Sport TOP new
Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  wiadomości  >  Current Article

Konferencja o systemie ratowniczo-gaśniczym

Przez   /   06/12/2018  /   No Comments

14 grudnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej odbędzie się  konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo powszechne w działaniach samorządu terytorialnego na rzecz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”.

Organizatorami konferencji są Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy, Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Szkoła Policji w Katowicach.

Konferencja odbędzie się 14 grudnia 2018 roku w godzinach od 10:00 do 14:30 w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w sali E1.
Celem konferencji jest określenie potrzeb i możliwości doskonalenia współpracy krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z samorządem terytorialnym w zakresie bezpieczeństwa powszechnego. W trakcie dyskusji z udziałem nauczycieli akademickich, przedstawicieli służb mundurowych, samorządowców oraz praktyków podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytania: Jak organizuje się działania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego? Co determinuje współpracę krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z samorządem terytorialnym? Jakie są możliwości realizacji zadań samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa powszechnego? Jaki jest poziom efektywności współpracy krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z samorządem terytorialnym?

KOMITET NAUKOWY:

Przewodniczący:
prof. dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI

Zastępca Przewodniczącego:
st. bryg. mgr inż. Adam KONIECZNY

Członkowie:
prof. dr hab. Waldemar KACZMAREK
prof. dr hab. Zbigniew ŚCIBIOREK
dr hab. Andrzej CZUPRYŃSKI prof. UPH
dr hab. Zdzisław JAGIEŁŁO prof. PWSZ
płk dr hab. inż. Witalis PELLOWSKI prof. AWL
dr hab. Tadeusz KOCOWSKI prof. UWr
dr hab. Robert SOCHA prof. AWSB
mjr dr hab. Barbara KACZMARCZYK
insp. dr Rafał KOCHAŃCZYK
bryg. dr inż. Jacek ZBOINA
dr Aleksander BABIŃSKI
dr Robert GWARDYŃŚKI
st. kpt. dr inż. Paweł DĄBROWA
dr Paweł KOBES
dr Paweł LUBIEWSKI
mgr Artur SZELA
mgr inż. Stanisław RĘCŁAWOWICZ

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:

st. kpt. mgr Daniel MUCHA
st. kpt. mgr inż. Tomasz MIESZAŁA
st. str. mgr Dorota FRAŃCZAK

WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI KONFERENCJI

Powołanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) było podyktowane zachodzącymi w naszym kraju przemianami społeczno-polityczno-gospodarczymi na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Przemiany te dotyczyły również bezpieczeństwa powszechnego, o którego poziomie decyduje ochrona przeciwpożarowa oraz przeciwdziałanie zagrożeniom miejscowym. Do realizacji zadań w tym zakresie została powołana Państwowa Straż Pożarna (PSP), której ograniczone możliwości wymagały wsparcia ze strony innych elementów systemu bezpieczeństwa powszechnego.
Głównym celem KSRG jest zapewnienie ochrony życia, zdrowia i mienia lub środowiska w ramach działań podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze (ze szczególnym uwzględnieniem Ochotniczych Straży Pożarnych). KSRG opiera się na Państwowej Straży Pożarnej, wiodącej i utrzymywanej z budżetu państwa służbie ratowniczej, jak również Ochotniczych Strażach Pożarnych, utrzymywanych z budżetów samorządowych i dotacji z budżetu państwa. Zadania KSRG wynikają w szczególności z przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej innych aktów prawnych wydawanych na podstawie delegacji w niej zawartych oraz umów, porozumień i uzgodnień zawieranych pomiędzy podmiotami systemu.
Zgodnie z terminem ustawowym ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
Należy zauważyć, że nowoczesna ochrona przeciwpożarowa nie odnosi się tylko do gaszenia pożarów, lecz wprowadza w swoim znaczeniu wiele innych terminów jak: ochrona życia, zdrowia mienia lub środowiska, czy likwidację innych miejscowych zagrożeń. Ten ostatni termin powoduje wiele kontrowersji, ponieważ autorzy projektu ustawy wnosili, aby nie odnosił się tylko do zagrożenia lokalnego, lecz również mógł obejmować obszary o znacznych rozmiarach. Na drugim krańcu tej definicji jest klęska żywiołowa. Innymi słowy likwidacja innego miejscowego zagrożenia nie wymaga zastosowania nadzwyczajnych środków, natomiast likwidacja skutków klęsk żywiołowych wymaga ich zastosowania.
Zadania i obowiązki wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej zostały przepisane m.in. samorządom. Szczególną rolę w tym zakresie spełnia gmina, bowiem ochrona przeciwpożarowa jest jej zadaniem własnym gminy. To właśnie gmina ponosi koszty utrzymania, wyszkolenia, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych, a także obowiązana jest do zapewnienia umundurowania bojowego i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnych.
Zmiany w środowisku bezpieczeństwa powszechnego wskazują na potrzebę doskonalenia istniejącej już współpracy krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z organami samorządu terytorialnego, bowiem są zobowiązane do świadczenia usług w zakresie bezpieczeństwa powszechnego a przy tym zobowiązane są do kooperacji. Podmiot ich troski, czyli społeczeństwo działań skłania do podejmowania działań realizowanych w ramach działalności bieżącej oraz realizacji tych przedsięwzięć, które są gwarantem wprowadzania wysoce skutecznych rozwiązań. Taki są bez wątpienia badania naukowe. Z wielu powodów szczególnie predysponowanym do tego polem są nauki o bezpieczeństwie w ramach, których problematyka bezpieczeństwa powszechnego we wszystkich jego aspektach podlega systematycznej eksploracji.

Lp.

Czas

Przedsięwzięcie

Prowadzący

1

2

3

4

Otwarcie konferencji

1

10.00 – 10.10

Wystąpienia organizatorów

Przedstawiciele organizatorów

2

10.10 – 10.20

Wystąpienie
Komendanta Wojewódzkiego PSP
we Wrocławiu

st. bryg. mgr inż. Adam KONIECZNY

pierwsza sesja obrad plenarnych:
„System bezpieczeństwa powszechnego i konteksty jego funkcjonowania”
Moderatorzy: prof. dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI, st. bryg. mgr inż. Adam KONIECZNY

3

10.20 – 10.35

Bezpieczeństwo powszechne
– pojęcie, istota, system

prof. dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI

4

10.40 – 10.55

Bezpieczeństwo w ujęciu lokalnym

dr hab. Robert SOCHA prof. AWSB

5

11.00 – 11.15

Przeznaczenie i zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego a zmienność środowiska bezpieczeństwa powszechnego

mgr inż. Stanisław RĘCŁAWOWICZ

6

11.20 – 11.35

Prawne aspekty kooperacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z samorządem terytorialnym

dr hab. Tadeusz KOCOWSKI prof. UWr

7

11.35 – 11.50

Dyskusja

Moderatorzy

8

11.50 – 12.10

Przerwa

Organizatorzy

druga sesja obrad plenarnych:
„Zasadnicze problemy racjonalizacji działań
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego”
Moderatorzy: dr hab. Robert SOCHA prof. AWSB, dr Robert GWARDYŃSKI

9

12.10 – 12.25

Współpraca podmiotów unijnego mechanizmu ochrony ludności na poziomie lokalnym

st. kpt. dr inż. Paweł DĄBROWA

10

12.30 – 12.45

Wsparcie Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego przez Siły Zbrojne RP

dr hab. Zdzisław JAGIEŁŁO
prof. PWSZ

11

12.50 – 13.05

Wsparcie Krajowego Systemu Ratowniczo –Gaśniczego przez Policję
- studia przypadków

insp. dr Rafał KOCHAŃCZYK

12

13.10 – 13.25

Diagnoza współpracy Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
z samorządem terytorialnym

mgr Jakub CZUDIAK

13

13.30 – 13.45

Kierunki doskonalenia współpracy
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
z samorządem terytorialnym

st. bryg. mgr inż. Adam KONIECZNY

14

14.00 – 14.15

Dyskusja

Moderatorzy

Zamknięcie konferencji

15

14.15 – 14.20

Wystąpienia współorganizatorów

Przedstawiciele organizatorów

16

14.25 – 14.30

Wystąpienie
Komendanta Wojewódzkiego PSP
we Wrocławiu

st. bryg. mgr inż. Adam KONIECZNY

Źródło: PWSZ im. WItelona w Legnicy

 

    Drukuj       Email
  • Publikowany: 77 dni temu dnia 06/12/2018
  • Przez:
  • Ostatnio modyfikowany: Grudzień 6, 2018 @ 11:36 am
  • W dziale: wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


* Wymagany

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also like...

sso andrzej szliwa

Pod górkę. Proces mecenasa oskarżonego o oszustwa

Read More →