Top sport
Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  wiadomości  >  Current Article

Cyrk w Legnicy. Co z decyzją radnych sprzed lat?

Przez   /   15/03/2013  /   No Comments

Osiem lat temu – na fali przetaczających się przez Polskę protestów przeciwko niehumanitarnej rozrywce – Rada Miejska w Legnicy przyjęła stanowisko sprzeciwiające się organizowaniu w Legnicy przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt. Nie przeszkodziło to Cyrkowi Korona zorganizować dzisiejszego widowiska z tygrysem, lwami, lamami, dromaderami i resztą obwożonej po kraju menażerii. Teatr Avatar apeluje: “Przemyśl cyrk”.

Rada Miejska w Legnicy nie mogła zakazać wjazdu cyrkom do miasta. Mogła wyłącznie apelować. W roku 2005 zaapelowała więc do urzędów i instytucji, w gestii których leży kontrolowanie cyrków przyjeżdżających do Legnicy, by skrupulatnie egzekwowały przepisy.

Państwowa Inspekcja Weterynaryjna w Legnicy nie widzi potrzeby kontroli Cyrku Korona.

- Dwa tygodnie temu ten cyrk skontrolowała inna powiatowa jednostka PIW, więc uznaliśmy, że to wystarczy – mówi Adam Ćwik, zastępca powiatowego lekarza weterynarii w Legnicy. – Rok temu przy okazji poprzedniej wizyty Cyrku Korona w Legnicy przeprowadziliśmy kontrolę i nie mieliśmy zastrzeżeń – przypomina.

 

Treść Stanowiska Rady Miejskiej w Legnicy z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie organizowania na terenie miasta przestawień cyrków ze zwierzętami

Od lat na świecie i w Polsce mają miejsce protesty przeciwko wykorzystywaniu zwierząt dla potrzeb rozrywki. Wiele miast wydało zakaz organizowania przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt. Telewizja Polska odmówiła transmitowania tych przedstawień, Ministerstwo Edukacji wydało zakaz propagowania tego typu rozrywki w przedszkolach i szkołach, a Minister Kultury odmówił objęcia patronatu nad Międzynarodowym Festiwalem Sztuki Cyrkowej w Warszawie. Problem niehumanitarnej rozrywki, jej wątpliwych walorów edukacyjnych i artystycznych, stał się tematem publicznej debaty. Uważamy, że organizowanie imprez mających znamiona niehumanitarnej rozrywki, a w szczególności występów cyrków ze zwierzętami, nie licuje z normami etycznymi, jakie powinniśmy upowszechniać. Przedmiotowe traktowanie zwierząt w cyrkach, zmuszanie ich do wykonywania czynności niezgodnych z ich naturą za pomocą barbarzyńskich metod tresury, karygodny sposób ich transportu, fatalne warunki przetrzymywania pomiędzy występami i poza sezonem artystycznym, są powodem naszego sprzeciwu. Cyrk może być sztuką, jeśli przyjmie zmieniające się kanony etyczne i artystyczne i stanie się miejscem prezentowania nadzwyczajnych możliwości człowieka. Żadna sztuka nie może karmić się czyjąkolwiek krzywdą. Przedstawienia cyrkowe z udziałem zwierząt, przyczyniają się do wychowywania dzieci w duchu przyzwolenia na bezrefleksyjną dominację człowieka i instrumentalne traktowanie słabszych. Model relacji człowiek ? zwierze, propagowany w ramach tych przedstawień jest wybitnie niewychowawczy i staje się swoistą lekcją bezsensownego okrucieństwa i zabawy cudzym kosztem, stojącą w jaskrawej sprzeczność z podstawami programowymi szkolnictwa polskiego. W związku z przyjęty przez nas stanowiskiem, zwracamy się z apelem do urzędów i instytucji, w których gestii leży kontrola cyrków przyjeżdżających do Legnicy, a w szczególności do Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, o skrupulatne egzekwowanie obowiązujących cyrki przepisów; do Wydziału Oświaty i Kuratorium o przypomnienie dyrektorom szkół i przedszkoli o istnieniu ministerialnego zakazu propagowania cyrków ze zwierzętami i o powodach jego wydania; do dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli o przestrzeganie tego zakazu; do właścicieli prywatnych gruntów dzierżawionych cyrkom, o rezygnację z użyczania tym instytucją swoich terenów; do rodziców o zabieranie dzieci w miejsca, gdzie będą mogły zobaczyć szczęśliwe, naturalnie zachowujące się zwierzęta i uczyć się szacunku do nich; do mediów o pomoc w nagłośnieniu problemu.

 

Przewodniczący Rady

Czesław Kozak

 

Adresaci:

1 . Kuratorium Oświaty i Wychowania.

2. Powiatowy Inspektor Sanitarny.

3. Stosowne Wydziały – UM w Legnicy.

4. Dyrektorzy placówek oświatowych.

5 Właściciele terenów udostępnianych cyrkom.

6 Media

z dnia 29 marca 2005 r.

RYC. TEATR  AVATAR

 

 

 

    Drukuj       Email
  • Publikowany: 1867 dni temu dnia 15/03/2013
  • Przez:
  • Ostatnio modyfikowany: Marzec 15, 2013 @ 12:45 pm
  • W dziale: wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


* Wymagany

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also like...

przystanek

Legnica. Od 1 maja duże zmiany w rozkładzie MPK

Read More →