PZU
Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  wiadomości  >  Current Article

Legnica ma budżet. PO mówi “pas”, PiS gra ostro do końca

Przez   /   11/01/2018  /   No Comments

Podczas nadzwyczajnej sesji Rada Miejska Legnicy przyjęła budźet na rok 2018. Działacze sportowi, którzy jeszcze przed południem obawiali się o wstrzymanie dotacji czy stypendiów, odetchnęli z ulgą.

Za przedstawioną przez prezydenta uchwałą głosowali radni z jego klubu (bez Ewy Czeszejko-Sochackiej, która prawdopodobnie się pomyliła przy głosowaniu), radni Porozumienia dla Legnicy, Stanisław Kot z PiS-u i radni niezależni (w sumie 10 głosów). Przeciwko była reszta PiS-u (bez nieobecnej Anny Płucieniczak) i Ewa Czeszejko-Sochacka (7 głosów). Klub Radnych Platformy Obywatelskiej (4 głosy) wstrzymał się po tym, jak odrzucono jego poprawki.

Zwołana na wniosek Tadeusza Krzakowskiego sesja była burzliwa. Mając na stole ten sam projekt budżetu, który w grudniu został odrzucony, przed przystąpieniem do głosowania radni Platformy Obywatelskiej jako jedyni starali się go poprawić w taki sposób, aby generował mniejsze zadłużenie. W ich imieniu Jarosław Rabczenko złożył cztery wnioski zmniejszające wydatki łącznie o 2,7 mln zł. Bezwzględnie rozprawiły się z nimi dwie panie, siedzące po prawicy i lewicy Tadeusza Krzakowskiego: wiceprezydent Jadwiga Zienkiewicz i skarbnik miasta Grażyna Nikodem. Jeden z wniosków – obcinający wydatki na inwestycje LBO 2017 – okazał się nieporozumieniem, pomyłką techniczną i ostatecznie został przez Jarosława Rabczenkę wycofany. W pozostałych PO chciało ciąć wydatki na promocję miasta, odprawy dla nauczycieli, dodatkowe oddziały w szkołach, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Nagrodę Miasta, szkolenia pedagogów, remont i adaptację Teatru Letniego na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona. Jarosław Rabczenko tłumaczył, że to konieczne, bo w ciągu ostatnich 15 lat dług wzrósł z 30 do 266 milionów i stanowi dziś prawie połowę budżetu miasta.

- Dochodzi do klasycznego rolowania długu. Kolejne transze spłacamy nowymi kredytami – twierdzi Rabczenko.

- Nie mamy i nigdy nie mieliśmy problemów ze spłatą zobowiązań – podkreślała wiceprezeydent. Razem z Grażyną Nikodem nie zostawiły suchej nitki na budżetowych pomysłach Platformy, Wykazały, że zaproponowane cięcia byłyby nieodpowiedzialne. Utrudniłyby też starania o fundusze zewnętrzne na remont w Teatrze Letnim.

- Żeby mieszać w budżecie, trzeba się na tym znać. Panowie z PO wykazali się kompromitującą niewiedzą – komentowała w przerwie Jadwiga Zienkiewicz. Sugerowała, że w tej sytuacji opozycja ma jedno honorowe wyjście: wycofanie swych wniosków. Do tego jednak nie doszło. Zgłoszone przez PO cięcia trafiły pod głosowanie, gdzie zostały większością głosów odrzucone.

Ale głosowanie nad budżetem na rok 2018 Platforma Obywatelska mogła dziś wygrać, gdyby nie decyzja, by wstrzymać się od głosu. Niemal cały PiS (poza Stanisławem Kotem i nieobecną Anną Płucieniczak) zagłosował bowiem przeciwko planom Tadeusza Krzakowskiego. Obowiązywała dyscyplina klubowa.

- Podtrzymujemy nasze stanowisko, bo projekt budżetu nie jest rozwojowy ani proinwestycyjny – mówił przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Bytnar. Zgadzał się z PO co do oceny zadłużenia miasta. Zdaniem PiS, jest za wysokie.

- Platforma Obywatelska była dziś gotowa głosować za budżetem – podsumowywał po sesji radny Jarosław Rabczenko. – Wystarczyło, aby ograniczyć w budżecie wielkość zadłużenia. Pan prezydent nie podjął wyciągniętej dłoni.

- Platforma Obywatelska dąży do obstrukcji. Zwyciężył rozsądek i mądrość tych radnych, którzy zagłosowali za budżetem – komentował prezydent Tadeusz Krzakowski. Jego zdaniem awantura wokół tegorocznego budżetu to symptom zbliżającej się kampanii wyborczej

FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Legnicki budżet na rok 2017 w skrócie:

Ponad 517,5 mln zł to zaplanowane na 2018 rok dochody budżetu miasta. Wydatki również przekroczą pół miliarda i wyniosą 535 mln 761 tys. zł. Na inwestycje przeznacza się ponad 50 milionów.

Ponad 50 milionów na inwestycje

Budżet na 2018 rok zakłada dochody miasta w wysokości 517 mln 511 tys. zł. Największy udział w tej kwocie (ok. 54 proc.) mają własne dochody miasta. Po stronie wydatków zaplanowanych jest 535 mln 761 tys. zł. Najwięcej pieniędzy przeznacza się na oświatę i wychowanie (blisko 176 mln zł). Drugie miejsce na liście wydatków zajmują pomoc społeczna (ponad 45 mln zł) oraz wydatki w sferze rodzin (ponad 96 mln), a trzecie – transport i łączność – ponad 53 mln zł.

W budżecie zapewniono środki na realizację bardzo wielu (72) zadań inwestycyjnych. Ich wartość wyniesie 50 mln 388 tys. zł. Ponad 50 proc. tej kwoty jest przeznaczone na inwestycje drogowe. Oto najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne przyszłego roku:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 25.535.697,10 zł, w tym:

- Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP) – 9.863.796,43 zł,

- Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. J. Piłsudskiego i ul. W. Sikorskiego – przebudowa odcinka al. J. Piłsudskiego – 3.667.000,00 zł,

- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ulicy Wrocławskiej od placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej – 1.250.0000,00 zł,

- Przebudowa ulicy Leszczyńskiej wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Leszczyńskiej i Prusa – 1.000.000,00 zł,

- Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego – 318.000,00 zł,

- Zagospodarowanie i rewitalizacja placu Słowiańskiego – 300.000,00 zł,

- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej – 270.000,00 zł,

- Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka – 260.000,00 zł,

- Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka – 200.000,00 zł,

- Budowa chodnika przy ul. Działkowej – 200.000,00 zł,

- Budowa chodnika w ciągu ul. Lwowskiej – 200.000,00 zł,

- Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą – 180.000,00 zł,

- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ulicy B. Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą – 160.000,00 zł,

- Budowa ulicy Rolniczej – 80.000,00 zł,

- System Informacji Miejskiej (SIM) – 36.900,67 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 7.300.000,00 zł, w tym:

- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6 – 2.850.000,00 zł,

- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrze ograniczone ulicami: Wrocławską, Kościelną, Kamienną – 2.190.000,00 zł,

- Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży przy ul. K. Makuszyńskiego – 1.200.000,00 zł,

- Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych – 100.000,00 zł,

- Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości – 300.000,00 zł,

- Przebudowa obiektu przy ul. św. Piotra 14/Witelona 10 dla potrzeb Fundacji Teatr Avatar – 60.000,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 891.829,00 zł, w tym:

- Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnicy – 481.400,00 zł,

- Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN – 360.429,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 9.481.500,00 zł, w tym:

- Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy – 3.000.000,00 zł,

- Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedszkola i żłobka publicznego – 3.000.000,00 zł,

- Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 – Termomodernizacja budynków szkoły – 1.500.000,00 zł,

- Miejskie Przedszkole nr 13 (ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a) – Termomodernizacja budynków przedszkola – 650.000,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA – 630.000,00 zł, w tym:

- Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem – ofiarami przemocy w Legnicy – 400.000,00 zł,

- II Liceum Ogólnokształcące, ul. Zielona 17 – Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych – 30.000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA – 2.300.000,00 zł, w tym:

- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu – 2.000.000,00 zł,

- Dom Pomocy Społecznej, ul. Grabskiego 11 – Zakup i montaż windy– 300.000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.899.600,00 zł, w tym:

- Zakup koszy na odpadki – 440.000,00 zł,

- Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy – 400.000,00 zł,

- Poznaj by zachować – ostoja miejskiej bioróżnorodności na przykładzie Lasku Złotoryjskiego w Legnicy – kampania informacyjno-edukacyjna – 147.600,00 zł,

- Oświetlenie ulicy Stanisławowskiej w ramach budowy wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście – 100.000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.805.423,90 zł, w tym:

- Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piastowskiej 2. Etap I – rewaloryzacja – 655.423,90 zł,

- Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona – 500.000,00 zł,

- Rewitalizacja zabytkowego parku Miejskiego – 500.000,00 zł,

- Rewitalizacja zabytkowego obiektu palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo–historycznej – 150.000,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA – 274.500,00 zł, w tym:

- Przebudowa systemu monitoringu na Stadionie Miejskim im. Orła Białego – 130.000,00 zł,

- Budowa podestów pod kamery tv na Stadionie Miejskim im. Orła Białego – 95.000,00 zł.

INNE:

- LBO – 11 zadań wybranych przez mieszkańców – 2.200.000,00 zł.

 

    Drukuj       Email
  • Publikowany: 337 dni temu dnia 11/01/2018
  • Przez:
  • Ostatnio modyfikowany: Styczeń 17, 2018 @ 1:51 pm
  • W dziale: wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


* Wymagany

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also like...

Strefa płatnego parkowania

Legnica. W strefie płatnego parkowania zapłacisz kartą

Read More →