Loading...
Jesteś tutaj:  Home  >  wiadomości  >  Current Article

Bunt w Sądzie Rejonowym w Legnicy

Przez   /   11/12/2018  /   2 Comments

Połowa pracowników administracyjnych Sądu Rejonowego w Legnicy nie pojawiła się dziś w pracy, więc część rozpraw spadła z wokandy. Towarzyszy temu publikacja uchwał, które nie spodobają się w PiS-ie. Sędziowie Sądu Rejonowego w Legnicy sprzeciwiają się działaniom władzy ustawodawczej i wykonawczej godzącym w niezależność wymiaru sprawiedliwości oraz popierają postulaty płacowe pracowników sądów powszechnych.

Bunt ma dwa wymiary. Pierwszy, łatwiejszy do opanowania, dotyczy podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych sądów powszechnych (np. protokolantów, sekretarzy sądowych, itd). Z całego kraju płyną sygnały o tym, że zniecierpliwieni niekończącym się oczekiwaniem na waloryzację ludzie biorą zwolnienia lekarskie. Wczoraj Jarosław Halikowski, rzecznik Sądu Okręgowego w Legnicy, informował, że w sądach okręgu legnickiego to zjawisko nie występuje. Dzisiaj sytuacja zmieniła się diametralnie. Na 108 pracowników Sądu Rejonowego w Legnicy 56 nie przyszło dziś do pracy (z tego 51 przedłożyło zwolnienia L4,, 5 przebywa na urlopie). Część spraw trzeba było odwołać, bo nie ma komu protokołować posiedzeń. Jutro podobnie może być w innych sądach okręgu legnickiego.

Rozszerzający się protest wspierają w specjalnej uchwale sędziowie Sądu Rejonowego w Legnicy. Piszą, że wysokość wynagrodzeń pracowników sądów powszechnych jest nieadekwatna do ich wykształcenia, umiejętności i nakładu pracy. Zwracają uwagę, że w odróżnieniu od pensji – od lat niezwaloryzowanych – nie przestają rosnąć wymagania stawiane te grupie zawodowej. Nowe czasochłonne procedury, niekompatybilne systemy informatyczne sprawiają, że ludzie nie chcą dłużej pracować za niskie stawki. Najlepiej wykształceni, doświadczeni odchodzą.

Sędziowie Sądu Rejonowego w Legnicy wyrażają solidarność z protestującymi pracownikami sądów powszechnych. Uważają, że władza wykonawcza i ustawodawcza powinny bezzwłocznie podjąć stosowne działania zmierzające do poprawy sytuacji materialnej tej grupy zawodowej. W uchwale opublikowanej na stronie sądu zwracają uwagę, że rząd nie może usprawiedliwiać się brakiem środków w budżecie, bowiem dokonuje “licznych transferów finansowych do różnych grup społecznych i zawodowych”. Przykładem możliwości finansowych budżetu państwa może być nie tylko niedawna podwyżka płac policjantów, ale  też np. finansowane z podatków obywateli rządowe programy Rodzina 500+ czy Wyprawka 300+.

Równolegle z protestem pracowników administracyjnych w Sądzie Rejonowym w Legnicy objawił się bunt sędziów. Orzekający w nim sędziowie jako pierwsi w okręgu legnickim odważyli się podjąć uchwałę w obronie konstytucyjnej niezależności władzy sądowniczej. Deklarują w niej m.in. solidarność z sędziami poddawanymi szykanom, które przybrały postać postępowań dyscyplinarnych wszczynanych z politycznych powodów. Sprzeciwiają się innym niekonstytucyjnym, antydemokratycznym działaniom organów państwa. Wzywają do respektowania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym orzeczeń zabezpieczających. Mocno brzmi apel do wszystkich sędziów w Polsce, by nie ulegali naciskom, próbom zastraszania i wywierania na nich presji.

Poniżej publikujemy treść podjętej uchwały w całości.

Uchwała nr 1
zebrania sędziów Sądu Rejonowego w Legnicy z 6 grudnia 2018 r.
w sprawie zagrożeń dla wymiaru sprawiedliwości państwa prawnego

My sędziowie Sądy Rejonowego w Legnicy popieramy i przyłączamy się do uchwał podejmowanych dotychczas przez samorządy sędziowskie w całej Polsce, apeli stowarzyszeń, korporacji prawniczych i organizacji pozarządowych odnoszących się do działań władzy ustawodawczej i wykonawczej, godzących w konstytucyjną niezależność wymiaru sprawiedliwości.
Utożsamiając się z nimi:
- stanowczo sprzeciwiamy się instrumentalnemu wykorzystywaniu procedury postępowania dyscyplinarnego do wszczynania postępowań wobec sędziów, którzy, zabierają głos w debacie publicznej dotyczącej wymiaru sprawiedliwości oraz wobec tych, którzy w ramach dozwolonych procedur prawnych kierują pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyrażamy przekonanie, że sędzia ma nie tylko prawo, ale i obowiązek informować społeczeństwo 0 dostrzeganych zagrożeniach dla niezależności sądów  i niezawisłości sędziów, a tym samym możliwym braku gwarancji przestrzegania praw człowieka. Jednocześnie deklarujemy solidarność z sędziami, którzy są poddawani tego rodzaju szykanom,
- stwierdzamy, że wykonywanie prawomocnych orzeczeń sądowych jest jednym z fundamentów demokratycznego państwa prawnego, jakim – zgodnie z treścią art. 2 Konstytucji – powinna być Rzeczypospolita Polska. Ostatnie działania organów państwa, w tym organu pełniącego funkcję Krajowej Rady Sądownictwa, nierespektujących postanowień zabezpieczających Naczelnego Sądu Administracyjnego przy procedurze powołania sędziów Sądu Najwyższego, godzą w konstytucyjny porządek Rzeczypospolitej Polskiej i nie służą dobru jej obywateli, podważając ich zaufanie do władzy sądowniczej i prowadząc do anarchizacji życia publicznego;
- wyrażamy głęboki niepokój z powodu znaczącego obniżenia kryteriów dla kandydatów do objęcia stanowisk sędziów Sądu Najwyższego, nie spełniających, odpowiednich dla tego stanowiska, najwyższych standardów merytorycznych, a niejednokrotnie także etycznych;
- nie zgadzamy się z wypowiedziami osób reprezentujących władzę wykonawczą i ustawodawczą oraz przedstawicieli organu pełniącego funkcję Krajowej Rady Sądownictwa, kwestionujących podstawy prawne do kierowania przez Sąd Najwyższy i sądy powszechne pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zarzucających składom orzekającym naruszanie przepisów prawa, czy wręcz sugerującym konieczność pociągnięcia tych sędziów do odpowiedzialności prawnej,
- wzywamy organy władzy wykonawczej oraz ustawodawczej do respektowania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym orzeczeń zabezpieczających;
- zdecydowanie protestujemy przeciwko kolejnym wypowiedziom polityków – przedstawicielom władzy ustawodawczej i wykonawczej, szkalującym sędziów i podważającym zaufanie do wymiaru sprawiedliwości Żądamy od organu pełniącego funkcję Krajowej Rady Sądownictwa natychmiastowego zajęcia, jednoznacznego stanowiska potępiającego wypowiedź zarzucającą sędziom Rzeczypospolitej Polskiej nienawiść do własnego państwa, narodu, tradycji i kultury, jako naruszającą godność wszystkich sędziów, godzącą w zasadę demokratycznego państwa prawnego i zasadę trójpodziału władz, stanowiącą element zorganizowanej kampanii podważającej zaufanie do wymiaru sprawiedliwości i deprecjonującej znaczenie trzeciej władzy. Domagamy się od organu pełniącego funkcję Krajowej Rady Sądownictwa wypełniania, także w tym zakresie, jej podstawowych, konstytucyjnych powinności stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów;
- przyłączamy się do apeli kierowanych do wszystkich sędziów w Polsce, by nie ulegali naciskom, próbom zastraszania i wywierania na nich presji, a samorząd sędziowski wzywamy do jednoznacznej i zdecydowanej postawy sprzeciwiającej się wszelkim działaniom mającym na celu podporządkowanie sądów władzy politycznej,
- deklarujemy solidarność oraz wyrażamy wsparcie dla Prezesa Sądu Najwyższego kierującego Izbą Karną SSN Stanisława Zabłockiego, którego zarządzenie z 5 listopada 2018 r. Nr 13/2018 realizuje postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 września 2018 r. wstrzymujące wykonywanie uchwał organu pełniącego funkcję Krajowej Rady Sądownictwa z 24 sierpnia 2018 r. nr 318/2018 i protestujemy przeciwko wypowiedziom polityków oraz działaniom organu pełniącego funkcję Krajowej Rady Sądownictwa dyskredytujących.

Uchwały sędziów Sądu Rejonowego w Legnicy zostały podjęte w czwartek 6 grudnia. Dziś zgodnie z wolą sędziów opublikowano je na stronie sądu. Zostały też przesłane m.in. do I Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Sądu Najwyższego kierującego Izbą Karną, p.o. Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Prezesa Sądu Okręgowego w Legnicy, prezesów wszystkich sądów w okręgu legnickim i stowarzyszeń sędziowskich.

RYC. PIXABAY.COM

    Drukuj       Email
 • Publikowany: 189 dni temu dnia 11/12/2018
 • Przez:
 • Ostatnio modyfikowany: Grudzień 13, 2018 @ 10:42 am
 • W dziale: wiadomości

2 komentarze

 1. Karola pisze:

  Asystent sędziego nie jest pracownikiem administracyjnym. Pisze projekty orzeczeń i ich uzasadnienia i to jest jego główne zajęcie. A nie protokołowanie czy wysyłanie wezwań na rozprawę. Litości !

 2. franek pisze:

  Bardzo dobrze, że protestują! Wiem akurat jakie są zarobki sekretarzy, protokolantów czy asystentów sędziów – nieadekwatne do wykonywanej pracy i wiedzy, a w przypadku tych ostatnich – kompletnie niezrozumiałe, bo oni wykonują lwią część pracy sędziów !!!!!!!

  Szkoda tylko że do takich metod trzeba się uciekać żeby warszawska szlachta dostrzegła problem. Ale skoro policjanci na służbie mogą…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


* Wymagany

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also like...

pasieka 065

Legnica otwiera miejską pasiekę. Chce mieć ich więcej

Read More →