2030 i 2050 roku.
Legnica już wie, jakie zjawiska klimatyczne zagrażają jej mieszkańcom. Gospodarka wodna, zdrowie publiczne i transport – to w tych sektorach należy jak najszybciej podjąć działania adaptacyjne.
MPA umożliwi korzystanie z zewnętrznych dofinansowań na realizację konkretnych projektów. Uwzględnia się w nim specyficzne lokalne uwarunkowania geograficzne, społeczne i gospodarcze Legnicy i opracowuje działania chroniące mieszkańców przed skutkami zmian klimatu.
Chodzi głównie o wzrost temperatury i częstotliwość oraz nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych (nawalne deszcze, podtopienia, fale upałów, susze, huragany itp.), stanowiących zagrożenie dla społecznego i gospodarczego rozwoju miast, w tym Legnicy. Program pozwoli określić niezbędne w tym względzie przedsięwzięcia infrastrukturalne i modernizacyjne.
Analiza danych meteorologicznych z ostatnich 35 lat wskazuje, że częstotliwość i natężenie niektórych zjawisk klimatycznych będą wzrastać. Mieszkańcy Polski częściej będą narażeni na wystąpienie wysokich temperatur (powyżej 30°C), fal upałów, a także ulewnych deszczy, burz i silnych wiatrów. Scenariusze klimatyczne pokazują, że fale upałów mogą być cechą naszego klimatu w kolejnym dziesięcioleciu z tendencją do wydłużania. Równie dotkliwe może być występowanie krótkich, lecz bardzo intensywnych opadów, które mogą powodować lokalne zalania oraz podtopienia ulic i budynków, czy nawet powodzie miejskie.

Źródło: Urząd Miasta w Legnicy

FOT. PIXABAY.COM

    Drukuj       Email
  • Publikowany: 194 dni temu dnia 09/02/2019
  • Przez:
  • Ostatnio modyfikowany: Luty 8, 2019 @ 3:07 pm
  • W dziale: wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


* Wymagany

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also like...

Rzecznik pomaga

Miejski rzecznik konsumentów walczy z nieuczciwymi pokazami w mieście i powiecie

Read More →